Gyászhírek 2016. augusztus 3.

Akt.:
Gyászhírek 2016. augusztus 3.
Szomorúan értesültünk Deák Mihály halálhíréről. Nyugodjon békében. Fia Misi és volt felesége Rózsika.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSORBA JÓZSEF ny. igazgató, a szeretett férj, édesapa, nagyapa és dédnagyapa 2016. július 25-én 93 éves korában elhunyt. Temetése 2016. augusztus 5-én, pénteken 14 órakor a váradszentmártoni temetőben lesz. A gyászoló család.
*

Fiatal életed, mely véget ért hamar, mint termő rózsafa, mit letört a vihar. Ketté tört életed, oly fájó emléke örökre megmarad a szívünk mélyében. Drága STEFI ma lennél 42 éves. Sajnos már több mint 9 éve a mennyek országában vagy. Pihenjél békében, legyen szép az álmod, szeret téged bánatos családod: Anyu, Bety, Hanna és Béla.
*

Fájó szívvel búcsúzunk Nagyvárad egyik élsakkozójától, HORVÁTH LAJOSTÓL, akit a sakk szeretete utolsó percig elkísért és sok dicsőséget szerzett Nagyváradnak. Őszinte részvétünk az egész családnak. A sakkozók a Crişul Sportklubtól, a Megyei Sakkegyesület és Szél Sándor.
*

„Halála mélyen megdöbbentett bennünket, ezért kiáltunk fel így: Urunk, miért engedted meg?” (Mt.19, 27-30) DĂRĂBAN FLOARE, BENEA FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*

A Bihari Református Egyházmegye és Lelkészértekezlete nevében kívánunk vígasztalódást Szakács Otília és Papp Annamária szolgatársainknak édesapjuk elvesztése feletti szomorúságukban. Isten Igéje nyújtson vígasztalást számukra. „Eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet…” (Jel. 7,17)
*

A CSIKAI család gyászában osztozva fejezzük ki együttérzésünket volt segédlelkészünk, PAPP ANNAMÁRIA fájdalmában édesapja hazaköltözése alkalmából. A Lélek vigasztaló ereje enyhítse a család bánatát! A nagyvárad-olaszi református gyülekezet.
*

Lelkünkben mély megrendüléssel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága, jó anya, Nagyika, aki mindannyiunkat megtanított erősnek és életvidámnak lenni, talán pont azért, hogy a nélküle eltöltendő éveinkben erőt tudjunk meríteni az ő tanításaiból, OSVÁT MAGDOLNA életének 77. évében visszaadta lelkét az ő Teremtőjének. Temetése szerdán, 2016. augusztus 3-án 15 órától a borsi ravatalozóból. Drága Nagyikánk, búcsúzik tőled fiad, lányod, menyed, vejed és unokáid.
*

„Örök álmod őrizze béke és nyugalom,/szívünkben örökké élni fogsz, / mert szeretünk és hiányzol nagyon.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk TÉCSI JULIANNÁRA (LIA, szül. BÖKÉNYI) halálának első évfordulóján. Megemlékező gyászmise augusztus 11-én 6 órakor a barátok templomában lesz. Az Altfatter és a Diugan család.
*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a 6 hete elhunyt drága férjre, édesapára, nagyapára, BRÜCKNER JÓZSEFRE. Szívünkből szeretünk, és soha nem feledünk el. Szerető felesége Terike és a család.
*

Fájdalommal búcsúzunk nagybátyánktól, HORVÁTH LAJOSTÓL, a kiváló embertől, kitűnő sakkozótól. A Bán család.
*

Fájó szívvel emlékezünk id. JEREMIÁS JÓZSEFRE (Élesd), aki 6 hete távozott el közülünk. Szívünkben örökké élni fogsz! Bánatos feleséged Kati, fiaid Joci és Zsolti, menyeid Melinda és Csilla, unokáid Zsófika, Zsanettka és Boglárka.