Gyászhírek 2016. augusztus 2.

Gyászhírek 2016. augusztus 2.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett fiunk, SZILÁGYI TIBOR súlyos betegség miatt elhunyt. „Kinek gyermekét nem fedi sírhalom / Nem tudja mi a fájdalom. / Szeretetben éltél köztünk gazdagon. / Mint a tavasz elmentél egy napon. / Minden virágban téged látunk, / Mindig haza várunk!” Temetése ma, augusztus 2-án déli 12 órákkor a városi ravatalozóból. Örökké gyászoló szülei.

Annyira fáj, hogy nem lehet a kezed a kezemen örökké / A szíved a szívemen, a nyom, ami elkísér mielőtt mennél. Annyira fáj hogy, nem lehet az időt megfogni, ha kérem, / Bármire képes lennék érted, ha fordul az érem. Búcsúzik SZILÁGYI TIBITŐL bánatos barátnőd Brigi.
*
Elment egy lélek ma ismét a földről, kit szívünk többé el sosem feled. Csendesen figyelsz ránk odafentről. Legyen helyettünk Isten veled! Mély fájdalommal búcsúzunk SZILÁGYI TIBITŐL. Unokatestvéred Tündike, férje Jancsi és kislányuk Adrienn.

*
„Pihenj, te drága szív, / Már megszűntél dobogni. / Szerető jóságod már nem tudjuk feledni. / Mert elfelejteni téged soha nem lehet. / Csak meg kell tanulnunk / Ezután élni nélküled!” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága unokámra, SZILÁGYI TIBIKÉRE. Özvegy Marosi Julianna.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett kollégánktól, SZILÁGYI TIBORTÓL, aki túl hamar távozott közülünk. Őszinte részvétünket nyilvánítjuk a gyászoló családnak. A SAO-Team talpalási részlegének mesterei és munkaközössége.
*
Megrendüléssel értesültünk fiatal kollégánk, SZILÁGYI TIBOR haláláról. Fejhajtással búcsúzunk tőle. Együttérzésünk a gyászoló családnak. A SAO-Team Kft. munkaközössége.
*
Fájó szívvel búcsúzunk SZILÁGYI TIBORTÓL. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. A SAO Team Kft. vezetősége.
*
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Örökké él, akit nagyon szeretnek.” Búcsúznak tőled TIBI keresztszüleid, Tünde, Imi és Laci.
*
Fájó szívvel búcsúzunk unokatestvéremtől, SZILÁGYI TIBORTÓL, aki súlyos betegség után örökre megpihent. Gyászolja unokatestvére Katona Csaba és felesége Kató és a kicsi Noel.
*
Mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk unokaöcsénktől, SZILÁGYI TIBORTÓL (élt 29 évet), aki türelemmel viselt betegség után örökre lezárta két szemét. Gyászolja nagybátyja Katona Sándor és felesége Irén.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak fiuk, SZILÁGYI TIBOR elhunyta miatti fájdalmában. Nyugodjon békében! A Spedimi Kft. munkaközössége.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki Szakács Ottília kolléganőnknek és gyászoló családjának a szeretett édesapa, após, nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. „Áldott az Isten, aki megvígasztal minket minden nyomorúságban.” (2 Kor. 1,4) A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, és valamennyi munkatársa.
*
Papp Szabolcs és Annamária lelkész házastársnak Isten Lelke általi vigasztalódást kíván, szerettük, CSIKAI BENJÁMIN hirtelen halála miatt érzett fájdalmukban, a Nagyvárad-velencei Református Egyházközség nevében a Presbitérium, Nőszövetség, Ifjúsági Szövetség és az Agnulli Dei Idősek Otthona közössége. „Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.” (Zsoltár 15,10-11)
*
Drága Ilona, fogadd őszinte részvétemet a szeretett férj, apa és nagyapa, VARGA ZOLTÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmatokban! Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Egy hajdani osztálytársad, Benedek Anna.
*
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak szerettük, DOBOZI LÁSZLÓ elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében. Tisztelettel özv. Gug Pálné és fia Laci.
*
„A napom végén egészen és teljesen nyugodtan és biztosan, a te oltalmadba helyezem magam, jóságos Istenem.” DEÁK MIHAI, SZENKÓ IOAN, TOMELE ELISABETA, FARAGAU VICTORIA, BURLO ALEXANDRU, RATIU ILEANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
„Gyász terhe nyomja lelkemet, Vasmarokkal tépi szívemet, Sirás szorítja torkomat, Sós könny marja arcomat! Elment az akit szerettem, Elment lelke mennybe szállt! Hangom hangtalan kiált, Emléked örökké őrzöm, Míg csak létezem a földön!” Soha el nem múló fájdalommal szívemben, emlékezem a drága, jó férjre, apára, nagyapára és dédnagyapára, ID. DÁVID GYÖRGYRE
(Bihardiószeg) halálának 2. évfordulóján. „Bármerre járok csak téged kereslek, Az emlékek mindenhol visszaköszönnek. Mióta küszködök csendben a magánnyal, Álmatlan éjszakák sodornak álomvilágba, De bármerre vagy, a csoda te maradsz, Én keresni foglak, mert az idő nekem is szalad. Hogy elmondjam újra mennyire szeretlek, Hisz vágyódom utánad, épp ezért kereslek. Érted hulló könnyeim soha el nem múlnak, Adjon a jó Isten örök nyugodalmat!” Gyászol örökké bánatos feleséged, lányod, menyed, az unokák és dédunokák.
*
Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján BORBÉLY CSABA LÁSZLÓRA, aki 1956-ban Nagyváradon született és meghalt 2015-ben Budapesten. „Másképp lenne minden, ha velünk lennél,/ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél./A gyertya most érted égjen,/ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk odafentről,/s lelkünkhöz szólsz a végtelenből./Örök az arcod, nem száll el szavad,/ minden mosolyod a szívünkben marad.” A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak mint az őszi szél, de a szeretet mely szívünkben él, a síron túl is elkísér. Gyászoló családja Budapesten és a Horváth család Mezőbajon.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, nagynénénk és rokon, OLÁH MARGARETA elhunyt. Temetése 2016. augusztus 3-án 12 órakor a városi kápolnából. Testvérei János, Erzsébet, Zsuzsanna, unokahúga Ágica és családja, és Éva.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, rokon, OLÁH MARGARETA (DUCI) életének 78. évében elhunyt. Temetése 2016. augusztus 3-án 12 órakor lesz a városi kápolnából. Béke poraira! Búcsúzik tőle szerető fia, unokája Robert és Brigita, unokaveje Ádám.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk jó barátunktól, VARGA GYULÁTÓL (GYUSZI). Soha el nem feledjük! Nyugodjon békében! Dani, Rodi, Remus, Mihaela, Ghiţă és Adina.
*
Fájó szívvel búcsúzunk jó ismerősünktől, VARGA GYULÁTÓL. Nyugodj békében! A Barna család.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk unokatestvéremtől, HERPÁN SÁNDORTÓL. Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk SZABINÁNAK. Szűcs Mária és fia Sándor, Herpán Laurentia és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk PÁL JÓZSEFRE, a drága édesapára, férjre, nagyapára, aki ma 6 éve hagyott itt bennünket. Emléke legyen áldott! A család.
*
„Akik lakoznak csendben valahol, Szomorú fűz, akikre ráhajol, Akiknek sírján halvány mécs lobog, A gyötrődést azok már rég feledték: Mi sírva élünk, ők meg boldogok…” (Ady Endre: A halottak) Szomorú 26 év telt el azóta, hogy búcsú nélkül távozott közülünk a szeretett férj, édesapa, nagyapa és dédnagyapa, SIPOS BÉLA (Szalárd). Ahogy telnek a napok, múlnak az évek, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Nyugodj békében! Szerető családod.