Gyászhírek 2016. augusztus 25.

Gyászhírek 2016. augusztus 25.
Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, volt kollégáknak, akik szeretett édesanyánk, BOTH ABIGÉL temetésén részt vettek, vigasztaló szavaikkal, virágaikkal osztoztak mély fájdalmunkban. Gyermekei, Barka és Gergő.


GERGŐ, BARKA és családja fogadjátok őszinte részvétemet édesanyátok, unokahúgom, BOTH ABIGÉL
elhunyta miatt. Nyugodjon békében. Gorondi Era.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak Both Abigél elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Lilliput Társulat tagjai.

*

Szomorúan emlékezünk a ma 2 éve elhunyt gyermekre, édesapára, nagytatára és élettársra, IF. MIKUCZ JÁNOSRA (élt 57 évet), aki itthagyott bennünket. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Nyugodj békében. Örökké bánatos szüleid, gyermekeid és élettársad.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, SZŐKE GIZELLA
(szül. BALLA) hosszan tartó betegség után életének 79. évében elhunyt. Temetése 2016.08.25-én 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Gyászolja lánya Gizike, veje Sanyi, unokái Sanyika, Attila.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, SZŐKE GIZELLÁTÓL, akinek jóságos szíve életének 79. évében megszűnt dobogni. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik unokája Izabella, unokaveje István és dédunokái Csongi és Orsi.

*

„Tekints önzetlenségére, viszonozd szeretetét és hűségét! Vezesd a feltámadás dicsőségébe Krisztus, a mi Urunk által.” JUHÁSZ MIHÁLY, SZŐKE GIZELLA, ELEKES ANNA, TRIFA GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezzünk drága, jó szüleinkre, PAPP MÁRIÁRA (Bihar) halálának 5. évfordulóján, és az 5 hónapja elhunyt PAPP JÁNOSRA (Bihar). Emléküket szeretettel őrizzük szívünkben. A gyászoló család.

*

Névnapján, a szívünkben fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett férj, édesapa, DAJKA LAJOS hat hónapja visszaadta lelkét Teremtőjének. „Kórházi ágyadon fogtuk a kezedet, zokogva kértük: „Uram, gyógyítsd Őt meg!”/De a betegség erős volt, legyőzte testedet./Beteg tested megpihenni tért, nehéz volt, amit ő megélt./Csendes a temető nem jön felelet, arcunkat mossák a könnyek./Hideg sírköveden kezünk pihentetjük, itt vagyunk, rád emlékezünk./Az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkbe zártuk drága emlékedet.” Bánatos felesége Irénke, leánya Margit.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FAZEKAS TIBOR úrnak édesanyja elvesztése miatt. A Stelite munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak SERES ÁGNES elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Cuban család.

*

Szomorúan emlékezünk SZILÁGYI ZSUZSÁRA halálának 10. évfordulóján. A család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagytata, JUHÁSZ MIHÁLY életének 76. évében csendesen megpihent. Temetése 2016. augusztus 26-án 14 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából.
Búcsúzik tőle fia Csaba, menye Otilia és unokája Patricia.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nászunktól, JUHÁSZ MIHÁLYTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nászasszonya és násza.