Gyászhírek 2016. augusztus 30.

Gyászhírek 2016. augusztus 30.
Fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől és nagynénitől, KOVÁCS ANIKÓTÓL (szül. BAJO, Nagyszalonta), aki augusztus 28-án Budapesten hirtelen elhunyt. Nyugodjon békében! Gyászolja testvére Magdolna Gyöngyi, fia Deodát és családja.

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, apósra és nagyapára, IFJ. KOVÁCS JÁNOSRA (Szentjános)
halálának első évfordulóján.
„Istenem, súgd meg neki halkan,
Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam!
Álmomban keressen meg engem,
Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem!
Nem szólnék róla,
Hogy mélyen gyötör a bánat,
Csak hadd lássam még
Egyszer drága apukámat!
Hadd legyen nekem ez
A legszebb álmom,
Súgd meg neki halkan,
Hogy nagyon szeretem és
Én minden nap várom!
Örökké bánatos lányod Brigi, vejed Irving és unokáid Urving és Christopher.

*

Már egy éve, hogy itthagytál bennünket, de szívünkben őrzünk mint egy drága kincset. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresni, aki nincs már. Szomorú szívvel emlékezünk a drága testvérre, sógorra, keresztapára és nagybácsira, IFJ. KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános). Egy éve már, hogy hozzád a temetőbe járunk,/ Megnyugvást a lelkünkben még ma sem találunk./ Sírod előtt állunk, talán te is látod,/ Körülötted van szerető családod. Soha el nem múló fájdalommal emlékezik rád szerető testvéred Sándor, sógornőd Inci, keresztfiad Tomi, barátnője Ingrid és Márk.

*

Egy szomorú éve, hogy nem vagy már velünk. Fentről nézed, hogy idelent mit művelünk. Az idő múlik, de rád emlékezünk. Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága gyermekünkre,
IFJ. KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános) halálának első évfordulóján. Emlékezik szerető és örökké bánatos édesapád és édesanyád.

*

„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, / Megtölteni szépséggel családod életét. / Elmentél, s veled együtt a remény, / De lelkünk egy darabja utadon elkísér. / Itthagytál minden álmot-vágya,t / S nem mesélsz majd az unokáknak. / Örök álom zárja le két szemed, / Megpihenni tért két dolgos kezed.”
Fájó szívvel emlékezem drága, jó férjemre, IFJ. KOVÁCS JÁNOSRA (Szentjános) halálának első évfordulóján. Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Örökké bánatos felesége Ibolya.

*

„Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.” Ma egy éve távozott az örökkévalóságba drága rokonunk, IFJ. KOVÁCS JÁNOS (Szentjános). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gabi, Ica, Ricsi, Dávid és Gergő.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki ACIU VIORICANAK és édesanyjának a szeretett testvér és gyermek,
ACIU STELA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Vedresábrányi Polgármesteri Hivatal.

*

Fájó szívvel és hálával gondolunk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, VIZI ILONÁRA (Bors) halálának 2. évfordulóján. „Távol van tőlünk, mégis oly közel, mert a szívünk mélyén rejtettük el.” Emlékezik lánya Éva és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, PÉTER JULIÁNNA
(szül. FAZEKAS) életének 56. évében csendesen megpihent. Temetése szerdán, augusztus 31-én 11 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik férje Lajos, fiai Levente és Norbert családjaikkal.

*

„Aki hisz én bennem, ha meghal is él.” Ígéri Jézus, a halált legyőző Úr. FEIER CATITA, KISS ADALBERT-DANILA, MILE ANA, PÉTER JULIÁNNA, PETRICA NICOLAE, SILYE ECATERINA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy férjem, KISS ADALBERT DĂNILA (volt TRCR-dolgozó) elhunyt. Búcsúztatása ma 13 órakor a borsi krematóriumban. Felesége Kiss Emília.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és nagyapára, ID. KRASZNAI SÁNDORRA halálának 1. évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos feleséged Irénke, fiaid: Sanyi és Zoli, menyeid: Tünde és Emese, valamint unokáid: Csilla, Gréti, Patrik és Gergő.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk a férjre, apára, apósra, nagyapára, DEÁK J. ANDORRA
halálának 10. évfordulóján. Gyászoló családja.