Gyászhírek 2016. augusztus 18.

Gyászhírek 2016. augusztus 18.
Szomorú szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, KOVÁCS JÓZSEFRE halálának hetedik évfordulóján. Akik őt soha el nem felejtik, két nővéred és családjaik.


„Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, GULÁCSI FERENCZRE halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető felesége Nusi, lánya Enikő, veje István és unokája Patrick.

*

„Egy jó emberrel kevesebb maradt ezen a földön, de a mennyország egy angyallal gyarapodott.”
ERBSZ EDIT, BANDICI FLORIN FELICIAN, CLONDA ILIE MIRCEA, PETCA GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezási Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk PÓSÁN IRÉNTŐL, aki életének 91. évében elhunyt. Emléke legyen áldott! Mély együttérzésünket fejezzük ki a Pósán családnak szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
A Margittai RMDSZ.

*

Fájó szívvel búcsúzunk PÓSÁN IRÉNTŐL, aki életének 91. évében elhunyt. Emléke legyen áldott! Mély együttérzésünket fejezzük ki kollégáinknak, Pósán Lajosnak és Pósán Margitnak a szeretett anya, anyós elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk PÓSÁN IRÉNTŐL, aki életének 91. évében elhunyt. Emléke legyen áldott! Mély együttérzésünket fejezzük ki Pósán Lajos elnök úrnak a szeretett anya elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Helios Fotóklub tagjai.

*

Megdöbbenéssel és fájdalommal tölt el bennünket egy újabb kitűnő pedagógus, kolléga,
BABOS ENDRE hirtelen távozása. Igaz, hogy családja körében már hosszú ideje ismert volt küzdelme a betegséggel, de szalacsi kollégáit meglepte e hirtelen távozás. Szalacsi fiatal történelemtanárként egyike (mostmár mondhatjuk utolsó) tagja volt annak a csapatnak, amelyik „kitalálta” a l4 érmelléki magyar iskolás csapatot összefogó kézilabda ÉR-KUPÁt- és élete végéig részt is vett ezeken. Volt tanítványai, kézilabdát szerető és azóta híressé vált művelői örökké őrzik emlékét éppúgy, mint mi, volt kollégák és barátok! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Bokor István és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a jó barát, a nagyszerű pedagógus, Székelyhíd város köztiszteletben álló személysisége, HEGYESSY VIKTOR​ elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott! Dérer Ferenc és családja.

*

A Bihar megyei Tanfelügyelőség Munkaközössége és Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki a gyászoló családnak a kiváló tanár, kolléga, a székelyhídi „Petőfi Sándor” Líceum egykori igazgatójának, HEGYESI VIKTORNAK elhunyta miatti gyászában. Nyugodjon békében!

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 7 éve elhunyt drága, szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra,
KOVÁCS SÁNDOR (vízvezeték szerelőre). „Ez a 7 év gyorsan elszaladt,/Az emléked szívünkben örökre megmarad.” Örökké bánatos felesége Marika, fiad Sanyika, felesége Liliana, lányod Ibolya, vejed Florin és két imádott unokád: Matthias és Dávidka.

*

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, KOVÁCS JÓZSEFRE (volt agrármérnök – Biharpüspöki) halálának 7. évfordulóján. „Álmodj csendesen a csillagok között,/Ahol nincs már fájdalom,/De a szívünkbe még itt leszel,/Míg élünk e világon.” Felesége Ilonka, leánya Anikó, veje Gyuszi és unokája Róbert.

*

„Ébresszük a napot, hogy ma szebben keljen,/Gyermekem sírja felett arany fénye legyen.” Szívemben örök fájdalommal emlékezem drága gyermekemre, IFJ. ZALÁNYI ZSIGMONDRA halálának 4. évfordulóján. „Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp,/Telihold fényénél üvöltő emlékek./Kérlek gyermekem nyújtsd felém a kezed,/Csak még egyszer halljam a dobogó szíved./Csendes a temető nem jön a felelet,/Arcomat mossák a keserű könnyek./Hideg sírköveden kezem pihentetem,/Itt vagyok gyermekem rád emlékezem./Nézz rám odafentről, töröld le könnyemet,/Hogy ne sírjak, hisz én szívemben őrizlek.” Drága gyermekem, nyugodj békében, én pedig sohasem feledlek téged.
Fájó szívű édesanyád.

*

Egy éve annak a szomorú napnak, amikor a legdrágább feleség, anya, anyós, MIKÓ OLGA (szül. SZECSKU, Szalárd) életének 75. évében örökre itthagyott bennünket. Áldott emlékét szívünkben örökké megőrizzük! A bánatos család: férje Pityu, lánya Panni, veje Imi.

*

Könnyes szemmel emlékezünk szeretett szüleimre és nagyszülőkre, ZSIGMOND MARGITRA
halálának 20. évfordulóján, és ZSIGMOND LAJOSRA halálának közelgő 21. évfordulóján. Emlékük szívünkben örökké élni fog! A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szomorú napra, immár 2. éve annak, hogy örökre itthagyott bennünket
IFJ. GALACZI KÁROLY (élt 39 évet). „Egy perc volt és véget ért az életed,/Itthagytál minket kik szerettek tégedet./Imádtad a családod mindenkit szerettél,/Akkor voltál boldog, ha örömöt szereztél./Könnyes az út mely sírodhoz vezet./A jó Isten őrködjön pihenésed felett./Sírodon nyílik a szegfű, a rózsa,/Szívünkben nem halványul emléked soha./Temetőbe míg virul a virág, szomorúan gondolunk rád.” Soha el nem felejtünk! Bánatos családod, feleséged Enikő és imádott gyermekeid Karcsika és Vivien.

*

Fájdalommal és könnyekkel teli 15 év telt el, amióta elvesztettük a szerető férjet, édesapát, nagyapát és dédnagyapát, ID. GALACZI KÁROLYT (élt 52 évet), valamint 14 éve és 7 hónapja egy szörnyű autóbalesetben elvesztettük a két drága gyermeket, testvért és nagybácsit, GALACZI LEVENTÉT
(élt 23 évet) és GALACZI ZSOLTOT (élt 21 évet) és 2 éve annak a szörnyű napnak, amikor szerető szíve megszűnt dobogni a drága gyermeknek, édesapának, nagyapának és testvérnek, IFJ. GALACZI KÁROLYNAK (élt 39 évet). „Nézzük a gyertyák apró lángját, szemeinkben könny csillog,/Könnyeink fátylán át látjuk kedves arcotok,/Itt vagytok mind akiket szerettünk, ajkatok néma,/néztek szótlanul, ölelne karotok, de nem mozdul./Látjátok könnyeinket szomorú arcunkon,/Ti már nem tudjátok mi a fájdalom./Csak remélni merjük jó helyen vagytok,/Angyalok vigyázzák örök álmotok./Nem csak a mai nap gondolunk rátok,/Az év minden napján velünk vagytok./Lelkünkben őrizzük kedves szavaitok,/És ha eljön az idő, megyünk hozzátok.” Mélységes fájdalommal emlékezik a gyászoló család.

*

Hiába volt dicső, ifjú és erős,/A társaságban gyöngy, a pályán elszánt hős,/Hiába, mennie kellett idő előtt!” „Kik tőlünk elválnak, egy szebb, s boldogabb hazában újra feltalálnak.” Mély fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a mindig segítőkész, drága, jó barátunktól, volt kollégánktól, egy igazi „embertől”,
HEGYESI VIKTORTÓL a székelyhídi középiskola volt tanárától és igazgatójától, a szeretett férjtől, édesapától, nagyapától. „Egy perc volt, elszállt az életed./Itthagytál minket akik szerettek téged./Imádtad családod, mindenkit szerettél,/Akkor voltál boldog, ha örömet szereztél./Könnyes az út, mely sírodhoz vezet./A jó Isten őrködjön csendes pihenésed felett.” Emléked megőrzik mindörökké szeretett barátaid, volt iskolatársaid, az 1964-ben végzett volt XI. B. véndiákjai, akik nevében imádkozik, hogy az Úristen nyugtassa lelkedet békében, volt barátod Kiss Gyuri. Emléked legyen áldott! Nyugodjál békében áldott lélek!