Gyászhírek 2016. augusztus 23.

Gyászhírek 2016. augusztus 23.
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, BOTH ABIGÉLTŐL, aki 48 éves korában távozott az élők sorából. Végső útjára szerdán, augusztus 24-én 15 órától kísérjük a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Édesanyánk kérését tiszteletben tartva, kérünk mindenkit, hogy csak egy-egy szál virággal rójja le kegyeletét. Gyermekei Gergő és Barka, unokája kicsi Laci és veje Levi.


Fájó szívvel emlékezünk a ma 1 éve elhunyt drága, szeretett feleségre, anyára, HALAI EDITRE
(élt 57 évet). Áldott emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja: férje Jóska, lányai Bea és Erika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BARKÁNAK és családjának, és GERGŐNEK szeretett édesanyjuk,
BOTH ABIGÉL elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Németi Gábor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BARKÁNAK és családjának, valamint GERGŐNEK szeretett édesanyjuk, BOTH ABIGÉL elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Németi Kálmán és családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk drága ABIGÉLÜNKTŐL gyermekei gyászában osztozva. Nagy László és családja.

*

Nagyon nehéz elfogadni, beletörődni, hogy eltávoztál közülünk, ABIGÉL Nyugodj békében! GERGŐ, BARKA és családja fogadjátok őszinte részvétünket. Gácsi István és családja.

*

GERGŐ, BARKA és családja fogadjátok őszinte részvétünket édesanyátok, BOTH ABIGÉL elvesztése miatt. Drága ABIGÉL, nyugodj békében! Németi Ferencz és családja.

*

„Ha egy ember egy kicsivel több szeretetet és jóságot, egy kicsivel több fényt és igazságot hozott a világba, akkor értelme volt az életének.” (Páter Alfred Delp). BALOG JÁNOS, DENK ERZSÉBET,
MAGHIAR VIORICA, IANC IOSIF, COTETIU ANA, GRIGORESCU MAGDA, LUPU-ZAHARIA TEODOR, BONDAR IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Könnyes szemmel, szívemben mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, BALOG JÁNOS 77 éves korában hirtelen eltávozott szerettei köréből. Temetése szerdán, augusztus 24-én 12 órakor a városi ravatalozóból. „Lelked reméljük békére talált, te már a mennyből vigyázol reánk. Kegyetlen volt a sors ha már elvett tőlünk, de jóságos szíved itt marad közöttünk.”
Örökké bánatos feleséged Marika.

*

Fájdalmatokban veletek érzünk, drága MAGDI és családod, szeretett SZÁNDINK hirtelen halála miatt.
Zita és családja.

*

„Egy éve, hogy már nem vagy velünk,/Fentről nézed, hogy idelent mit művelünk./Az idő múlik, de rád mindig emlékezünk,/Emléked nélkül mi már nem létezünk.” Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, MÁTHÉ IRÉNKÉRE (Szalárd).
„Bocsásd meg ha valamit hibáztunk,/Nem tudtunk megmenteni, pedig mi próbáltunk./Egy célod volt hosszú útra menni,/Az élet gyötrelmeit magad mögött hagyni./Küzdöttél, de már nem lehetett,/A csend ölel át és a szeretet,/A néma csendben halljuk hangodat,/A csillagok fényével látjuk arcodat./Búcsúzni akartál, de nem volt időd,/Mert lassan, csendben elfogyott az erőd./Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/Szívünkben örökké megmarad emléked.” A bánatos család.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki MÉNESI TIBOR ügyvéd úrnak felesége elhunyta miatti fájdalmában.
Szabóné Thurzó Margit Mercedes.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj és édesapa, após, nagytata, PINTEA TITUS ALEXANDRU, életének 78. évében lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése 2016. augusztus 24-én 14 órakor a Frenţiu kápolnából. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GERGŐNEK és BARKÁNAK a szeretett édesanya, BOTH ABIGÉL
elvesztése miatti mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Németi Lajos és családja, id. Németi Árpád és családja, ifj. Németi Árpád és családja.

*

Szívemben szeretettel emlékezem nagynénémre, TAKÁCS ANNÁRA, aki 10 éve távozott el közülünk, lelkemben mély nyomot hagyva. Juliska.

*

„Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva veszünk búcsút
BABOS ENDRE tanártól, szeretett volt kolléganőnk tisztelt férjétől. A döbbenetnek és fájdalomnak órájában hiábavaló minden emberi szó. „Álmodj csendesen a csillagok között. / Ahol nincs már fájdalom. / De szívünkben még itt leszel, míg élünk a világon.” Az élet mulandó, az emlékezet örök! Őszinte együttérzésünket fejezzük ki kedves volt osztálytársnőnknek, BABOS JOLÁNNAK és a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa elhunyta miatt érzett fájdalmában, vigasztalódást és nagyon sok erőt kívánunk ezekben a fájdalmas órákban, napokban. A Székelyhídi Középiskola 1964-ben végzett XI. B osztálybeli kollégáid.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, nagytatától, dédnagytatától, VARGA SÁNDORTÓL
(ing. VARGA ALEXANDRU CAROL), aki 87 éves korában eltávozott szerettei köréből. Temetése augusztus 25-én, csütörtökön 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Nyugodjon békében!
Felesége Varga Emília, unokái Lőrincz Laura és Szallós Nándor, unokamenye Tünde és dédunokája Tünde Brigitta.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama,
VARGA MARGIT (szül. SZÉKELY) hosszú szenvedés után 90 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 23-án az örvéndi kápolnából. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott! Gyászolja lánya Gyöngyi, unokája Andrea és unokaveje, dédunokái Csanád és Örs.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, VARGA MARGIT
(szül. SZÉKELY) hosszú szenvedés után 90 évesen elhunyt. Temetése augusztus 23-án lesz Örvénden. Nyugodjon békében! Gyászolja lánya Magdi, veje Sanyi, unokája Otilia, unokaveje és dédunokája Henrietta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 11 éve elhunyt drága, szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra és jó barátra, MARGIT FERENCZRE, a Prestarea Szövetkezet villanyszerelő mesterére. A gyászoló család.

*

Döbbenettel értesültünk PINTEA TITUS lakótársulásunk aktív vezetőségi tagjának tragikus elhunytáról. Isten nyugtassa békében! Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A „Dacia 45” lakótársulás.