Gyászhírek 2016. december 12.

Gyászhírek 2016. december 12.
„Lelked remélem békére talált,/ S te már a mennyből vigyázol majd reánk./Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk./Rád örökkön-örökké emlékezünk.” Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a drága, jó édesanyától, anyóstól és nagymamától, GALI JULIANNÁTÓL (szül. DÉZSI, Csatár), aki életének 88. évében itthagyott bennünket. Nyugodjon békében! A gyászoló család.


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, GALI JULIANNÁT utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család.

*

Kissé megkésve, de ezúton szeretnék őszinte részvétet kívánni a BALASKÓ családnak BALASKÓ BÉLA
elhunyta alkalmából. Győrfi Erzsike és családja.

*

Szeretettel emlékezünk a drága férjre és nagyapára, HABINYÁK MIKLÓSRA, aki ma 15 éve távozott az élők sorából. Örökké a szívünkben fog élni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos felesége Ibolya és unokája István.

*

Megtört szívvel emlékezünk a drága édesanyára, feleségre, nagymamára és anyósra, PETRICA JULIANÁRA (szül. MARTIN JULIANA), aki már 3 éve, hogy itthagyott bennünket. „Édesanyám fent az égben, vigyázz reám minden éjjel./Tudom, ott vagy, figyelsz engem,/Hogy a földön baj ne érjen.”
Örökké bánatos lányod Nóra, férjed Cornél, vejed Adi és unokáid Renike és Sara.

*

Kedves Marika néni és Mirela. Fogadjátok őszinte részvétünket a szeretett testvér, nagynéni,
SCHWEITZER-TÓTH PIROSKA elvesztése miatt érzett fájdalmatokban. Istenünk vigasztaló jelenlétével töltse be az utána maradt űrt. Tóth Edina, Armand, Erna, Ernő és családjaik.

*

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik drága szerettünk,
SCHEIRER ETELKA temetésén megjelentek, őt utolsó útjára elkísérték, és lélekben velünk voltak, gyászunkban támogattak, és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

„A szeretet soha meg nem szűnik.” (1Kor.13,8) Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett lelki atyánktól, főtisztelendő KNECHT JÓZSEF szalárdi plébánostól. Nyugodjon békében! A szalárdi katolikus egyházközség hívei.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett keresztmamánktól, GALI JULIANNÁTÓL és őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! Keresztlányai Babu és Irénke.

*

„Jó lenne újra beszélgetni veled,/Melléd ülni, és kezemben tartani kezed.” Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, búcsúzunk a szerető testvértől, GALI JULIANNÁTÓL (szül. DÉZSI, Csatár)
Nyugodjon békében! Pihenése legyen csendes! Ilonka és családja.

*

„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és béke övezi a sírt,/Szerető férj voltál, drága édesapa és nagyapa,/Bánatos családodnak most az őrangyala.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a 6 hónapja elhunyt DAJKA FERENCRE. Felesége és családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk KÁLMÁN GYULÁTÓL. A Megyei Nyugdíjas Egyesület Liga tagjai. Őszinte részvéttel búcsúzik Popescu Ilie.

*

Fájó szívvel emlékezem drága, jó szüleimre, volt gyantai lakosokra. Drága anyukámra, SZABÓ MIHÁLYNÉRA (szül. BOROS L. ZSUZSÁNNA), aki ma, december 12-én tíz éve távozott az örök hazába. És drága, jó apukámra, SZABÓ MIHÁLYRA, aki már szeptember 19-én volt 36 éve, hogy itthagyott bennünket. Emléketek legyen áldott, pihenésetek csendes! Titeket soha nem felejtő lányotok, Babu.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a 3 éve elhunyt szeretett férjemre, SIMON KÁROLY-GYULÁRA (szül. Nagyszántó, 1944). Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Emléked őrzi béke és nyugalom,/Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/S míg élek, őrzöm őket.” Rád emlékező bánatos feleséged Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, BAJGYIK JULIANA EMÍLIÁRA (CUNI, volt széplaki lakos),
akit 16 éve ragadott el a kegyetlen halál. Megállt a drága szív, mely élni vágyott, kéz mely dolgozni imádott. Nélküled üres a házunk, még most sem szoktuk meg, hogy hiába várunk. Áldott legyen a föld, melyben örök álmod alszod, és a jó Isten örök békében nyugtasson. Szerető férjed István, és a gyerekek: Éva és Nelu.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Kuin-Nagy Tibor presbiteri jegyzőnknek és kedves családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama, özv. Nagy Lajosné (Margit néni) halála miatt. „…Az erős lelket újítsd meg bennem!”(Zsolt.51) A nagyvárad-olaszi egyházközség elnöksége és presbitériuma.

*

„Jézus az út, mely a szenvedésből és a fájdalomból a halál kapuján át vezet a feltámadás dicsőségébe.”
KNECHT JÓZSEF, TÓTH ISTVÁN, NAGY MARGIT, SIMONFI JÓZSEF, BAGOSI GYULA, STANICA MARIOARA-OTILIA, UNGUR ANA, BRISCAN PETRU, LAZAR GHEORGHE-VASILE, VARGA SORIN.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, rokon és jóbarát, SIMONFI JÓZSEF
75 éves korában elhunyt. Temetése 2016.12.13-án 14 órától Szovátán lesz. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, NAGY MARGIT életének 90. évében csendesen elhunyt. Temetése hétfőn, december 12-én 14 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. A gyászoló család.

*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa,
TÓTH ISTVÁN 71 éves korában eltávozott szerettei köréből. Temetése ma, december 12-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle lánya Angelika, veje Sándor, unokái Ricsi és Roli.