Gyászhírek 2016. december 09.

Gyászhírek 2016. december 09.
Immár hat hete annak a nagyon szomorú napnak, amikor elveszítettük szeretett édesapánkat, a volt drága, jó férjet, kedves kollégát, jó barátot, SZÁNTÓ SÁNDORT. Gyászolják gyermekei Annamária és Zoltán, unokái Bianca és Christian, volt felesége Marika, a Bihari Naplós kollégái, és barátai.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk imádott fiúnkra, GÁBOR JÓZSEFRE. „Megállt a szíved, mely élni vágyott,/Pihen két kezed, mely dolgozni imádott./Két kezed munkáját mindenhol látjuk,/Szerető jóságod szívünkbe zárjuk./Idézzük szavaid, tetteid, emléked,/Örökké szeretünk, nem feledünk téged.” Bánatos szüleid.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára és nagyapára,ID. KOVÁCS LAJOSRA
halálának 15. évfordulóján. „Egyedül vagyok, könnyes az éjszakám,/Csak a hangod még egyszer hallanám./Nincs nyugalom, nincs békesség számomra,/És semmi nincs, ami téged pótolna./Az idő sem gyógyítja sebeimet,/Mert te igaz szívvel szerettél engemet./Szívemet gyötri a fájdalom, amióta eltakar téged a sírhalom./Még élni akartál, oly sok volt a terved,/De Isten szólított, neked menni kellett./Érted hulló könnyeim, soha el nem múlnak,/Adjon a jó Isten örök nyugodalmat.” Emlékét őrző szerető felesége, fia, menye, lánya, veje és unokái.

*

Szomorú szívvel vettem tudomásul, hogy régi munkatársam, Rózsafűzéres társam a Barátok templomában DUŞESCU EDIT 90 évesen, eltávozott az élők sorából. Nyugodjék békében és az örök világosság fényeskedjék neki! Hozzátartozóinak kívánok belenyugvást a Mennyei Atya akaratába.
Emlékét megőrzöm, dr. Vlaicu-Balázs Mária.

*

Búcsúzunk nagynénénktől, SZÉP ROZÁLIÁTÓL decembet 10-én 14 órakor a biharsályi római katolikus templomból. A Juhász család.

*

Szívemben örök bánattal emlékezem drága, jó férjemre, ID. KÓTI ISTVÁNRA (Csatár) halálának első évfordulóján. Életében családja erős oszlopa volt, amit a sors egyszer elsodort. Lelkemben őrzöm szeretett emlékét! Szerető felesége Irén és bánatos családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, tatára és apósra, ID. KÖLLŐ JÓZSEFRE, aki 6 hónapja, hogy elhunyt. „Virágot viszünk egy néma sírra,/De ezzel téged nem hozhatunk vissza./Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni!”
Örökké bánatos felesége, gyermekei, unokái és vejei.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, apára, nagyapára, BARABÁS LAJOS-LÁSZLÓRA, aki 16 éve távozott el közülünk. „Múlik az idő, de a fájdalom marad,/Betöltetlen az űr, mely a szívünkben maradt./Drága emléked örökké őrizzük!” Barabás család, fia, lányai, unokái és mindazok, akik ismerték.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 10 éve elhunyt szeretett nagymamára és anyósra, KAKAS ILONÁRA
(szül. FÖLDESI). Emlékét őrzik: veje, unokái, dédunokái és unokamenyei.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk néhai SELEJAN FERENCZRE (Gyanta) halálának 15. évfordulóján. Szeretettel felesége Zsuzsa, gyermekei Feri, Attila, Kati és Károly és azok családjai.

*

„Ennyi az élet egy pillanat és mindennek vége,/Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe,/Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,/Szerető szívünkben a gyász és a fájdalom.” Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, NAGY IRÉNRE (szül. MURIN, Nyüved), aki egy éve hagyott itt bennünket örökre. „Régi fénykép, rajta mama, édesanyám édesanyja,/Csupa jóság ül az arcán, szelíd mosoly szeme sarkán./Szemeimet ha lecsukom, mamám testközelben tudom./Termetét már összenyomta nyolc évtized tömény gondja./Álom lett az ima vége, áldott legyen szép emléke.” Lánya, veje, valamint unokája Anikó.

*

Mély fájdalommal, könnyes szemmel gondolok a megpihent feleségre, BAK TERÉZIÁRA (szül. MÉRAI),
aki 6 hónapja távozott közülünk, ki gondolatba mindig itt van velem. Férje Jancsi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, NYÉKI BALÁZS
(magyarországi lakos, született Szentjobb) életének 87. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése december 10-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják bánatos lányai, veje, 4 unokája és 2 kis dédunokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BOTIZ BIANCANAK nagytatája elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Szent László Római Katolikus Líceum 10.A osztályközössége és osztályfőnöke.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, ID. NAGY BÉLÁRA, aki 6 hete hagyott itt engemet. „Hulló könnyekkel állok sírod mellett,/A koporsó bezárta legdrágább kincsemet./Megállt egy szív, mely élni vágyott./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Nehéz az életet élni nélküled./Felejteni téged soha nem lehet./Ha a bús napjaim le fognak telni,/Odavágyom hozzád megpihenni.” Örökké gyászoló feleséged Erzsike.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett öcsénk, SZŰCS ISTVÁN (PITYU) tragikus hirtelenséggel elhunyt december 5-én, Németországban. Gyászolják testvérei: Kati, Gyöngyi és családjaik.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, SZŰCS ISTVÁN (PITYU) életének 59. évében hirtelen elhunyt, Németországban. Búcsúznak felesége Ági, lányai, vejei, unokái és anyósa.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, OLÁH KATALINRA (KŐRÖSI),
aki ma 1 éve hagyott itt minket. Emléke örökké szívünkben él. Lánya Erika, veje Alpár, unokái Csilla és Ákos.

*

„Az anyák hallhatatlanok, csak testet, arcot, alakot váltanak, egyetlen halott sincs közülük; fiatalok mint az idő.” Soha el nem múló szeretettel és kegyelettel emlékezünk a drága, családját nagyon szerető, legdrágább édesanyára, VADNAI ILONA EMMÁRA halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szeretett családja: Zita, Zoja, Zsolti és Laci.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki keresztgyermekeimnek, ÁRPINAK és ANIKÓNAK szeretett édesapjuk,
ID. NAGY ÁRPÁD hirtelen halála miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Sógornője özv. Kigyósi Istvánné és családja.

*

„… amit látott, gyönyörű volt és véle marad mindörökre…” (Dsida Jenő) Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk születésnapján, december 9-én, a drága Társra és Édesapára, VARGA VILMOS színész, rendezőre. Emléke legyen áldott! A gyászoló család.

*

„Elfáradtam megpihenni térek hozzád Istenem!’ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, SCHEIRER ETELKA (szül. SZILÁGYI) 84 éves korában, türelemmel viselt, súlyos betegségben, 2016. december 6-án elhunyt. Temetése 2016. december 10-én, szombaton 13 órától lesz az élesdi ravatalozóból. Szerető férje János.

*

Fájdalommal de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya és nagymama,
SCHEIRER ETELKA (szül. SZILÁGYI) 84 éves korában, 2016. december 6-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2016. december 10-én, szombaton 13 órától lesz az élesdi ravatalozóból. Lánya Eta, veje Sanyi és unokái: Zsuzsa és Judit.

*

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték hogy SCHEIRER ETELKA (szül. SZILÁGYI), a szeretett feleség, anya és nagymama 84 éves korában 2016. december 6-án örökre megpihent. Temetése 2016. december 10-én, szombaton 13 órától az élesdi ravatalozóból. Fia Jani, menye Duci.

*

Örökké tartó szeretettel és hálaadással emlékezünk drága halottunkra, ÖRÖSI ETELKÁRA halálának 7. évfordulóján. Pihenése legyen áldott és nyugodt! Emlékét megőrizzük egy életen át. Férje, lánya, veje és 2 unokája.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett édesapánkra, nagyapánkra, KÖTELES ISTVÁNRA (Gyanta)
halálának 3. évfordulóján. „Egy késő őszi napon, életed véget ért,/Bánatot hagytál ránk örökre elmentél./ Emléked itt marad örökre velünk./Amíg mi élünk, te is élsz velünk.”A bánatos család: felesége Mária, lányai: Ildikó, Marika, veje Tamás, unokái: Lóci, Mirtyll.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, VARGA ZOLTÁN temetése 2016. december 15-én, csütörtökön 12 órától lesz Berettyószéplakon (Somlyói úti, református temetőben). Bánatos felesége Éva.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága édesapára és nagyapára, ID. NAGY BÉLÁRA, akit 6 hete kísértünk utolsó útjára. „Lelked remélem békére talált,/S te már a mennyből vigyázol majd ránk!/Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,/Rád örökkön-örökké emlékezünk!” Bánatos fia Öcsi és családja.

*

„S, ha majd véget érnek a bánatok, és a földi harcok,/Megint láthatjuk, azt a kedves arcot./Ott, hol nem választ el soha semmi,/És soha többé nem kell búcsút venni. December 11-én, 47 éves lennél drága gyermekem, de már közel 13 éve nem vagy velem. A te szülinapi tortádra csak 35 gyertya jutott, a többi csak a sírodon éghet. Miért van ez így ki mondja meg? IFJ. PAPP ALBERT-ATTILA (élt 35 évet). Amikor valakinek a lelke sérül meg, ha elveszti a gyermekét, hiába telnek az évek, a gyász olyan, hogy soha nem gyógyul meg a szív. December van, jönnek az ünnepek, minket hív a temető, hogy ott legyünk veled. A szívünkben őrizünk mint egy drága kincset, bennünk ég a fájdalom, mert hiányzol nagyon de nagyon. Csak emlék maradtál, egy gyönyörű emlék, az hogy itt éltél közöttünk és velünk lehettél. Nagyon szerettünk, itt élsz a szívünkben, sohasem feledünk. U.I. Köszönetet mondunk minden távoli és közeli rokonnak, barátoknak, ismerősöknek, akik koszorúkkal, virágokkal megtisztelték drága gyermekünk sírját a halottak napján. Örökké gyászoló öreg szüleid és az egész család.

*

Szomorú és fájdalmas 12 év telt el, amikor a drága férj, és apa, IFJ. BÉRES SÁNDOR (Székelyhíd)
feladta a harcot e földi életben. Pihenése legyen csendes, nyugodjon békében a jó Isten kebelén és csillagfénye vigyázzon reánk! Emléke örökké a szívünkben él. Felesége Ibike és imádott kicsi fia Dávid.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre és nagynénénkre, KIRÁLY ROZÁLIÁRA (Rózsika),
akit 6 hete ragadott el a kegyetlen halál. Emlékét szívünkben őrizzük. Testvére Manyi, Börsi és unokahúga Anikó és Krisztina.

*

Soha el nem múló nagy szeretettel gondolok szüleimre, GRIFFATON ETELKÁRA (25 éve hunyt el)
GRIFFATON VILMOSRA (16 éve hunyt el). Drága emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Lányuk Edit.

*

Átéljük ugyanazt a fájdalmat amit 6 éve éreztünk, amikor végleg eltávoztál közülünk drága, jó feleségem,
LÖRINCZI ERZSÉBET. A jó Isten nyugtasson békében. Férjed Lőrinczi Sándor és a Dobra család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább apa, após és nagyapa, NAGY ÁRPÁD
életének 74. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése december 9-én a püspöki kápolnából 14 órakor. Gyászolja lánya Annamária, veje Mihai és unokái Misi, Bia és Niki.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesapám, NAGY ÁRPÁD életének 74. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése december 9-én a püspöki kápolnából 14 órakor. Gyászolja fia Árpi menye Erika, unokája Anett.

*

Szeretettel és halával emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, MIKÓ ISTVÁNRA (Szentjobb) halálának 6. évfordulóján. Szerető családja.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel, kisírt szemekkel emlékezem a felejthetetlen, drága, jó férjemre,
TURUCZ LÁSZLÓRA (szül. Érmihályfalva, volt nagyváradi lakos). akinek jóságos szíve 6 hete szűnt meg dobogni. Egész életeden át dolgozva éltél, most itthagytál engem árván, bánatot rám hagyva. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd, elmentél hirtelen, megpihenni tért a két dolgos kezed. Nyugodjál békében. Soha nem felejt el összetőrt szívű feleséged Piroska.

*

Összetört szívvel, mély fájdalommal lelkemben élek, szeretett férjem, BERINDEA SÁNDOR
itthagyott örökre. Ma hat hónapja távozott és ha ezen a földön élne, december 10-én lenne a születésnapja. De már szinte búcsúzni sem volt időnk, mert Isten szólított és te csendben el is mentél örökre. Azóta keserű könnyekkel tele a két szemem. Az előtt minden más volt veled kedvesem. Az otthonunk tele volt kettőnkkel, szinte betöltöttük a világot sok-sok beszéddel, jó kedvvel, nevetéssel, szeretettel. Most még itt állok a csendes temetőben, csak a hideg sírkövedre borulok zokogva csendben kérdezem: Ó miért hagytál magamra kedvesem? De nem háborgom, mert tudom, hogy Isten törődik veled, mire hozzá érkeztél az örök életben ott fent az égben készített neked helyet, és te ott vársz engem.
A te örökké bánatos feleséged Éva.

*

Ma hat hónapja, hogy drága, jó édesapánk, BERINDEA SÁNDOR csendesen távozott közülünk. December 10-én töltené 82. évét ezen a földön. Isten adjon neki örök nyugodalmat. Áldott legyen a föld ahol alussza örök álmát. Nyugodj békében. Szerető két lányod: Babuci és férjre Pier, unokája Dani, Marici és férje Zoltán.

*

„Jézus határozottan kívánja, hogy vegyük fel keresztünket, kövessük őt, mert aki utána jár, nem jár sötétségben.” PAPP ERZSÉBET, POPA FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: