Gyászhírek 2016. december 02.

Gyászhírek 2016. december 02.
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett MURVAI FERENCTŐL. Hálás szívvel megköszönjük a jó Istennek, hogy igaz barátunk voltál egy életen át. Id. Féth Imre és Irénke.


Fájó szívvel búcsúzunk a mi FERI BÁCSINKTÓL. Ifj. Féth Imre, Zsuzsa, Ármin, Rebeka.

*

Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön! Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké! (Zsolt 73, 25-26) Mély megrendüléssel értesültünk DR. ANDRÁS ENIKŐ tanárnő eltávozásáról, ki oly sok éven át oktatta hallgatóinkat a Zene tanszéken. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket és együttézésünket a gyászoló családnak. Istenünk tartsa meg őket vigasztaló szeretetében és erősítse meg őket a feltámadás reménységében. A Partiumi Keresztény Egyetem vezetősége és munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, a nagymamára, anyósra, testvérre, KRUPKA MÁRIÁRA
halálának 2. évfordulóján. Nyugodj békében! Bánatos fiai és családjaik, valamint nővérei Eta és Kati.

*

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de áldott emléke itt maradt közöttünk. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet amit tőlünk soha, senki el nem vehet! A legdrágább férj, édesapa, nagytata
NAGY LAJOS (volt IREC-dolgozó) életének 69. évében rövid, de nagyon súlyos szenvedés után november 25-én elhunyt. Drága halottunk hamvainak búcsúztatója december 5-én, hétfőn 15 órakor a réti református templomban lesz. Kérjük, hogy egy szál virággal vegyenek részt a búcsúztatáson az ő tiszteletére. Búcsúzik tőle szerető felesége Ica, fia Laci, leánya Kati, veje Laci, imádott unokái Zolti és Nándi.

*

Fájdalommal emlékezünk drága feleségemre, FÖLDI ILONÁRA (szül. MIHÁJ, Szentjános), aki 6 éve hagyott itt bennünket. Adj, Uram örök nyugodalmat Neki! Örökké gyászoló férje Lajos, fia Lajos, Ica, Zoli, Éva és unokája Csilla.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak WEISZ MIKLÓS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Csete Mihály és családja.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk drága, jó édesapámra, apósra, férjemre, BÍRÓ ISTVÁNRA (a volt Ruhagyár dolgozója), aki ma egy éve örökre itthagyott bennünket. Pihenése legyen áldott és nyugodt! Emlékét megőrizzük egy életen át. Felesége, fia, lánya, veje és unokája.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, DEÁK KÁROLYRA (szül. Gyantán)
halálának 7. évfordulóján.
„Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél…
Te nem haltál meg, csak álmodni mentél!
Szívünkben emléked itt él örökre,
Ha látni szeretnénk, felnézünk az égre…
A csillagok között utazgatol tovább,
Ott várj majd reánk, ha a mi időnk is lejár!”
Emlékezik örökké szerető felesége Zsuzsi, fia Karcsi, menye Gyöngyi és egyetlen, imádott unokája Brigitta.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága, jó testvérünkre, SELEJAN ILONÁRA (ICA), aki hat hete, hogy itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos testvérei és azok családjai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DEBRECZENI ANNAMÁRIÁNAK és GÁBORNAK a szeretett édesapa és após elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sao Team Kft. vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BARABÁS EMILIÁNAK szeretett élettársa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Lucskai István és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BARABÁS EMILIÁNAK szeretett élettársa elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Sao Team Kft. munkaközössége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki BARABÁS EMILIÁNAK szeretett élettársa elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Sao Team Kft. vezetősége.

*

A feltámadás reményében búcsúzunk SZÉLES ZOLTÁN-LAJOS testvérünktől, gyülekezetünk volt kántor-karnagyától. Kérjük Istenünket vigasztalja családtagjait. „Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.” (Jel. 21,7). A Szalárdi Református Egyházközség Vezetősége, Presbitériuma, Nőszövetsége és Kórusa.

*

Szeretettel emlékezünk a drága férjre, sógorra és keresztapára, LENGYEL ATTILÁRA halálának első évfordulóján. „Virágerdő sűrűjében, pihen egy szív csendesen,/Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem./Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap,/De szívünkben élsz, és örökre ott is maradsz.”
Szerető felesége Duci, sógora Sanyi, sógornője Pötyi és keresztfia Attila.

*

Örökké tartó szeretettel és hálával emlékezünk önfeláldozó szüleimre: édesanyámra, NOSZEK VALÉRIÁRA halálának 25. évfordulóján és édesapámra, NOSZEK IMRÉRE, aki 1 éve és 8 hónapja hunyt el. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Szeretettel, lányuk Éva, vejük Sanyi és unokájuk Mónika.

*

Három éve, hogy elmentél, egyetlen fiam, DUMBROVAN MIHAI-KRISZTIÁN (MISI). „Minden virág beszél, amit a sírodra teszünk,/Minden virág elmondja, mennyire szeretünk./Hiába teszünk rá virágot,/Eltemettük veled az egész világot.” Gyászoló édesanyja és Józsi.

*

„Amíg őrzöl valakit a szívedben, nem veszíted el.” Kegyelettel és szeretettel emlékezem szeretett páromra, MĂLAN TEODORRA (TIBI) halálának 2. évfordulóján. Emléke szívemben örökké élni fog. Nyugodj békében! Irénke.

*

Szomorú 9 év telt el, mióta drága gyermekünk, az édesapa, testvér, TIPONUT IMRE (élt 38 évet)
itthagyott bennünket. Nyugodj békében! Örökké sirató édesanyja, édesapja, fiai: Norbi, Lacika, testvére Laci és annak családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy MURVAI FERENCZ elhunyt. „Szomorú naphoz érkeztünk, mert nem vagy többé velünk. Elragadott tőlünk a halál, fájó szívvel gondolunk rád. Gyertyát gyújtunk, emlékezünk, s fáj nagyon a lelkünk.” Gyászolják öccse Sanyi, sógornője Mária, unokaöccse Feri és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagytata, MURVAI FERENCZ 72. éves korában elhunyt. Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. A néma csendben halljuk a hangodat, a csillagok fényénél látjuk arcodat. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Szomorú tekintet volt a két szemedben, néhány perc múlva a szíved is megpihent. Az élet csendesen megy tovább, de a fájó emlék elkísér egy életen át. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Temetése ma, december 2-án 13 órakor a biharpüspöki temető ravatalozójából. Búcsúznak felesége, lányai, vejei és unokái.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata, DR. GYŐRI A. GYÖRGY életének 79 évében elhunyt. Temetése december 2-án (péntek) 13 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel értesültünk volt osztálytársunk, DR. GYŐRY GYÖRGY hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjál békében! A Klasszikus Magyar Vegyes Líceum 1954-ben végzett volt XI. osztálya.

*

„Térj pihenni fáradt vándor. A sír keble vár reád.” (Temetési ének) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek és feleség, Danilics Erika-Antónia (Érolaszi) életének 51. évében, november 29-én megtért Teremtőjéhez. Istenem, őrködj drága kincsünk álma felett! Temetése december 2-án, pénteken lesz 13 órakor az érolaszi kápolnából. Akik soha nem felejtik el: édesanyja Ilona és férje Mihály.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak Nt. Molnár József lelkipásztor elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.” (Jel 14,13).
Csomay Árpád és családja, valamint ds. G. F. Smaling lelkipásztor és családja Oegstgeestből.

*

„Hinnünk kell, hogy Isten irányította életét úgy, hogy annak folytatása az örök élet legyen.”
ANDRÁS ENIKŐ-GYÖNGY, BODO KÁLMÁN, GLÜCK MAGDOLNA-ÉVA, KONRÁD ANDRÁS, SZÉP ROZÁLIA, MURVAI FERENCZ, GORGAN MIHAI, ALBU GAVRIL, FILIP MARIA, RAICU PARASCHIVA, DR. BACRAU MARIANA, ANTAL MIHAI, MOLDOVAN ANA, MOLDOVAN ELENA,
CEHAN FLOARE, MUDURA MIRCEA, MISAROS PETRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagynénénktől, SZÉP ROZÁLIÁTÓL (Biharsályi, élt 86 évet.) Nyugodjon békében! Juhász Mihály és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagytata, KONRÁD ANDRÁS (ANDI) életének 69. évében elhunyt. Temetése pénteken, 2016.12.02 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló felesége Magdi, lánya Klaudia, veje Radu és unokája Róbert.