Gyászhírek 2016. december 05.

Gyászhírek 2016. december 05.
Fájó szívvel búcsúzom legjobb barátnőmtől, CSORDÁS RÓZÁTÓL. Rácz Lenke.

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagytatára, apósra, KOVÁCS KÁROLYRA, aki december 3-án volt 7 éve, hogy itthagyott minket. „Csak egy szál virágot hozzatok síromra, ennyit várok tőletek és ha eljöttök, kicsordul könnyetek. Megálltok fejfámnál, olvassátok nevem, lehet hogy odalenn megdobban a szívem. Búcsúztam volna, de erőm nem engedte, csak a szívem súgta, Isten veletek!” Bánatos felesége Juci, lányai, fiai, vejei, menye és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára és dédnagymamára, SZABÓ JULIANNÁRA
(szül. KURUCZ) halálának első évfordulóján. „Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem. Egy éve még együtt voltunk veled, kórházi ágyadon fogtuk a kezed. Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott is maradsz.” Szerető lánya Juci, unokája Melinda, unokaveje Attila és dédunokája Richi.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, VAJNA JÓZSEFRE
(Kügypuszta) halálának 2. évfordulóján. „Könnyes az út mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Szerető családod.

*

Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett férjem, MARJAI IMRE temetésén jelen voltak és fájdalmamban osztoztak. Bánatos felesége Emi.

*

Őszinte részvétem sógornőmnek, KÓRÓDI IBOLYÁNAK és családjának a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama és anyós, SZLÁVIK ANA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Kóródi Katalin.

*

Ezúton fejezzük ki együttérzésünket a gyászoló KÓRÓDI családnak szerettük, SZLÁVIK ANA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Őszinte részvétünk! Ozsváth Margit és családja.

*

Megrendülten értesültünk szeretett szomszédasszonyunk, SZLÁVIK ANA hirtelen haláláról. Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Sovata utcai C5-ös tömbház lakóközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett szomszédasszonyunk, SZLÁVIK ANA
elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Madarász család.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk drága halottunkra, SZILÁGYI BÉLÁRA (Hegyközcsatár),
aki egy éve örökre itthagyott bennünket. „Megállt a szív, mely élni vágyott,/Pihen a két kezed, mely dolgozni imádott./Két kezed munkáját mindenhol látjuk,/Idézzük szavaid, tetteid, emléked,/Örökké szeretünk, nem feledünk téged./Szíved súgta Isten veletek,/Szeressétek egymást, ha én már nem leszek./Csak a mi szívünkben hagytál nagy keserűséget./ Álmaid a mélyben legyenek csendesek./A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos családja.

*

„Szíveket tépnek most az emlékek,/Egy éve még együtt voltunk veled./Betegágyadnál fogtuk a kezed,/Féltőn figyeltük megtőrt tekinteted.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó testvérre, sógorra és nagybácsira, M. SZILÁGYI BÉLÁRA (Hegyközcsatár) halálának első évfordulóján. „Ő már ott van ahol nincs fájdalom,/Emlékét őrizze béke és nyugalom./Sírod a temetőben egy szomorú emlék,/Ha tehetném hozzád minden nap kimennék./Adja a jó Isten, hogy legyen csendes álmod,/ Szeretetünk ragyogja be síri világod./Az élet elmúlik, de az emlékek élnek./Míg élünk e földön, őrizzük emléked.” Nyugodj békében! Emlékeznek: szerető húgod Idu, sógorod Sanyi, Bogi és Csaba, Csabi és Anikó.

*

Kerekes Árpád halálának második évfordulóján emlékeznek szeretett fiai és felesége. „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Lelked elszállt, mint hópihe a fényben, ragyogsz ránk fényesen csillagként az égen. Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulni élni nélküled.”

*

Fájó szívvel búcsúzunk a mindig segítőkész, kedves szomszédunktól, Szénási Lajostól. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Gizi néni, Ibi, Iza és Debóra.

*

Örökké tartó szeretettel és hálával emlékezünk drága halottunkra, BUCIAS SÁNDORRA, halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen áldott és nyugodt, emlékét megőrizzük egy életen át. Felesége Margit, lányai Babi és Moni, négy unokája és dédunokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Szénási Anikónak szeretett édesapja, Szénási Lajos elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugtassa békében! A Vasca család.

*

Mély megrendüléssel értesültem nagybátyám, Szénási Lajos (biharpüspöki lakos) hirtelen távozásáról.
Fájó szívvel búcsúzik tôle unokahúga Tünde, férje Sanyi, gyermekei Anett és Danika, valamint sógornôje Erzsike.

*

„Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.” SALLAY OLGA, SZLáVIK ANA, CSORDÁS ROZÁLIA, SEBESTYÉN MÁRIA, PÉTER ILONA, SZÉNáSI LAJOS, MUDURA ALEXANDRU, CRISTEA IOAN, PINTA DUMITRU, JUCA GRATIAN, PASCA RAVEICA, FILIMON MARIA, TRIFAN FLOARE, SERB ANA, MANCI ECATERINA, DUSESCU EDIT. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett ádesanyától, nagymamától, dédnagymamától és anyóstól,
özv. SZLáVIK ANNÁTÓL, aki 87 éves korában elhunyt. Temetése december 5-én 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

A feltámadás reményében búcsúzunk a szeretett SZLÁVIK ANNA nénitől. Őszinte részvétünk a családnak. A Katalintelepi Római Katolikus Plébánia Rózsafüzér csoport közössége és a hívek.

*

„Elmúlt percek fénye majd emlék lesz csupán,
Elmerengsz a régi lángok parazsán.
Mosoly ül a szádon, vagy könnyes a szemed?
Az emlék a tied, ilyen volt az életed.”
Fájó szívvel búcsúzom szeretett férjemtől, SZÉNÁSI LAJOSTÓL (az ARTA cipőgyár volt lakatosmestere),
aki Isten akaratából visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése ma, december 5-én 12 órától a püspöki kápolnából. Szerető felesége Julika.

*

„Ahogy te akarod, ne ahogy én!
A békesség csak úgy lesz az enyém.
Lehet az út tövises, meredek,
Amerre vezetsz, bátran mehetek.
Legyen akaratod, ha éj temet!
Legyen most és mindörökké! Igen!
Fogdd meg a kezem, fogadd el a szívem!
Megpihenni térek én az öröklétbe.”
SZÉNÁSI LAJOS (élt 74 évet). Isten nyugtassa békében! Fájó szívvel búcsúzunk tőle: lánya Anikó, veje Attila, valamint Anett és Tudor.

*

„Ezért ha elillan az élet,
s a múltba szállva szétomol
Lelkedben ott a kincs örökre
amely valaha benne volt.”
Fájó szívvel búcsúzunk drága édesapámtól, SZÉNÁSI LAJOSTÓL (Biharpüspöki), aki életének 74. évében megtért pihenni Termtőjéhez. Isten őrködjön álma felett! Szerető lánya Gyöngyike, unokája Sorin, unokamenye Renike és dédunokája Milan.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett bátyámtól, SZÉNÁSI LAJOSTÓL. Nyugodj békében! Öcséd Jenő és sógórnőd Mária.

*

Soha el nem múló szeretettel búcsúzom drága bátyámtól, SZÉNÁSI LAJOSTÓL. Nyugodj békében!
Húgod Gizella és családja Budapestről.

*

Örök szeretettel búcsúzom drága bátyámtól, SZÉNÁSI LAJOSTÓL. Nyugodj békében! Soha nem feledlek drága, jó testvérem. Húgod Ibolya és családja.

*

Soha el nem múló szeretettel búcsúzunk drága bátyámtól, SZÉNÁSI LAJOSTÓL. Soha nem feledünk. Nyugodj békében! Húgod Erzsike és családja Püspökladányból.

*

„Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled,
helyettünk angyalok simogassák fejed!
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótólja senki,
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.”
Mélyen megrendülve, fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya, nagymama és dédnagymama, CSORDÁS ROZÁLIA (szül. Szabó, Biharpüspöki) életének 77. évében hirtelen elhunyt. Temetése december 5-én, hétfőn 14 órakor a biharpüspöki temetőben. Emléke szívünkben örökké élni fog. Fájó szívvel búcsúzik tőle férje Sándor, lánya Csilla, unokája Andi és párja George és drága, imádott dédunokája Bálintka.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, CSORDÁS ROZÁLIA
(szül. Szabó) életének 77. évében búcsú nélkül hirtelen eltávozott az élők sorából, nagy űrt hagyva maga után szívünkben. Temetése hétfőn, december 5-én 14 órától a biharpüspöki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja bánatos lánya Irénke, veje Jóska, unokái Brigitta és párja Imre, Attila és felesége Renáta, dédunokája Dominik.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett anyós, nagymama és testvér,
özv. PÉTER ILONA (szül. GALIK) 86 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése december 5-én 15 órakor a tótteleki kápolnából. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

SALLAY OLGA (szül. OTTENBERGER) búcsút mond e világtól és élete párjától Valertől, lányától Olgitól és férjétől Masoudtól, unokájától Brigittától és férjétől Istvántól.
Fájdalom és öröm, egy fogalom
Test, lélek és szellem, egy hatalom.
De a szellem és lélek örökkévaló,
a fájdalom mint fogalom az elhaló,
Beállt a nyugalom, a testét leküzdve a fájdalom,
Az öröm is egy fogalom,
de az tudom örökkévaló
A szellemet és lelket lassan átölelte a nyugalom. Temetése hétfőn, december 5-én 13 órakor a Steinberger kápolnából.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Sallay családnak a drága édesanya és nagymama elvesztése miatt. Szeretettel mellettetek állunk. A Diószegi család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább, legjobb édesanya, nagymama, özv. SEBESTYÉN JÁNOSNÉ (szül. PAZURIC MARIA, Fugyivásárhely) életének 79. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése december 5-én délután 15 órától a fugyivásárhelyi kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja lánya, fia, menye és unokái Enikő, Sándor, Mónika, Renáta és unokaveje Salman.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szerettünk, özv. TÓTH SÁNDORNÉ-PIROSKA (volt SCHWEITZER JÁNOSNÉ, szül. VARGA-RAVICZKI PIROSKA, szül. Zilahon)
77 éves korában Magyarországon elhunyt. Temetéséről később gondoskodunk. A bánatos család.