Gyászhírek 2016. augusztus 31.

Gyászhírek 2016. augusztus 31.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Gergely Évának és családjának szeretett testvére elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.


A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház, és a kórház érmihályfalvi külső részlegének vezetősége, orvosai, ápolói és minden munkatársa megrendülten és értetlenül állunk a felfoghatatlan tény előtt, hogy a mindenki által tisztelt és szeretett kolléga, barát, BENKOVITS BÉLA (Érmihályfalva, élt 41 évet)
rövid és súlyos betegség után, mégis váratlanul itthagyott minket. Feleségének és kislányának kívánunk erőt és kitartást a veszteség feldolgozásához! Isten nyugtassa békében!

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Benkovits Angelának a szeretett férj, BENKOVITS BÉLA (Érmihályfalva) tragikus elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az érmihályfalvi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló TODA családnak a szeretett fiú és testvér elvesztése miatt.
A Buksa-Jámbor család.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága testvéremtől, KOCSIS KATALINTÓL (szül. SZŰCS).
„Megszólalnak a harangok,
Magukhoz hívtak az angyalok.
A földi szenvedést itthagyom
Ami vár rám, az a nyugalom.
S ha az ég boltján egy csillag sem ragyog,
Tudni fogod akkor is, hogy ott vagyok.”
Temetése 2016. augusztus 31-én 15 órától a bihari református kápolnából. Örökké bánatos testvére Etu, férje és családja.

*

Összetört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, KOCSIS KATALIN (élt 46 évet, Bihar) elhunyt. Temetése 2016. augusztus 31-én 15 órától lesz a bihari kápolnából. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok. Drága, jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám, s mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi drága Édesanyánk! Gyászolják: bánatos férje és imádott gyermekei Anita, Patrik, Erik.

*

Fájó szívvel búcsúzom unokatestvéremtől, KOCSIS KATALINTÓL (élt 46 évet, Bihar).
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
Nyugodalmad nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint egy fényes csillag.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De őt ezzel már nem hozhatjuk vissza.
Unokatestvéred Magdi, férje Öcsi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett húgomtól, KOCSIS KATALINTÓL (élt 46 évet). „Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és azt mondta: Gyere haza!”
Búcsúzik tőled bátyád Feri, sógornőd Margit, unokahúgod Noémi és keresztlányod Bianka.

*

Szomorú 1 év telt el, amióta örökre itthagyott bennünket a szeretett vő és sógor, IFJ. KOVÁCS JÁNOS
(Szentjános). Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékezik rá anyósa Ilonka és sógora Öcsi.

*

Végtelen, soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a drága szülőkre és nagyszülőkre,
NAGY MÁRIÁRA, aki egy éve és NAGY LAJOSRA, aki 19 éve hagyott itt minket. Jó szülőket feledni nem lehet, míg élünk a sírotokhoz hív a szeretet. Sorsunk az elválás, hitünk a találkozás. Lányuk Babi, unokáik Orsi és élettársa Dan, Andris és barátnője Tímea.

*

Búcsúzom drága gyermekemtől, KOCSIS KATALINTÓL (élt 46 évet). Pihenj te drága szív, már megszüntél dobogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert felejteni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled. Bánatos Édesanyád.

*

Már tizenkét év telt el amióta itthagyott minket SZABÓ GIZELLA (szül. VARGA, Érköbölkút).
„Lelked elszállt, mint egy hópihe a fényben,
Ragyogj ránk fényes csillagként az égen.
Nélküled már semmi nem olyan mint régen,
Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében.
Idézzük szavaid, mosolyod, emléked,
Szerettünk és szeretünk, nem feldedünk téged.”
Emlékét őrzi örökké bánatos édesanyja Ilonka, fia Csabi, a Molnár és az Iván család.

*

Szeretettel emlékezünk drága édesanyánkra, a legdrágább feleségre, a legjobb nagymamára,
SZÉLES TERÉZRE, aki 16 éve betöltetlen űrt hagyva maga után, fiatalon, betegségtől megtörve örökre megpihent. Emléke velünk él. Őt soha el nem felejtő családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk THALMEINER MÁRIÁTÓL, anyától, aki hosszú szenvedés után hunyt el.
Fia György, lánya Gréti és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, ÖZV. ZOMBORI IBOLYÁTÓL (szül. BÁGYI), aki életének 72. évében elhunyt. Temetése 2016. szeptember 1-jén, csütörtökön 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, ÖZV. ZOMBORI IBOLYA
életének 72. évében elhunyt. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de jóságos szíved itt maradt közöttünk. Velünk vagy a nyíló orgonában, nyáron a virágok illatában. Ősszel a levelek sóhajában. Télen a didergő fákban. Emléked örökre élni fog. Gyászol fiad Lajos és családja.

*

Szívünkben mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk a szeretett anyától, anyóstól, nagymamától,
ZOMBORI IBOLYÁTÓL. Elvitted a derűt, a fényt a meleget, csak egy sugarat hagytál itt. Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet, hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled! Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Fia Zoltán, menye Erzsike és unokája Zolika.

*

Édes anyukámat, ZOMBORI IBOLYÁT kísérjük utolsó földi útjára. Búcsúzunk tőle: Zombori Attila, felesége Hajnalka, fia Péter és anyatársa Bodnár Mária.

*

Megtört szívvel búcsúzom édesanyámtól, ÖZV. ZOMBORI IBOLYÁTÓL. Bánatos fiad Róbert.

*

„Aki hisz én bennem, ha meghal is él.” Ígéri Jézus, a halált legyőző Úr.” KOCSIS KATALIN,
MALITA IOAN, ZOMBORI IBOLYA, PUSTA LIVIU, SFERLE ELENA, THALMEINER MARIA-MAGDOLNA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, és dédnagymama, KURTA JULIANNA életének 90. évében elhunyt. Temetése augusztus 31-én 16 órakor lesz a diószegi hegyaljai temetőben. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, a kollégától. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak KIS BÉLA
elhunyta alkalmából. Nábosnyi Lajos és családja, és a Bihari Autóklub Bírói Testülete.

*

Fájó szívvel búcsúzunk unokatestvérünktől, KOCSIS KATALINTÓL. Szilágyi Imi és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PÉTER LAJOSNAK és családjának a legdrágább feleség, édesanya, anyós és nagymama, PÉTER JULIÁNNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. „Amíg velünk voltál, egyszerű volt minden,/S most, hogy elmentél, oly üres lett minden.” Áldás és hála övezi a lelkét. Nyugodjon békében! Sógornője Ibolya és fia Zsolt családjával.

*

Fájó szívvel búcsúzunk unokahúgomtól, KOCSIS KATALINTÓL (szül. SZŰCS, Bihar). „Fiatal életed mely véget ért hamar,/Mint termő rózsafa, mit letört a vihar./Ketté tört életed oly fájó emléke/megmarad a szívünk mélyébe.” Nyugodj békében! Nagybátyád Szűcs Gyula és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk unokanővéremtől, KOCSIS KATALINTÓL. „Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,/De a szíved emléke itt marad közöttünk./Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Unokahúgod Magdi és családja.