Gyászhírek 2016. augusztus 24.

Gyászhírek 2016. augusztus 24.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, Borókának és Gergőnek az egykori szeretett kollegánk, jó barátunk BOTH ABIGÉL elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes! Dérer Ferenc és Liliana.


Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, a nagymamára, BAGI ELZÁRA (CSICSÁNÉ) halálának első évfordulóján. Örökké bánatos családja.

*

„Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott, nélküled üres és szomorú a házunk, nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk.” Szomorú szívvel veszünk végső búcsút a szeretett férjtől, apától, apóstól, nagyapától és dédnagyapától, BALOG JÁNOSTÓL, aki 77 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése ma, augusztus 24-én déli 12 órakor a városi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle bánatos családja.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa és nagybácsi, JANK JÓZSEF életének 89. évében nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése 2016.08.25-én, csütörtökön 12-kor lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Ma egy éve, hogy a legeslegjobb anyának, anyósnak, nagymamának, BAGI ELZÁNAK jóságos szíve megszűnt dobogni. Számunkra te sosem leszel halott, mindig bennünk élsz és élni fogsz. Drága két kezeddel ápolgattál ha betegek voltunk, ha bánatunk volt vigasztaltál, mindig erősebb voltál. Szeretettel gondoskodtál rólunk. Emléked legyen áldott, kívánnunk Istentől csendes pihenést. Mély együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak ebben a nagy fájdalomban, édesanyjuk halálának első évfordulóján. Biró Karcsi.

*

„Irgalmas atyánk, kezedben van életünk. Kezdetéről nem mi döntöttünk, s a végét sem határozhatjuk meg.” KINCSES SÁNDOR, POPOVICS GYULA, FILIMON ADRIAN, POP AURELIA, MOTOC ANA,
BELCE ALEXANDRU, ANDREESCU SAVETA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Egy éve már, hogy elmentél drága szerettünk, BALLA ÁRPÁD. Nagyon hiányzol. Nyugodj békében!
Soha el nem feled szerető családod.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, nagytatától, dédnagytatától, VARGA SÁNDORTÓL
(ing. VARGA ALEXANDRU CAROL), aki 87 éves korában eltávozott szerettei köréből. Temetése augusztus 25-én, csütörtökön 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Nyugodjon békében!
Felesége Varga Emília, unokái Lőrincz Laura és Szallós Nándor, unokamenye Tünde és déunokája Tünde Brigitta.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, sógorra, nagybácsira, MADARÁSZ ZOLTÁNRA halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Őt örökké gyászoló családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, nagyapától, dédnagyapától, POPOVICI GYULÁTÓL
(élt 96 évet). Gyászoló családja.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, ÖZV. BODÓ ETELKA (szül. BALOG) életének 80. évében hirtelen eltávozott az élők sorából. Temetése a hegyközújlaki kápolnából, augusztus 24-én 16 órakor. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyermekei Etu, Laci és Jóska családjaikkal.