Gyászhírek 2016. augusztus 5.

Gyászhírek 2016. augusztus 5.
Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk egyetlen, szeretett gyermekünkre, BORUZS ATTILA-NORBERTRE (1980–2001) ,,Hová tűnik el a csillag a nyári égről. Hová tűnik el az élet a szívből.” Őt örökké szerető szülei Anikó és Gyuszi.

 

A nagyváradi megyés püspök és az egyházmegye papsága Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja, hogy 2016. augusztus 4-én, csütörtökön Főtisztelendő NÉMETH LÁSZLÓ tiszteletbeli kanonok, nyugalmazott plébános, életének 72., papságának 34. évében, szentségekkel ellátva elhunyt. Németh László 1944. november 19-én született Aradon. Dr. Jakab Antal püspök szentelte pappá 1983. június 19-én Gyulafehérváron. Segédlelkész volt Margittán, majd plébános Érkeserűben, Tasnádszántón, Hegyköztótteleken és Köröstarjánban. 2008-ban történt nyugdíjazását követően a nagyváradi Posticumba vonult vissza, a Szent Erzsébet kápolnában és a Szent Márton Öregotthonban teljesítve lelkipásztori szolgálatot. Az utóbbi hónapokban, betegségére való tekintettel a nagyváradi Szent Márton Öregotthonban ápolták. Elhunyt lelkipásztorunk földi maradványait 2016. augusztus 9-én 10 órakor ravatalozzuk fel a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban, 11 órakor szentmisét mutatunk be lelki üdvéért, majd a nagyváradi Rulikowski temetőbe kísérjük és ott helyezzük örök nyugalomra. Nyugodjon békében! Böcskei László megyés püspök, és a rokonság.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett apára, nagyapára, ID. GERGELY LAJOSRA halálának 40. évfordulóján. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szerető lányod, Magdi és családja.
*

Emlékezzetek, s kérlek ne felejtsetek./ Emlékezzetek, és a végén túl is szeressetek. / Emlékezzetek, s akkor talán veletek leszek. Emlékezünk ID. KUPÁS FERENCZRE (Bihardiószeg). Szerető felesége, gyermekei, vejei, unokái.
*

Szemünkből a bánat könnyei hullanak, szívünk sebei nem gyógyulnak. Mérhetetlen fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor drága, egyetlen gyermekünknek, BALÁZSI ISTVÁN ZSOLTNAK (élt 24 évet, Fugyi) 11 éve örökre megpihent jóságos szíve. Istenem, de nehéz így élni, egy drága gyermeket a temetőben keresni. Nem is tudja mi az igazi fájdalom, akinek a fiát nem fedi sírhalom. E szó, fiam, még itt remeg ajkunkon, sajnos már nincs kinek mondanunk. Rövid volt életed, hosszú legyen álmod, zokogva őrizzük csendes nyugvásod. Őrködj sírja felett drága Istenem, hogy a te oltalmad alatt pihenjen! Bánatos édesanyja, nevelőapja és nagymamája.
*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, SZILÁGYI KORNÉLIÁRA halálának 6. évfordulóján. Nyugodj békében! Sosem felejt el szeretett családod.
*

Szomorú szívvel emlékezem drága édesapámra, N.T. KARDOS SÁNDORRA (volt kisszántói református lelkész), aki ma 5 éve eltávozott az élők sorából. Emléke legyen áldott! Nyugodjon békében! Fia Marci és családja.
*

Fájó szívvel emlékezünk PAPP KÁROLY JÓZSEFRE (Debrecen), aki 1 hete távozott el tőlünk. Szívünkben örökké élni fogsz! Bánatos unokanővére, családja, unokája és özv. Varkus Lajosné és családja.
*

Holnap lesz hat hónapja, hogy a szeretett édesanya és nagymama, GOZÁRIU MÁRIA-MAGDOLNA (szül. OZSVÁTH) elhunyt. Örökké szerető fia István és unokája Merci.
*

Köszönetünket nyilvánítjuk mindazoknak, akik együtt éreztek velünk a szeretett férj, apa, após, nagyapa és dédnagyapa, HORVÁTH LAJOS elhunyta miatt érzett fájdalmunkban. A gyászoló család.
*

Fájó szívvel veszünk búcsút unokabátyánktól, CSORBA JÓZSEFTŐL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében! Unokahúgai Bernadett és Teréz.
*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra, az apósra és nagyapára, SZILÁGYI JÓZSEFRE (Diószeg), akinek ma 35 éve dobbant utoljára jóságos szíve. Emlékét szívünkben örökké hordjuk. Fia Józsi, lánya Éva és családjuk.
*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal emlékezünk a drága, jó édespára és apósra, LŐRINCZ GYULÁRA (szül. Kémer), aki ma 1 éve örökre megpihent. „Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,/Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk./Az ész megérti, de a szív soha,/Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda./Az élet múlik, de akit szeretünk,/Arra életünk végéig, könnyes szemmel emlékezünk.” Búcsúzunk tőled lányod Angyalka, vejed Tibor.
*

Megtört szívvel emlékezünk a drága, jó édesapára, apósra és nagyapára, LŐRINCZ GYULÁRA (szül. Kémer), aki ma egy éve örökre megpihent. „A múltba visszanézve, valami fáj,/Valakit keresünk, aki nincs már./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet./De ő nekünk sohasem lesz halott,/Mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.” Búcsúzik tőle lánya Hajnalka, veje Ciprian és unokája Mihai.
*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagyapára, LŐRINCZ GYULÁRA (szül. Kémer) aki 1 éve örökre itt hagyott bennünket. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,/De egy könnycsepp a szemünkben érted él,/Egy gyertya az asztalon érted ég./S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.” Búcsúznak tőled: lányod Anna-Mária, vejed Nelu, unokád Mária.
*

Szomorú 1 év telt el amióta búcsú nélkül örökre itthagyott bennünket az imádott férj és édesapa, LŐRINCZ GYULA (szül. Kémer). „Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,/Rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem./Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/Akik szívből szeretnek, nem felednek téged.” Búcsúzunk tőled, feleséged Mária, gyermekeid: István és Tünde.
*

„Újra eljött a nap, mely szívünkben fájó emlék marad.” Ma 6 hete, hogy eltávozott közülünk szeretett nagymamám, FARCAŞ ILDIKÓ. „Távol vagy tőlem, mégis oly közel, mert a szívem mélyén rejtettelek el.” Emléked őrzi szeretett unokád, Norbi.
*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZAKÁCS OTILIA segédlelkészünknek és családjának a szeretett édesapa, após, nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. „Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.” (Fil. 1,21). A Nagyvárad-Őssi Református Egyházközség.
*

Könnyekkel teli 6 év telt el augusztus 6-án, amióta drága férjem, ID. FARKAS JÓZSEF meghalt. Örökké bánatos felesége Rózsi, menye Edit, unokái Nóci, Timi, Norbi, Zoli, dédunokái Vivike, Henike, Noelke.
*

„Valaki engem végtelen szeret,/nagyobb a Földnél is, nagyobb az égnél,/hagyom magam szeretni mint a gyermek,/s csak ennyi, ennyi, ennyi az egész.” (Mécs László) Az Erdélyi Mária Rádió munkatársai részvéttel búcsúznak NÉMETH LÁSZLÓ atyától. Köszönjük az irántunk tanúsított szeretetét és helytállását.
*
Búcsúzunk NÉMETH LÁSZLÓ plébános úrtól. „Ha emlegettek, köztetek leszek,/De fáj, ha látom könnyetek./Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/Emlékem így áldás lesz rajtatok.” Nyugodjon békében! A Posticum munkaközössége és a kápolna hívei.
*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSORBA JÓZSEF ny. igazgató, a szeretett férj, édesapa, nagyapa és dédnagyapa 2016. július 25-én 93 éves korában elhunyt. Temetése 2016. augusztus 5-én, pénteken 14 órakor a váradszentmártoni temetőben lesz. A gyászoló család.
*

Megrendült szívvel és tisztelettel búcsúzunk szeretett unokabátyánktól, CSORBA JÓZSEFTŐL, aki eltávozott a földi létből. Őszinte együttérzéssel osztozunk szerettei fájdalmában. Unokatestvérei.
*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk a drága, jó édesapára és apósra, LÖRINCZ GYULÁRA (kémeri születésű), aki ma egy éve örökre megpihent. Napsugár és csillagok világa / Jó szívednek örök álmát őrzik. / Tiszta lelked fönt a magas égben / A sírodon túl is felettünk őrködik. Búcsúzik tőle leánya Kinga és veje Gyuszi.
*

Szomorú emlékezünk area a napra, mikor 6 éve a szeretett feleség, anya, nagymama, KÁSA ÉVA örökre távozott szeretteitől. Emlékezik rá férje Zoli és gyermekei családjaikkal.
*

Örök fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és unokabáttyra, GUG PÁLRA halálának 4. évfordulóján. Örök álmod felett őrködjön az irántad érzett szeretetük. Bánatos özvegyed Marika, fiad Laci és unokahúgod Zsuzsika.
*

Fájó szívvel emlékezünk drága nagybátyánkra, CSER JÓZSEFRE (élt 92 évet Szentjános), akinek 6 hónapja jóságos szíve megszűnt dobogni. „Minden mulandó ezen a világon, mint harmat a letört virágon. Csak egy van, ami végig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Nyugodj békében drága lélek, örökké szívünkben marad drága emléked. Unokahúga Kati, családja Janika, Kati és István.
*

Szomorú szívvel emlékezem felejthetetlen férjemre, az apára, apósra és nagytatára, KÖRÖSI ISTVÁNRA halálának 3. évfordulóján, emlékezem arra az estére amikor itthagytál. Egy jajszót. annyit sem mondtál. Bármit is hozott a sors, te sosem panaszkodtál. Kórházi ágyon fogtam a kezed, remélve, hogy még egyszer kinyitod szemed. De a betegség erős volt, legyőzte testedet. Tudom, hogy nem jössz, de én most is várlak. Nyugodj békében. A te bánatos és magányos feleséged.
*
„Miért múlik el minden ami szép, miért kell sírni a tegnapért? Miért nem lehet örökre ma, hogy ne kelljen elválni soha?” Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, édesanya, anyós és nagymama, LENGYEL ILONA jóságos szíve 61 éves korában megszűnt dobogni. Temetése szombaton, augusztus 6-án, d.u. 14 órakor a székelyhídi temető ravatalozójából. Drága emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Búcsúznak tőle édesanyja, gyermekei Ildikó és Csaba, veje Géza, menye Éva és unokája Roland.
*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, ID. BORBÉLY GIZELLÁRA halálának 4. évfordulóján. „Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik. A halál fájdalmát csak az élők érzik.” A gyászoló család.
*

„adj neki örök nyugalmat és nyugodjék a te békédben.” NÉMETH LÁSZLÓ, OROS IOAN, SAVU IULIU, ISAI MIHAI. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.