Gyászhírek 2016. augusztus 17.

Gyászhírek 2016. augusztus 17.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, BARTA JULIÁNNA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Wallner András és családja.


Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett unokatestvérünk,
SZILÁGYI ERZSÉBET (szül. BIRÓ) a volt Kisipari Szövetkezeti Unió tanügyi felelőse, hosszan tartó betegség után 86 éves korában elhunyt. „Ha erőtlenségemben nem lesz szó ajkamon, akkor is maradj velem, fogadd el sóhajom!” (315 zs.). Emlékét sok szeretettel megőrizzük. Temetése augusztus 17-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Tóth László, felesége Erzsébet és családjuk.

*

Mély megrendüléssel és kegyelettel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, HEGYESSY VIKTORTÓL,
akivel már nem oszthattuk meg az 50. érettségi találkozó alkalmával a viszontlátás örömét, de akinek őszinteségét, barátságát, vidám egyéniségét, humorát és minden téren kiváló személyiségét soha nem feledjük. „A sors nehéz, méltatlan szenvedést csak a magas, nemes lelkeknek ád.” (Tompa Mihály). Emlékét szívünkben megőrizzük. Az 1966-ban végzett volt diáktársak. Drága GYÖNGYI, ZSOLT és CSABA! Őszinte részvéttel és együttérzéssel osztozunk gyászotokban. Emléke legyen áldott!

*

Szívünkben soha el nem múló, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, vő,
HEGYESSY VIKTOR a Székelyhídi „Petőfi Sándor” elméleti Líceum nyugalmazott igazgatója, testnevelő tanár életének 68. évében hosszú, súlyos betegség után 2016. augusztus 14-én örökre itthagyott bennünket. Utolsó útjára 2016. augusztus 18-án, csütörtökön 14 órakor a székelyhídi református temetőben kísérjük el. Szívünkben emlékét örökké megőrizzük. A gyászoló család.

*

Minden elmúlik, csak az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Búcsúzom MÉNESI ANIKÓTÓL.
Őszinte részvétem gyászoló családjának. Olgi.

*

Fájó szívvel búcsúzom SZILÁGYI ERZSIKÉTŐL és őszintén együtt érzek hozzátartozóival. Emlékét szeretetben megőrzöm. Olgi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki nyugdíjas ügyvéd kollégánk MENESI TIBERIU kedves neje,
MENESI ANNA elhunyta alkalmából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A Bihar Megyei Ügyvédi Kamara Munkaközössége.

*

Krisztus biztosít bennünket: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19) BODÓ KATALIN, SERES GYULA,
MATEAS SIMONA MARIA, OSVALD MARIA, POP EVA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, PAISZ MÁRIA elhunyt. Temetése szerdán 12 órakor a városi kápolnából.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagymamától, ÖZV. BARNA IRÉNTŐL (Diószeg), aki hosszú szenvedés után csendesen megpihent. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük! Gábor és Enikő.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógornőtől és nagynénitől, PAISZ MÁRIÁTÓL. Osztozunk a család fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében! Nénjuka és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk GOMBOS BENJAMINRA, a szerető apára, apósra, nagyapára, hirtelen elhunytára. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! A Balog, Víg, Bika és Magyar család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mellettünk voltak és részvétüket nyilvánították gyászunkban a szeretett édesanya, anyós és nagymama, ÖZV. BARNA IRÉN (Diószeg) elhunyta alkalmából. Fia Gabi, menye Ica, unokája Gábor, unokamenye Enikő.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki apatársunknak, BARNA GABINAK és családjának szeretett édesanyja,
ÖZV. BARNA IRÉN (Diószeg) elhunyta alkalmából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Márk Lajos és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. CSIPAI ANDRÁSRA
(Hegyközújlak) halálának 10. évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon, áldás és nyugalom,/Álmaid a mennyben legyenek csendesek,/Isten őrködjön pihenésed felett.” Szerető feleséged, lányod, vejed, egyetlen unokád: Tímea.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 7 éve elhunyt drága, szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, KOVÁCS SÁNDOR (vízvezeték-szerelőre). „Ez a 7 év gyorsan elszaladt,/Az emléked szívünkben örökre megmarad.”

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. VÁNYA JÓZSEFRE (Nagykágya) halálának 20. évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékeznek rá gyermekei és elhunyt gyermekei családtagjai.

*

Könnyes szemekkel és fájdalmas szívvel emlékezem szeretett férjemre, BLÁZ LAJOSRA halálának első évfordulóján. „Elfelejteni téged soha nem lehet,/csak megtanulni élni nélküled.” Emléke legyen áldott és pihenése csendes! Bánatos felesége Zsuzsa.

*

Fájó szívvel emlékezem élettársamra, ID. SZÉLES JÓZSEFRE (Székelyhíd) halálának 4. évfordulóján. „Boldogok voltunk, amíg együtt lehettünk,/Amíg minden percet együtt tölthettünk./Ütött az óra, neked menned kellett,/Annyit sem mondhattál Isten veled!/Érted hulló könnyeim soha el nem múlnak,/Adjon a jó Isten örök nyugodalmat.” Élettársa Anikó.

*

Mély érzésünket fejezzük ki HEGYESI GYÖNGYINEK és családjának férje elhunyta alkalmával. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A Banca Cooperatista Dacia Oradea Munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk a szeretett férj és apa, SZALCZER ALBERT (a váradi Filharmónia volt kürtöse) hirtelen bekövetkezett halálát Budapesten. Felesége Magdi és a gyászoló család.

*

„Nem hal meg az, aki milliókra költi dús élete kincsét, bár napja múl,/Hanem lerázván ami benne földi/Egy éltető eszmévé finomul/Mely fennmarad, s nőttön nő tiszta fénye/Amint időben, s térben távozik,/Az áldó emlékezet pihenjen örökre hamvai felett.” Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt kollégánk, IFJ. HEGYESSY VICTOR (igazgató-tanár) halála miatti gyászukban.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki OSVALD FERENCNEK szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában! Enikő, Laci, Tomi, Gergő.

*

Drága, egyetlen gyermekünk, KISS LAJOS NORBERT (1982–2007) ma töltené be 34. életévét, de sajnos a kegyetlen sors több mint 9 éve elrabolta tőlünk. „Azóta árva minden pillanat,/tenyér melegén hallgat a fáradt pillanat,/tavaszok ajkáról hull jajongva a megfagyott tegnap… azóta fázik halovány árnyad. /Azóta félek, elveszett mellőlem fiam éltető pillantása és karomból földre ejtem a valaha oly szépet,/tűnnek a csodaváró percek,/a léptek egyre messzebb mennek,/Elhagyta rózsád illatát,/Fekete madár a nyár, ősz fogja ráncos kezem,/Már közel a végtelen…/Azóta minden fakó, fénytelen.” Örökké szerető édesanyád, édesapád.

*

A Bihar megyei Tanfelügyelőség Munkaközössége és Kéry Hajnal tanfalügyelő-helyettes őszinte részvétét és együttérzését felezi ki a gyászoló családnak a kiváló tanár, kolléga, a Székelyhídi „Petőfi Sándor” Líceum egykori igazgatójának, HEGYESI VIKTOR elhunyta miatti gyászában. Nyugodjon békében!

*

Szomorú szívvel értesültem a kiváló kolléga, intézményvezető, HEGYESI VIKTOR elhunytáról. Sok évi együttműködésünk eredménye, kitartása, elkötelezettsége, emlékeimben megmarad. Székelyhíd magyarsága újra elveszített egy értékes pedagógust. Részvéttel Pető Csilla tanfelügyelő.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, édesapára és nagyapára, FARKAS JÓZSEFRE (Bihar),
aki 4 éve búcsú nélkül távozott közülünk. Nyugalma felett őrködjön mindnyájunk szeretete. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos édesanyja Éva, gyermekei és unokája.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett unokatestvérünk, FAZEKAS SÁNDOR 51 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése augusztus 18-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Laci és Lia.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett unokatestvérem, FAZEKAS SÁNDOR 51 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2016. aug. 18-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Örök álmod legyen békés!
Székely Kati és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, VÁRADI MÁRIA
(szül. GÁLIÁN, élt 81 évet) elhunyt. Temetése augusztus 17-én 14 órakor a borsi kápolnából. Búcsúzik tőle szeretett lánya Margit, veje Ghiţă, unokái Cristian és Raul.