Gyászhírek 2016. augusztus 19.

Gyászhírek 2016. augusztus 19.
Megdöbbenve értesültünk volt kolléganőnk, BOTH ABIGÉL haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Emléke legyen örökké áldott, nyugalma csendes. Volt kollégái a Bihari Naplótól.

Mélyen megrendülve vettem tudomást arról, hogy egyik legjobb barátom, kolléganőm, BOTH ABIGÉL
alig 48 éves korában távozott szerettei köréből. Gyermekeinek, Barkának és Gergőnek vigasztalódást és nagyon sok erőt kívánok ezekben a fájdalmas órákban, napokban. Kedves Abigél, Isten veled… Szántó Zoltán.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága anyatársunktól, BOTH ABIGÉL KATALINTÓL Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Sándor és Ildikó.

*

Megdöbbenve, mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett BOTH ABIGÉL volt munkatársunktól és barátunktól. Vigasztalódást kívánunk gyászoló gyermekeinek. Az Allianz Tiriac Biztosítótársaság nagyváradi kirendeltségének munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak Babos Endre tanár úr elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Az RMDSZ Bihar megyei ügyvezetése és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak Hegyesi Viktor volt iskolaigazgató elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Az RMDSZ Bihar megyei ügyvezetése és munkaközössége.

*

„Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.” (Jób 16:22,23). Szívünkben soha el nem múló, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ÚJLAKI LÁSZLÓ életének 64. évében 2016. augusztus 15-én örökre itthagyott bennünket. Mindazok, akik szerették, tisztelték, ismerték, augusztus 19-én, pénteken 11 órától vehetnek végső búcsút szerettünktől a borsi krematóriumban, a gyászszertartásra augusztus 20-án, szombaton 11 órától kerül sor a Steinberger kápolnában. Búcsúzik tőle felesége Erzsébet, leánya, Erzsike, unokája Martina, veje Sorin, anyósa Terézia, és szerető családja.

*

Mély megrendüléssel és kegyelettel búcsúzunk szeretett szomszédunktól, ÚJLAKI LÁSZLÓTÓL,
és őszinte együttérzésünket fejezzük ki feleségének, Erzsikének, aki majd ötven évig szerette, ápolta és kitartott választottja mellett. Isten nyugtassa, a családnak pedig megbékélést kívánunk. Szomszédai a Sovata utca (45/A) d29-es tömbházából.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, KIS IDÁRA halálának 2. évfordulóján. „Megállt a szív, mely élni vágyott,/Pihen a kéz, mely dolgozni imádott./Két keze munkáját mindenütt látjuk,/Emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk.” „Emlékezünk arra ki nincs közöttünk,/Habár a lelke röppen itt fölöttünk,/Hogy egy édesanya milyen drága kincs,/Azt csak az tudja, akinek már nincs./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben örök a fájdalom és szeretet.” Szeretett lánya Irénke és unokái.

*

Tudjuk, hogy nem jöhet,/mégis egyre várjuk./Enyhíti hiányát, ha/álmainkban látjuk./Az ész megérti, de a szív soha,/Hogy egyszer majd mi is elmegyünk,/ahol Ő van oda./Az élet múlik, de akit szeretünk,/Arra életünk végéig,/könnyes szemmel emlékezünk./ Drága édesanyánkra, PÁL IRÉNRE (szül. Bihar) emlékezünk halálának 3. évfordulóján. Gyermekei: Emike, Tibi és családjaik.

*

Drága feleségünk, anyukánk, SÁNDOR MÁRIA ma töltené be 68. életévét, de sajnos a kegyetlen sors egy éve elrabolta tőlünk. „Oly szépnek kéne lennie / Ennek a napnak / Vidámságtól és gondtól / Ráncosodott arcnak. / Szeretettel kéne átölelnem / Arcát megcsókolva köszöntenem / Barázdált kezeit szorítanom / Erőmet átadva a jövőről biztosítanom / Mellé ülve hallgatnom kéne / A mesét, mi történt a héten / Elmesélhetném örömöm, bánatom / Vigasztaló karja nyugodna vállamon. / Hallgatnánk, nevetnénk / Sírnánk, szomorkodnánk / Nagy család lehetnénk / Ahogy szülinapon szokták. / Szívem bánata / Egy égő gyertyában él / Gondolataim szállnak / egy ANYÁHOZ emlékezetül.” Jenő, Ildikó, Vili.

*

„Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.” Ma egy éve távozott az örökkévalóságba drága édesapám, TÓTH SÁNDOR. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Bánatos fia Sándor.

*

Szomorú 1 év telt el amióta búcsú nélkül örökre itthagyott bennünket az imádott édesapa, após, nagyapa,
TÓTH SÁNDOR. „Virágerdő sűrűjébe pihen egy szív csendesen, / Rég nem dobban családjáért / messze vitted Istenem. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek. / Akik szívből szeretnek, nem felednek téged.”
Lányod Babi, vejed Imre, unokája Józsi.

*

Az elmúlásnál nincs fájdalmasabb dolog a világon. Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk drága halottainkra, TÖRÖK IDÁRA (szül. SZILÁGYI) halálának első évfordulóján (aug. 21.), SCHMIDT JÓZSEFRE halálának közelgő negyedik évfordulóján (szept. 8.) és TÖRÖK KÁROLYRA halálának közelgő huszadik évfordulóján (okt. 2.). A jó Isten adjon nekik örök nyugodalmat. A gyászoló, bánatos család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább gyermekre, testvérre, édesanyára,
BORBÉLY MANCIKÁRA (szül. SZABÓ, Biharfélegyháza), akinek jóságos szíve 6 hónapja megszűnt dobogni. Nyugodjál békében! Bánatos édesanyád, testvéreid Olgi és Sanyika családjaikkal.

*

Két éve, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, LOVÁSZ ŞTEFAN örökre itthagyott minket. „Pihenj, te drága szív, mert megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni téged soha nem lehet, sajnos meg kell tanulnunk ezután élni nélküled.” Emlékét örökre szívünkbe zártuk. Felesége Juliska, lánya Ibi és unokája Sebastian.

*

Eltelt 19 év amióta itthagytál bennünket drága édesanya, anyós és nagymama, POCSAI ERZSÉBET
de szívünkben mindig élsz, emléked örökké megmarad. Álmod legyen csendes! Szerető lányaid Erzsike és Jutka családjaival.

*

Szomorúan értesültem arról, hogy MÉNESI ANIKÓ földi léte véget ért, hiszen több mint 60 éve ismertük egymást. Akkori fiatal szépségére, mindig barátságos, kedves lényére emlékezve kívánom, hogy örök álma legyen békés, őrizze azt a szeretetteljes emlékezés. A gyászoló MÉNESI TIBORNAK és szeretteinek nyújtson vigaszt a Gondviselő, hozzon megnyugvást a múló idő. Herczeg Mária és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 10 éve elhunyt PALÓCZI MÁRIÁRA és a 40 éve elhunyt PALÓCZI GYULÁRA. Szívünkben őrizzük drága emléküket. Gyermekeik és ezek családjai.

*

Őszinte részvétünk LOVÁSZ KATINAK, RITÁNAK és CSABÁNAK a szeretett férj, apa és após elhunyta miatt. Pelle Béla, Anka, Rolli, Piki.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezem szeretett férjemre, TÓTH SÁNDORRA, aki ma egy éve súlyos betegségben halt meg. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja bánatos felesége Ica és Bea.

*

„Szegény, de boldog lelkek a tisztítóhelyen.” (LK 12,35-40) BOTH ABIGÉL, TÖRÖK ILDIKÓ, LOVÁSZ LÁSZLÓ, DITIU VIORICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető férjtől, apától, apóstól, LOVÁSZ LÁSZLÓTÓL. Temetése augusztus 19-én 11 órakor lesz Steinberger kápolnától. Nyugodjon békében. Felesége Kati, leánya Rita, veje Csaba.

*

Őszinte részvétünk a Babos családnak volt kollégánk, BABOS ENDRE eltávozása miatt. Kapalai József és családja.

*

VIKI! Nagyon vártunk mindannyian az 50 éves érettségi találkozóra, de te úton voltál a Nagy Találkozás felé. Nyugodj békében, őszinte részvétünk a Hegyesi családnak. Kapalai Ilona és családja.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára,
SPALEK SÁNDORRA (Hegyközcsatár), aki négy hónapja hagyott itt bennünket, aki ma lenne 68 éves.
„Kórházi ágyadon fogtuk a kezedet,
Zokogva kértük: Uram gyógyítsd őt meg!
De a betegség erős volt, legyőzte testedet.
Beteg tested megpihenni tért,
Nehéz volt amit ő megélt!
Csendes a temető, nem jön felelet,
Arcunkat mossák a könnyek.
Ha könnycsepp gördül végig arcunkon
Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.”
Örökké bánatos családod.

*

Eltelt 6 év mióta a mi szeretett férjünk és édesapánk, DR. VANCSIK JÁNOS a mennyei Atyánkhoz költözött, de az emléke a mi életünkben és lelkünkben most is él, és örökké élni fog. Drága férjünk és édesapánk, te elfogadtad a fizikai fájdalmakat, szenvedéseket megbékélt lélekkel és hittel. Elfogadtad a mennyei Atyánk akaratát hittel, szeretettel és méltósággal. Onnan fentről te most is példakép maradsz a számunkra. Megtanultuk tőled, hogy elfogadjuk az élet sötét és világos arcait, hogy megőrizzük hitünket, és lelkünket mindig a szerető Isten felé fordítsuk. Így sikerült számunkra a megbékélés és megnyugvás. Hisszük, hogy onnan fentről és imádságaiddal vigyázod az életünket és akármilyen nehéz az élet, te bevilágítod számunkra az utat. Nyugodj békében drága lélek a végtelen fény örök ölelésében. A rá emlékező istentisztelet augusztus 21-én 18 órakor a Barátok-templomában és augusztus 23-án 18 órakor a Bazilikában lesz. Szerető felesége Olga és gyermekei Laura és Janóka.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, ID. NOVÁK LÁSZLÓ TIBORRA (Élesd),
aki hat hete hagyott itt bennünket. Felesége és a gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, HEGEDÜS PIROSKA (szül. NAGY, Bihar) életének 78. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése augusztus 19-én, pénteken 15 órakor a bihari református kápolnából. Gyászoló családja.

*

Ma 1 éve, hogy elmentél drága szerettünk, NEMES GIZELLA GYÖNGYI (volt nyugalmazott főgyógyszerész). Emléked örök marad, és jóságod, segítőkészséged, energiád, szereteted amivel körülvettél minket. Béke poraira! Emlékezik rád fiad Karcsika és családja, násznagyaid, rokonaid, barátaid, ismerőseid.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, dédmamára, nagymamára, SZABÓ ROZÁLIÁRA halálának 3. évfordulóján.
„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmaid a mennyben legyenek csendesek,
Isten őrködjön pihenésed felett.”
Szerető férjed, lányod, unokád, dédunokád és unokamenyed.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára és dédapára, KIRÁLY JÁNOSRA halálának 3. évfordulóján. Emlékét szeretettel őrizzük szívünkben. Nyugodjon békében!
Bánatos felesége, lányai, vejei, unokái, dédunokái.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, JUHÁSZ ILONA (Hegyközcsatár) életének 81. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Szeretett halottunktól augusztus 19-én, pénteken délután 4 órakor veszünk búcsút a hegyközcsatári temető kápolnájától. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BIHARI BÉLÁRA (élt 32 évet) halálának 14. évfordulóján.
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Múlnak az évek, de az emlékek élnek,
Amíg élünk, őrizzük őket.
Bánatos édesanyja, felesége és lánya.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki CSUVÁR-SZABÓ BARKÁNAK és gyászoló családjának a szeretett édesanya elhunyta feletti mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Vinicius, Boglárka és Frida.

Címkék: