Gyászhírek 2016. december 13.

Gyászhírek 2016. december 13.
Mély fájdalommal tudatjuk, a legdrágább édesapa, apa, férj, nagyapa, GAJDÓ GYULA elhunytát. Temetése 2016.12. 14-én 11 órakor a városi kápolnából. A gyászoló család.


Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől és édesapától, BAGOSI GYULÁTÓL, aki 63 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése kedden, december 13-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik felesége Mária és fiai Attila és Norbert.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett édesapától, apóstól és nagytatától, BAGOSI GYULÁTÓL,
akinek életének 63. évében jóságos szíve megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Búcsúznak lánya Brigitta, veje Miklós, unokája Adrienn.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, BAGOSI GYULÁTÓL. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik nővére Éva.

*

Ezúton szeretnénk hálás köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen formában osztoztak drága halottunk, ÖZV. TÓTH SÁNDORNÉ PIROSKA (volt SCHWEITZER JÁNOSNÉ) elvesztése miatti fájdalmunkban. A bánatos család.

*

Együttérzésünket fejezzük ki osztályfőnöknőnknek, TEUTSCH TÜNDE tanárnőnek édesapja halála miatt érzett fájdalmában. A M. Eminescu Főgimnázium X. J osztálya.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki munkatársunknak, TEUTSCH TÜNDÉNEK szeretett édesapja elvesztése miatt. A Mihai Eminescu Főgimnázium munkaközössége.

*

A nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium informatika katedrája őszinte részvétét fejezi ki TEUTSCH TÜNDE kolléganőnknek szeretett édesapja, SIMONFI JÓZSEF elhunyta miatt. Emléke legyen áldott!

*

„A halállal nem a semmibe hullunk, hanem a könyörülő Isten kezébe.” LABANCZ JULIÁNNA, VAJDA JÓZSEF, BUHAS FLOARE, GIURA PETRICA, IVAN VIOREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket küldjük a KERESZTURI családnak, drága ZSUZSIKÁNK elvesztése miatt. Fájó szívvel gondolnak ZSUZSIKÁRA a még élő volt osztálytársak. „Nyugodj békében!”

*

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt elkísérték utolsó földi útján KALMÁR GYULÁT. A Domokos és Andor család.

*

Őszinte részvétem a gyászoló családnak a szeretett gyermek és testvér, IFJ. BÁTORI LAJOS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. „Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!” (Neh. 8:10)
A Molnár család.

*

Könnyes szemmel, de soha el nem múló szeretettel búcsúzom drága testvéremtől, IFJ. BÁTORI LAJOSTÓL. „Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, rád örökké emlékezünk!” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Bánatos testvéred Andi, sógorod Attila, unokahúgod Patricia.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, IFJ. BÁTORI LAJOSTÓL. „Vihar végezte be életed, az ég fogadja be lényedet és az anyaföld tört testedet. Drága öcsém! Isten veled!” Téged soha nem feledő bátyád Sanyi, sógornőd Ibolya, unokaöcséid Kristóf és Ákos.

*

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy gyermekem, IFJ. BÁTORI LAJOS (Szalárd) türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 29. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. „Az Úr az én pásztorom, immár nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.” Drága gyermekem utolsó földi útjára december 13-án délután 2-kor kerül sor a szalárdi kápolnából. Egyben köszönetet mondok mindazoknak, akik a nehéz időszakban erőt adtak, bármely módon támogatást nyújtottak és gyászomban velem osztoznak. Gyászoló édesanyád.

*

Fájdalommal gondolunk BÍRÓ JOLÁNRA (Jákóhodos), az édesanyára, nagymamára, dédire, aki fél éve hunyt el.
Szomorú a szívünk, kesereg a lelkünk,
Mert te édesanyánk nem vagy már közöttünk.
Fél éve van már, hogy bennünket itt hagytál,
S nekünk még egy búcsút sem mondhattál.
Nem feledünk téged soha, amíg élünk,
Mert mi téged örökké szeretünk.
Gyászoló családod.

*

Őszinte részvéttel fogadjuk, hogy a szeretett nagynéni, óvó néni, jó szomszéd, GÖNCZI IRÉN
életének 85. évében csendesen megpihent. Temetése szerdán, december 14-én 13 órától lesz a telegdi református temetőben. Gyászoló unokaöccse.

*

Szomorúan emlékezünk arra a napra, amikor ma 5 éve eltávozott közülünk MOGYORÓSI GÁBOR KÁROLY (élt 44 évet). Felesége Éva, lánya Gabriella, testvérei Babu, Tünde és Kari.

*

Szívünkben szeretettel és hálával emlékezünk a drága, jó anyára és feleségre, NAGY ANNAMÁRIÁRA
halálának 12. évfordulóján. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./De egy könnycsepp a szemünkben érted él,/Egy gyertya az asztalon érted ég.” Szomorú szívvel örökké gyászolja, fia Szabolcs és férje Feri.

*

Mély részvéttel osztozunk a gyászoló család fájdalmában barátunk, SZŰCS ISTVÁN (PITYU) váratlan halálában. Gyászmise a nagyváradi Székesegyházban, december 14-én 18 órakor. Szondi Irénke és Öcsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztmamától, SZABÓ ERZSÉBETTŐL. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Márta és családja, Zolika és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, KREPELKA MÁRIÁTÓL. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Az élesdi általános iskola 1962-ben végzett diákjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk KATONA SÁNDORRA (Margita), akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Emlékét szívünkbe őrizzük. Bánatos testvére Ilike, sógora Mihály, unokahúgai családjaikkal.

*

Fájdalmas 6 hónap telt el, amióta elvesztettünk drága szerettünk, ID. LUKÁCS SÁNDORT (Biharfélegyháza). Felfoghatatlan, hogy nem vagy velünk,/Messze távoztál, ahol nem érinthetünk./Az ész megérti, de szívünk soha./Drága emléked örökké élni fog, míg szívünk e földön dobog.” Szerető családod: feleséged Irma, gyermekeid Sarolta és Sanyika, vejed Attila, menyed Tünde és imádott unokáid: Dávid, Gergő, Viktória és Szandika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, ÖZV. SZABÓ ZOLTÁNNÉ (szül. NAGY ERZSÉBETTŐL), akit oly hirtelen elrabolt a kegyetlen halál. Temetése december 13-án 14 órakor a belényesi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik leánya Babi és veje Sanyi.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, ÖZV. SZABÓ ZOLTÁNNÉTÓL (Belényes),
akit életének 83. évében elszakított tőlünk a kegyetlen halál. Búcsúzik fia Zoli és menye Terike, unokái Júlia és Zozo.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagymamánktól, ÖZV. SZABÓ ZOLTÁNNÉTÓL. Unokája Orsi, unokaveje István.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagymamánktól, ÖZV. SZABÓ ZOLTÁNNÉTÓL. Unokája Gréti és barátja Kálmán.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk IFJ. BÁTORI LAJOSTÓL, aki örökre itthagyott bennünket. „Sok volt a terved, melyre nem jutott idő,/Álmaidat megvalósítani nem volt erőd./Emléked itt marad örökre velünk,/ Amíg élünk, te is élsz velünk.” Búcsúzik tőle Berényi Balázs és családja, Berényi István és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, IFJ. BÁTORI LAJOSTÓL.
Számunkra örökké élni fogsz, akár a csillagok,/Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk./Rád örökkön-örökké emlékezünk!” Nyugodj békében drága lélek! Búcsúzik tőle: Veronika és Szabolcs.

*

Megtört szívvel búcsúzom szeretett fiamtól, IFJ. BÁTORI LAJOSTÓL, aki 29 éves korában, türelemmel viselt, súlyos betegségben, 2016 december 11-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2016. december 13-án, kedden 14 órától lesz a szalárdi református kápolnából. „Hirtelen elmentél egy perc alatt,/Számomra csak a fájdalom és a gyász maradt./Kicsordul a könnyem a sírodnál, mélységes fájdalom, hogy távoztál./A búcsúzás, mit nem mondhattál el, elmaradt,/De szívemben örökké velem maradsz!” Álmaid legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Örökké bánatos édesapád.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett keresztfiúnktól, IFJ. BÁTORI LAJOSTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. „Emléke itt marad örökre velünk,/Amíg élünk, ő is itt él velünk./Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A jó Isten őrködjön nyugodt álma felett.” Búcsúzik tőle keresztszülei, unokatestvérei: Sándor és Babi.

*

Ma van 11 éve annak, hogy örökre itthagyott minket szerető édesanyánk, CSORJÁN JULIANNA
(Székelyhíd). „Istenem, súgd meg neki halkan,/Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam!/Álmomban keressen meg engem,/Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem!/Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat,/Csak hadd lássam még egyszer drága anyukámat./Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom,/Súgd meg neki halkan, hogy nagyon szeretem,/És én minden nap várom!”
Emléke örökké él szívünkben! Szerető lányai: Krisztina és Emília, vejei: Sándor és Flavius, unokái: Sándor, Cristian és András, férje István.