Gyászhírek 2016. augusztus 16.

Gyászhírek 2016. augusztus 16.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Újlaki Erzsébetnek és családjának a legdrágább férj, édesapa, após és nagytata, ÚJLAKI LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. „Megpihent a dolgos apai szív,/Áldás és hála övezi a lelkét.” Nyugodjon békében! Szántó Mária és családja.

Mély fájdalommal értesültünk egykori kollégánk, kedves barátom, Hegyessy Viktor, a Székelyhídi PETŐFI SÁNDOR Középiskola nyugalmazott igazgatójának, tornatanárának korai távozásáról. Töretlen és rendíthetetlen optimizmussal küzdött az új iskolaépület létrehozásáért, ugyanilyen hősiesen próbált megküzdeni alattomos ellenségével, a betegséggel is, mely végül legyőzte. De embersége, a tanítványaiban elhintett kitartásra, munkára való elkötelezettsége örökre megmarad, akárcsak nagyszerű emberként megmutatkozó, jó kedélyt sugárzó, becsületes arca is örökre elkísér bennünket. Együttérzésünket és részvétünket kifejezve a gyászoló családnak, Bokor István és családja.

*

„Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.” (Jób 16:22,23) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, id. GOMBOS BENJÁMIN (Hegyközcsatár) egyházközségünk több évtizedes presbiterének elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Hegyközcsatári Református Egyházközség lelkipásztora és családja, Presbitériuma, Nőszövetsége és az egész gyülekezet.

*

„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,/Megtölteni szépséggel családod életét./Elmentél, s veled együtt a remény,/De lelkünk egy darabja utadon elkísér./Itthagytál minden álmot-vágyat,/S nem mesélsz majd az unokádnak./Örök álom zárja le két szemed,/Megpihenni tért két dolgos kezed.” Soha nem feledünk el! Fájó szívvel, de soha el nem múló szeretettel búcsúzunk ÚJLAKI LÁSZLÓTÓL,
akinek jóságos szíve alig 64 éves korában, augusztus 15-én megszűnt dobogni. Temetéséről a későbbiekben gondoskodunk. Szerető felesége, leánya, veje és unokája.

*

Szomorú 1 év télt el mióta örökre itthagyott bennünket egyetlen nővérem, KISS IRÉN (Nagyvárad).
„Halandó a hozzá vivő utat nem ismeri, az élők földén az nem található.” (Jób. 28:13). Bánatos húga, Ibolya és sógora Feri családjával, keresztfia és családja.

*

„Itthagytál bennünket egy csendes hajnalon, köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. Kegyetlen a sors, hamar elvett tőlünk, de bennünk él a múlt és az el nem múló szeretet.” Szomorú szívvel emlékezünk
MÉSZÁROS JÁNOSRA halálának 5. évfordulóján. Szerető felesége és gyermekei.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, SZÉL ANNÁRA (Érsemjén) halálának első évfordulóján.
„Egy éve már, hogy hozzád a temetőbe járunk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.
Sírod előtt állunk, talán te is látod.
Körülötted van ma is szerető családod.
Hiányzol nagyon. Soha nem feledünk. Emléked örökké élni fog bennünk.”
Bánatos lányai Katika, Berta, Babu és családjaik.

*

Három szomorú év telt el és mi nem tudjuk feledni a szerető férjet, apát, nagyapát, apóst, KUN KUTI JÁNOST. Az én kis családom arra kéri az ismerősöket, barátokat, hogy emlékezzenek rá egy pillanat erejéig. Örökké gyászoló felesége, fia, leánya, unokája, menye és veje.

*

Soha el nem múló fájdalommal és mély tisztelettel emlékezem szeretett férjemre, SZABÓ FERENCZRE
(Kárásztelek) halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes álom! Felesége Irénke.

*

Könnyes szemmel és mély fájdalommal szívünkben emlékezünk drága unokahúgomra, POPA MIRTILLRE (Diószeg). „Már hosszú 7 év, hogy itthagytál bennünket,/De szívünkben őrzünk mint egy drága kincset./A múltba visszanézve, valami fáj,/Valakit keresünk, aki nincs már./Mi könnyes szemmel megállunk sírodnál,/Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál./Mi szólítunk, de a néma sír nem felel,/De te MIRTILL, a szívünkben örökké létezel./Múlik az idő, de a fájdalom marad,/Betölthetetlen az űr, mely szívünkben marad./Csillaggá változtál, barangolsz az égen,/Gyere mifelénk is, úgy mint réges-régen./Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,/Míg élünk e földön, nem fogunk feledni.” Zsóka nénje, férje András, unokatestvéreid: Bianka, Kinga és Gabi.

*

Hosszú, fájdalmas 7 év telt el, mióta kisunokám, POPA MIRTILL (Diószeg) 11 évesen itthagytál bennünket. „Sajnos nem jössz már, s nem hallom hangodat,/Még a gyertya lángja sem enyhíti hiányodat./Egyre csak múlnak a napok, a hetek,/De hangod csak azt súgja „sajnos nem jöhetek”.”
Kati mama, nagynénéd Noémi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára és nagytatára, SELYEM SÁNDORRA (ny. tanár, Élesd)
halálának tizennegyedik évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük! A bánatos család.

*

Hat hete, hogy drága halottunk, BALKUS KATALIN augusztus 16-án elhunyt. „Kérjük az Istent, hogy vigyázzon Rád helyettünk./Angyalok simogassák ősz fejedet,/oly drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki,/lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.” Lányod, vejed, unokád és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a legdrágább édesanyától, anyóstól, Barta Juliánnától, (szül. Iván, élt 85 évet). Végtelen az örök élet, végtelen az Úr, ki ott a fejünk felett, és végtelen a szülői szeretet, és ez az utolsó a legvégtelenebb, az örök életnél a mennyben. Mindennek lehet vége, de a szülői szeretetnek soha.
A szülői szeretet kihat a szíven túl is. A szülői szeretet soha el nem múlik, diadalmaskodik a halálon túl is.

*

Drága jó édesanyánk adjon neked a drága jó Isten békés, csendes pihenést, örök nyugodalmat. Drága jó Istenem, mi megköszönjük neked édesanyánkat, drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg. Vigyázz ránk onnan fentről és mindig imádkozzál értünk. Ahogy azt is tetted rendületlenül. Nagyon szeretünk, azt a végtelen, hatalmas szeretet a szívünkben, lelkünkben megőrizzük. Emléked legyen áldott, nyugodalmad csendes, nyugodjál békében. Amíg élünk, szívünkben maradsz. Fájó szívvel búcsúzik tőled lányod Juliska, vejed Jóska.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama elhunyt. Temetése szerdán 12 órakor lesz a városi kápolnából.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, Gombos Benjámin 71 éves korában, hosszú betegség után eltávozott szerettei köréből.
Temetése augusztus 16 án, kedden 16 órától a hegyközcsatári kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nagymamánktól, Barta Juliannától, aki hirtelen itthagyott bennünket. Adj Uram örök nyugodalmat neki. Búcsúzik unokája Józsi, felesége Noémi, és dédunokái Krisztián és Roland.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, id. Barta Juliánna,
(szül. Iván) hosszú szenvedés után, életének 85. évében elhunyt. Temetése augusztus 16-án 14 órakor a hegyközcsatári kápolnából lesz. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Búcsúzik tőle szerető férje, fia Sándor, menye Emma.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagymamánktól, Barta Juliannától. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Unokái Sándor, Annamária és annak családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább nagymamánktól, Barta Juliannától. Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, soha el nem feledünk. Adjon neked a jó Isten örök nyugodalmat, csendes pihenést. Nyugodj békében. Búcsúzik tőled unokád Tünde, unokavejed Lajos, és dédunokád Bianka.

*

„Szem nem látta, fül nem hallotta, emberszív fel nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik(1 Kor 2,9) MENESI ANNA, SALÁNKI MIKLÓS, GÁLL EMMA, CSATÓ MAGDOLNA, VARGA SÁNDOR-KÁROLY, BALOG FLOARE, ANDOR IONUT-ADRIAN, IZSÁK ERZSÉBET, CMECIU MARIE, PORCISANU CARMEN-ADINA, BABAU IOAN, BELICCIU IOAN, MOLDOVAN CORNELIA, ZAHARI FLORIN, SZILÁGYI ERZSÉBET, LAZA STEFAN, DUMITRASCU ROZALIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama és dédnagymama, BODÓ KATALIN életének 82. évében elhunyt. Temetése ma déli 12 órakor a Steinberger kápolnában lesz. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett unokatestvérünk,
SZILáGYI ERZSéBET (szül. BIRÓ) a volt Kisipari Szövetkezeti Unió tanügyi felelőse, hosszan tartó betegség után 86 éves korában elhunyt. „Ha erőtlenségemben nem lesz szó ajkamon, akkor is maradj velem, fogadd el sóhajom!” (315. zs.) Emlékét sok szeretettel megőrizzük. Tóth László, felesége Erzsébet és családjuk.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett feleség, anya és nagymama, MÉNESI TIBORNÉ (szül. BORBÉLY ANNA) 83 éves korában, türelemmel viselt, hosszú betegség után eltávozott körünkből. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Temetése 2016. aug. 17-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúznak tőle: férje Ménesi Tibor, fia Péter, lánya Éva, unokái Robi, Helena, Kristóf, menye Jutka és Márta, valamint a csíkcsicsói és váradi rokonság.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama. GÁLL EMMA (szül. Balla, Kémer) életének 63. évében eltávozott az élők sorából. Temetése a biharpüspöki kápolnából, augusztus 16-án 14 órakor lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.