Gyászhírek 2016. december 07.

Gyászhírek 2016. december 07.
Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Worsek Kornéliának és fiának, Ádámnak a szeretett férj, édesapa elvesztése miatt. „Közel van az Úr a megtőrt szívűekhez és a sebzett lelkűeket megsegíti” (Zsolt. 19-20 vers) A borsi óvoda munkaközössége.


Őszinte részvétünket fejezzük ki Worsek Kornélia óvó néninek szeretett férje elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A „Borsszem” óvoda szülői közössége.

*

Megtört és nagyon bánatos szívvel tudatjuk, hogy ANYISZI FERENC hosszú, de türelmes betegség után megtért Megváltójához. Temetése december 8-án, csütörtökön 13 órai kezdettel a magyarkakucsi gyászháztól. Bánatos szívünkben örökké élni fogsz, nem feledünk el, nyugodj békében! Gyászolják: felesége, testvére, lánya, veje, unokái, apósa, sógora, násza, unokatestvérei és a nagyszámú rokonság.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki ÁDÁMNAK szeretett édesapja, WORSEK ALFRÉD elvesztése miatt érzett fájdalmában. Barátaid Ridy Kristóf, párja Enci és Dan Norbi (Dezsi).

*

Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a szeretett férj, édesapa, WORSEK ALFRÉD életének 62. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése december 7-én, szerdán 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

„A verítékes nehéz élet helyére az igazi, a boldog élet lépett.” (Ter. 3,17,19) GHITE FLOAREA, SCUTA GAVRIL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, apósra és rokonra,
HAMBURG PÉTERRE, aki 9 éve távozott közülünk. „Ahogy telnek az évek, egyre jobban fáj, hogy minden csak emlék./Szívünkben őrizzük emlékét.” Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyukára, anyósra és nagymamára, KÁRÁNDI GIZELLA-MÁRIÁRA,
akit ma hat hónapja rabolt el a kegyetlen halál. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Fia László, menye Gabriella és unokája Andrea.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága édesanyánkra, nagymamánkra, MOLNÁR KATALINRA, aki 1 éve távozott el közülünk. Emlékezik rá bánatos családja.

*

Soha nem szűnő fájdalommal emlékezünk halottainkra, IFJ. C. CZENTYE SÁNDORRA (élt 39 évet),
aki 15 éve hagyta itt családját, ID. C. CZENTYE SÁNDORRA (élt 78 évet), aki négy és fél éve ment el,
C. CZENTYE IRÉNKE (élt 77 évet), akitől 7 hete búcsúztunk el a csokalyi temetőben. Fájó szívvel Oláh Irénke, Barna Klaudia, Béni.