Gyászhírek 2016. augusztus 9.

Gyászhírek 2016. augusztus 9.
„Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját.” (Jelenések 2,10) Búcsúzunk Ft. NÉMETH LÁSZLÓ nyugalmazott lelkipásztortól, aki 15 éven keresztül hirdette Isten igéjét a köröstarjáni római katolikus közösségben. Emléke legyen örökké áldott, nyugalma legyen csendes. A köröstarjáni hívek és lelkipásztorok.

Köszönet és hála mindazoknak, akik CSORBA JÓZSEFET (1992. október 23.–2016. július 25.) utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel, de sok szeretettel gondolunk a ma 1 éve elhunyt édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, ÖZV. BAJUSZ GÉZÁNÉRA (Biharszentjános). Kedves emlékét örökre megőrzi gyászoló családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. SEMENDI GYULA (Örvénd) életének 78. évében megtért Teremtőjéhez. Utolsó földi útjára kísérjük a feltámadás reménységében 2016. augusztus 9-én 15 órakor az örvéndi kápolnából. Búcsúzik tőle leánya, veje, unokája.
*
Fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva búcsúzik volt lelki vezetőjétől, Ft. NÉMETH LÁSZLÓ tiszteletbeli kanonoktól, nyugalmazott plébánostól a nagyváradi egyházmegye Mária Légió közössége. A Jó Pásztor vegye vállára hazatért gyermekét. A feltámadás reményében a Nagyváradi Comitium.
*
Isten iránti hálaadással azért a sok lelki ajándékért amit szolgája által adott a közösségnek veszünk búcsút FT. NÉMETH LÁSZLÓ köröstarjáni plébánostól. „Nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség.” (Fil. 1,21) A köröstarjáni református gyülekezet.
*
A köröstarjáni Mária Légió közössége fájó szívvel, a viszontlátás reményében búcsúzik volt lelki vezetőjétől, Ft. NÉMETH LÁSZLÓ tiszteletbeli kanonoktól, nyugalmazott plébánostól, aki 2000–2008 között vezette és irányította közösségünket. Nyugodjon békében. A köröstarjáni Mária Légió közössége.
*
NÉMETH LÁSZLÓ emlékére. NÉMETH LÁSZLÓ plébánosom, tanárom volt. /Hiszem mindenkoron azt, csak a teste holt. / Földi pályánk után, Atyánk, Lelkünk őre, / Minden más eszme, hit, elenyésző, dőre. Éberen osztotta szét a vélt talentumot, / Verejtéke csiráztatta a rábízott magot. / Nemzedékek raktározták el mindazt, mi bölcs. / Nemességed nem vétózzuk! Isten mellett töltsd lelked éltét. Most visszaadod papi rangod / Méltóságban. Kísérjenek angyali karok! Eképp búcsúzom Öntől. Volt tanítványa, Kovács Panni.
*
Fájdalommal búcsúzunk szeretett tanárunktól, FT. NÉMETH LÁSZLÓ atyától. A Boromélyi Szent Károly Teológia növendékek részéről.
*
A második évfordulón fájó szívvel emlékezünk elhunyt nagynéninkre, BÖSKE nénire, és férjére, TÓTH FERENCRE, aki tíz hete hagyott itt bennünket. Magdus, Emi és a család.
*
Fájó szívvel emlékezünk halálának 5. évfordulóján IFJ. GÁLL JÓZSEFRE. „Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.” A bánatos család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki MANOLESCU GÁBORNAK és a gyászoló családnak szeretett apósa elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Nagyváradi Statisztikai Hivatal vezetősége és dolgozói.
*
„A két legszebb dolog életünkben: az otthon, a honnan elindultunk, és az otthon ahová tartunk.” (Heinrich Jung-Stilling) GIREADĂ GHEORGHE, ŢÎRLEA TEODOR, MURA VIORICA ANA, OROS ILEANA ANA, MEZA CORNEL ADRIAN, CIURAR CORNELIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Mérhetetlen fájdalommal emlékezem életem legszomorúbb napjára. Zúgnak a harangok. Hívogatnak. Elsiratnak. Vigasztalnak. És figyelmeztetnek a bölcseségre: „Éld úgy minden napodat, mintha az utolsó lenne” . Mást is hirdetnek. A felfoghatatlant. Hogy az élet megy tovább. Nélküle. Mert csak így lesz továbbra is értelme, hogy volt egyszer. Itt élt közöttünk ERZSIKE. Ezekkel a gondolatokkal emlékezem drága feleségemre, BARABÁS ERZSÉBETRE (Magyarkakucs), aki 15 éve nagy űrt hagyva maga után itthagyott minket. Igaz Rá az idézet: „Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányzol onnan, ahonnan elmentél.” (Victor Hugo) Az örökké bánatos, és emlékező család.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mellettünk álltak gyászunkban és velünk együtt kísérték utolsó útjára Biharvajdán, 2016. augusztus 7-én a szerető édesanyát, anyóst, nagymamát, KÖPECZI MARGITOT. A gyászoló család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki BUCSÁS RITÁNAK szeretett édesapja, SEMENDI GYULA elvesztése miatt. A László és Csősz család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, TOTH-GARDO GERTRUD JUDITNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Nagyváradi Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság részéről.
*
Szívük megpihenni tért… Szeretettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, SZÉLL MARGIT, és fia, PINTÉR GYÖRGY temetésén megjelentek és virágaikkal, koszorúikkal bánatunkban osztoztak. A bánatos család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a FÜGEDY családnak. A Boromélyi Szent Károly Teológia növendékek részéről.
*
Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága, szeretett édesapára, apósra és nagytatára, ID. KUCKHARSZKI ISTVÁNRA, aki már 3 éve végleg itthagyott bennünket. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./De mi abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,/Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél./Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen.” Bánatos lánya Cuni, fia Öcsi, veje Cornel, menye Anikó, unokái Bianca, Norbi és Erik.

Címkék: