Gyászhírek 2016. augusztus 29.

Gyászhírek 2016. augusztus 29.
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt elkísérték utolsó földi útján PINTEA TITUST és vigasztaló szavaikkal mellettünk álltak fájdalmunkban. Gyászoló családja.


Fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett férjtől, apától, apóstól és nagyapától, VARGYAS MIHÁLYTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle felesége Marika, fia Feri, menye Ibi és unokája Benjamin.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, anyára, mamára és dédmamára,
OROS IULIANÁRA (Érkörtvélyes), aki 2 éve távozott el közülünk. Emléke legyen áldott! Örökké szívünkben hordjuk.

*

23 éve hunyt el drága anyám, KOVÁCS ANNA. Nyugodjon békében. Miklós, Babi, Zsuzsika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó szülőkre és nagyszülőkre, BÉRCZI JULIÁNÁRA és BÉRCZI JÁNOSRA (Váraszó), akik ma 30 éve, illetve 42 évvel ezelőtt költöztek örök nyugalomba.
Szerető lányuk Juliána, vejük András, unokáik András, Éva, Ibolya és Csaba családjaikkal.

*

Köszönetünket nyilvánítjuk mindazoknak, akik együtt éreztek velünk a szeretett apa, após és nagyapa,
JUHÁSZ MIHÁLY elhunyta miatt érzett fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

Szomorú 1 év telt el, amióta örökre itthagyott bennünket a szeretett édesanya, anyós és nagymama,
ÖZV. GÖNCZI IMRÉNÉ (szül. NAGY ILONA, Nyüved). „Az élet egy gyertyaláng, lobog-lobog egy életen át,/Majd fénye vész múló évek után,/S lassan elalszik ha eljön a halál./Ott a távolban egy új fény ragyog,/Mely csillogó és békét ígér, örök megnyugvást, csendes pihenést,/Békés, nyugodalmas, örök pihenést.” (Molnár Anna – Elmúlás). Emlékét őrzi lánya Pirike, veje Sanyi, unokája Éva.

*

A veszteség örök fájdalmával a szívünkben emlékezünk a szeretett jó édesanyára, anyósra és nagymamára, NAGY JULIÁNNÁRA (szül. PAPP), akinek 3 éve a temető csendje ad örök nyugodalmat. „Ma is úgy mint régen,/Ő volna a végső menedékem./Minden ami fáj, szívem tépi,/Elpanaszolnám sorra néki,/S fejem a vállára hajtanám,/Ha élne még az édesanyám.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Gyászoló lánya Róza, veje János és unokája Alice.

*

Fájó szívvel búcsúzunk VARGA LAJOSTÓL az építészmérnöktől, aki főmérnök volt az ILEL-nél, aki 82 éves korában egy szerencsétlen baleset következtében, hosszú szenvedés után elhunyt Budapesten.
Felesége Mancika, leánya Gabi, öccse Guszti, húga Kati, sógornője Erzsike és ezek gyerekei és unokái.

*

„Aki hisz énbennem, ha meghal is él” ígéri Jézus, a halált legyőző Úr. LUCA ILEANA, KURUCZ ISTVÁN,
VASARHEI ISTVÁN, RAT DIMITRIE, BAN ANA, SABAU ILEANA, CORODAN ONITA, BUGHIU MARIA, LAZA FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon
LUCA ILEANA életének 82 évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése augusztus 29-én 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, VASARHEI ISTVÁN (a Bábszínház volt dolgozója) életének 83. évében csendesen megpihent. Temetése ma, augusztus 29-én 13 órakor a városi ravatalozóból. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.