Gyászhírek 2016. augusztus 26.

Gyászhírek 2016. augusztus 26.
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, id. RAIS ISTVÁNRA halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Őt soha nem felejtő, bánatos családja.


SERES ÁGNES szeretteinek Isten lelke általi vígasztalódás kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége és lakói. „Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, őbenne bízom: az én pajzsom, idvességem szarva, menedékem. (Zsoltár 18, 3).

*

Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, SZABÓ ISTVÁNTÓL (PITYU). Emléke legyen áldott! Mély együttérzésünket fejezzük ki a Szabó családnak szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Horváth János Társaság.

*

A temető sűrűjében három éve pihen egy szerető férj, édesapa. Rá emlékezünk, KARACS SÁNDORRA.
„Áldás és hála övezi a lényedet és köszönjük, hogy voltál./Lelkünknek most te vagy az őrangyala./A sors elvett tőlünk, a szereteted itt maradt velünk./A sok virág nyíló illatába, ősszel a levelek sóhajában,/télen a didergő fákban, a madarak csicsergésében./A szívünkben egy hely megmarad.” Nyugodj békében!
Feleséged Eta, lányod Editke.

*

„Megállt a szív, mely élni vágyott,/Pihen a kéz, mely dolgozni imádott,/Nélküled üres és szomorú a házunk,/Nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk.” Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett menyünk, KOCSIS KATALIN (szül. SZŰCS) augusztus 23-án eltávozott szerettei köréből. Búcsúzik tőle anyósa és apósa.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk KOCSIS KATALINTÓL (Bihar). „Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek,/Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok.” Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle Zalányi Levente, Enikő és Zsófia.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, KOCSIS KATALINTÓL (Bihar). „Elment egy lélek ma ismét a földről,/Kit szívünk többé el sosem feled./Csendesen figyelsz ránk odafentről,/Legyen helyettünk Isten veled!” Adjon a jó Isten örök nyugodalmat! Nyugodjon békében! Gyászolja unokatestvére Lévai Irma.

*

Egy éve már, hogy nincs közöttünk a szeretett és szerető feleség, anya, nagymama, anyós, meny és barát,
GULYÁS ÉVA. Mosolyára, gondoskodására már csak emlékezünk. Lelkünkben a fájdalom, a gyász, és a múlni nem akaró űr maradt. A Gulyás család.

*

Ma 7 éve, hogy már nincs közöttünk az én egyetlen, drága édesapám, MÉSZÁROS LÁSZLÓ-ISTVÁN.
Nagyon hiányzol! Egyetlen leányod Brigitta és édesanyád Ilus.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára,
SZABÓ ERZSÉBETRE (szül. CSIKI – Kémer) halálának 7. évfordulóján. „Úgy mentél e,l ahogy éltél csendesen, szerényen,/Drága lelked nyugodjon békében./Letesszük sírodra virágaink csokrát,/Örökös álmodért elmondunk egy imát./Elmentél tőlünk, nem tudtunk búcsúzni,/Nem volt idő arra, el kellett indulni./Szívetekben hagytam emlékem örökre,/Ha látni akartok, nézzetek az égre./Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/Mert én már jó helyen vagyok.” Adjon az Isten örök nyugodalmat! Bánatos férjed András, lányaid: Gyöngyi, Elvira és Jutka, vejeid: Karcsi, Attila és Jóska, valamint imádott unokáid: Brigitta, Laci és Norbi.

*

Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk 59. érettségi találkozónk alkalmából azokra, akik eltávoztak az Örök Hazába: SÓKI BÉLA (igazgató), KOVÁCS DÉNES (aligazgató), NAGY ÁBRAHÁM (osztályfőnök)
Tanáraink: BALOGH ZOLTÁN, DANKA EDIT, FACSAR GYULA, FRÁTER MARGIT, HAJDÚ GERGELY, DR. ILUŢIU PÉTER, NIEDERKORN JÁNOS, valamint: ADORJÁN SÁNDOR, CSOMAKÖZI KÁROLY, DEÁK FERENC, ERDEI ANNA, GRÁNDT ISTVÁN, HEVESI LÁSZLÓ, KALLÓS ISTVÁN, LAKAKOS JULIÁNNA, LEOKUCZA LAJOS, LUNCZER KATALIN, NEDECZKI MIHÁLY, RIMAY MIKLÓS, SCHMIDT ISTVÁN, SZILÁGYI ANNA, VARGA IRÉN, VIDA ISTVÁN volt osztálytársainkra.
Emléküket szívünkben őrizzük! Székelyhíd, 2016. augusztus 27., Sóki Ilona tanárnő és az öregdiákok.

*

„Nem látom szemed fényét,
mely Hitet adott, Merszet, és Célt.
Nem foghatom többé kezed
hogy megcsókoljam … mindenért …
Nem hallhatom óvó szavad
mely intett; dorgált; dicsért …
– Magam kell lássam az Út rögét
ha elérni vágyom a Tiszta Célt.
Míg gyermek voltam, ifjú, bohó:
Nem éreztem, hogy kell szavad …
Most sírva kérlek; Szólj! Ó, szólj még …
De elszállt a Szó, mint a pillanat …
Most érteném már! Fogadnám …
De elszállt a Szó; csak emlék maradt.
Emlék maradt, csak ezt áldhatom,
s csak a földet csókolhatom, mi rejti
mélyben is szerető, óvó hangodat …”
(Tandari Éva)
Drága édesapám, SZÉNÁSI JÓZSEF (volt autóbádogos, biharpüspöki lakos) halálának 3. évfordulóján fájó szívvel és sok szeretettel emlékezik: felesége Erzsike, lánya Tünde, veje Sanyi, unokái Anett és Danika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 1 éve 57 évesen tragikusan elhunyt ARDAI GYULÁRA (Kémer). Emlékeznek rá: felesége, 2 fia, unokája, édesanyja és anyósa.

*

Szomorú szívvel emlékezem kedves anyámra, NT. KARDOSNÉ SZABÓ IRÉNRE, (volt nagyszántói tanítónő), aki ma 15 éve távozott az elők sorából. Emléke legyen áldott! Nyugodjon békében!
Szerető fia Márci.

*

Szívünkben mély fájdalommal értesültünk, hogy egy csodálatos embert elrabolt közülünk a kegyetlen halál. JANK JÓZSEF, köszönjük a csodálatos, veled töltött éveket! Emlékedet örökre szívünkbe zárjuk. Őszinte részvétünk gyászoló családjának. Volt élettársa Kovács Ili, Betty és családja.

*

JÁNO LAJOS (élt 55 évet) ma egy éve hogy eltávoztál tőlem!
Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
De a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és engemet szerettél,
Nekem nem is haltál meg,
Csak álmodni mentél.
Egy reményem van, mi éltet és vezet,
Hogy egyszer majd találkozom veled.”
Emléked legyen áldott és pihenésed csendes! Bánatos felesége Marika.

*

JÁNO LAJOS (élt 55 évet). Ma egy éve megpihent a dolgos, jó atyai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető, drága édesapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Emléke legyen áldott és pihenése csendes! Bánatos gyermekei, Lajcsi, Mónika, Hajnika, Erzsike.

*

JÁNO LAJOS (élt 55 évet). Ma egy éve, hogy eltávozott az élők sorából szeretett nagytatánk. Ami por volt csak az vált itt röggé, a szeretet él mindörökké. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Bánatos unokáid Renáta, Alexandra, Boglárka, Dominika, Raymond.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama,
ÖZV. VARGA MARGIT (Örvénd) temetésén részt vettek, vigasztaló szavaikkal enyhíteni próbálták mély gyászunkat. A gyászoló család.

*

„Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe és mindig könny szökik szemünkbe. Rögös volt az út, amely neked jutott, számunkra te soha nem leszel halott.” Összetört szívvel, könnyes szemmel emlékezünk szeretett édesanyánkra, BRÁVÁCZ ROZÁLIÁRA (Hegyközpályi), akit 6 hónapja kísértünk utolsó útjára. „Azóta keresünk, de nem vagy már sehol és mégis itt vagy velünk mindig, valahol. Mert örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a lelkünkben marad. Ha el is mentél, itt leszel velünk mindig titkon, észrevétlenül.” Szerető lányaid, fiad családjaikkal.

*

Fájdalommal búcsúzunk keresztapánktól, JUHÁSZ MIHÁLYTÓL. Őszinte részvétünk CSABÁNAK, OTTILIÁNAK és PATRICIÁNAK. Keresztfia Gabi és családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk nagybátyánktól, JUHÁSZ MIHÁLYTÓL. Áldott legyen emléke. Őszinte részvétünk. Unokahúga Juci és családja, unokaöccse Attila és neje.

*

Huszonhárom éve, hogy szüleimet, ID. KÖTELES LÁSZLÓT, és feleségét, KÖTELES JULIANNÁT
utolsó útjára elkísértük. Az életben csak jót és szeretetet adtak. Jóságukat soha nem feledjük, drága emléketek örökké őrizzük. Gyászol szerető fiatok László, unokátok László és családja, unokátok Erzsébet és családja.

*

Augusztus 26-án 6 éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott közülünk a drága feleség, édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, KÖTELES ERZSÉBET (szül. RÉVÉSZ, Váradszőlős).
„Bús a temető csendes suttogása, / Ma is kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra. / Pihensz sírodban örökre, csendesen, / Elfeledni téged, nem fogunk sohasem. / Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben élsz és örökké ott maradsz.” Emlékedet örökké őrzi szerető férjed László, lányod Erzsébet, vejed László, unokád László, felesége Renáta, dédunokád Vivien és Szófika, fiad László, menyed Gizella, unokád László és felesége Kinga, húgaid Magdus és családja, Irénke és családja.

*

Már hat hete könnyekkel teli szemmel emlékszem drága férjemre, BERINDEA SÁNDORRA.
Szinte egy szó nélkül hagytál itt. Isten magához szólított és te csendben örökre elmentél. Úgy érzem, hogy a tengerben nincs annyi víz, amennyi könnyet hullajtok érted. Mély fájdalommal szívemben, lelkemben őrzöm drága emléked. Soha nem szűnik meg szívemben a gyász. Nem háborgom, mert érzem, hogy Isten kegyes volt veled, a helyed te is megtaláltad odafenn az égben. Csillagként ragyogsz le rám, onnan fogod a kezem, őrangyalom lettél. Hiszen tudtad, hogy nagyon szerettelek, és míg élek, szeretni foglak. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Bánatos feleséged Éva.

*

Mély fájdalommal emlékszünk édesapánkra, BERINDEA SÁNDORRA, aki már hat hete távozott el közülünk örökre. Emléke szívünkben él. Nyugodjon békében. Lányai Babuci, Marici, vejei Pierre és Zoltán, unokája Dani.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk JÁNOS MÁRIÁRA, aki 7 éve nincs közöttünk. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek. Férje Gyula, lánya Mini, veje Öcsi, unokái Patrick és Rajmund.

*

„Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.” DR. ABHAR FATTAH, CUCIULA PETRU, POP VASILE.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: