Gyászhírek 2016. augusztus 12.

Gyászhírek 2016. augusztus 12.
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra és nagyapára, ID. SZABÓ ISTVÁNRA, akit ma 6 éve elveszítettünk. „Könnyes szemmel megállunk sírodnál, te nem szólsz, de mi érezzük hívtál. Mi szólunk, de a néma sír nem felel, szomorú szívünkben te örökké létezel.” Bánatos felesége és családja.


„Már egy éve, hogy itthagytál bennünket, de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Mi könnyes szemmel megállunk sírodnál, Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Mi szólítunk, de a néma sír nem felel, de Te a szívünkben örökké létezel. Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt. Csillaggá változtál, barangolsz az égen, gyere mifelénk úgy, mint réges-régen. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk Veled!” Mély fájdalommal emlékezünk PAPP GYULÁRA halálának 1. évfordulóján.
Felesége Erzsike, lányai Mónika, Andrea, vejei Szabolcs, Sándor, unokái Lara, Vivien és Maja.

*

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk. De jóságos szíved itt marad közöttünk. KOKOVECZ MIHÁLY
(1976–2009). Szívembe itt leszel velem. Érzem, hogy szorítod kezem. Ma lehunyom szemem, ki utánam jön, annak már én nyújtom kezem. Édesanyád és testvéreid.

*

Fájdalmas 6 hét telt el amióta elveszítettük a legdrágább férjet, édesapát, testvért, ID. BARCSA GYULÁT
(élt 66 évet, biharvajdai születésű, Váradon élt). „Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.” Isten őrködjön sírod felett. Bánatos, gyászoló családod.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MEZEI PÁLNAK és családjának MEZEI RODICA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj békében. Edit, Jancsi és családja.

*

Szeretettel emlékezünk drága halottainkra, az édesanyára és édesapára, KISVÁRDAI MARGITRA
(szül. MOLNÁR), és KISVÁRDAI GYÖRGYRE halálának 29., valamint 27. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Lányuk Margit és családja.

*

Szomorú 1 év telt el mióta örökre itthagyott bennünket egyetlen nővérem, KISS IRÉN (Nagyvárad biharvajdai születésű, Váradon élt.). „Halandó a hozzá vivő utat nem ismeri, az élők földén az nem található.” (Jób. 28:13). Bánatos húga, Ibolya és családja, keresztfia és családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor drága szerettünk, KISS IRÉN örökre itthagyott bennünket. „…Ő vezet minket mindhalálig…” (Zsolt 48.15b).
Bánatos fia Pityu, menye Jutka, unokája István Chicagóból.

*

„Isten szeretete minden sír mélyére eljut.” (Róm. 8,31b-35) MILÁC ZOLTÁN-PÁL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk IFJ. ASZTALOS GYULÁRA (GYUSZI) halálának 12. évfordulóján. Bánatos nővére és családja, özvegye, gyermekei és unokái.

*

„Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.” Ma hat éve távozott az örökkévalóságba VARGA ILONA (szül. Kécz) Emléke legyen áldott pihenése csendes.
Bánatos férje Lajos, gyermekei Éva és Árpi családjaikkal, valamint unokái Kuki, Kármen és Krisztián.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 10 éve elhunyt TORDAI BORBÁLÁRA és a 41 éve elhunyt TORDAI KÁROLYRA (Élesd). „Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben őrizzük drága emléküket.”
Gyermekeik és ezek családjai.

*

„Örök álmod őrizze béke és nyugalom,/Szívünkben örökké élni fogsz, mert szeretünk és hiányzol nagyon.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagytatára és testvérre,
ID. KOR IMRÉRE, aki 6 hete hirtelen hagyott itt bennünket. Megemlékező gyászmise, augusztus 13-án 8 órakor a Szent László-templomban lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A szerető család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, SZÉKELY FLOARE
életének 85. évében elhunyt. Temetése augusztus 12-én 15 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászolja unokája Józsika és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki vejünknek, JUHÁSZ JÓZSEFNEK és családjának nagymamája elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Jónás György és Rozália.

*

Ma egy éve annak a szomorú napnak, hogy drága fiam, MÁRTON MIHÁLY (Diószeg) 51 évesen itthagyott bennünket. Ennyi az élet: „Egy pillanat, és mindennek vége,/Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe./Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,/Szerető szívünkben örök gyász és fájdalom.”
Édesanyád, testvéred Mónika és keresztfiad Mátéka.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mellettünk álltak gyászunkban és velünk együtt kísérték utolsó útjára a szeretett férjet, nagybácsit, keresztapát, unokatestvért, DOBOZY LÁSZLÓT. A gyászoló család.

*

Fájdalommal tele, remegő szívvel emlékezünk gyönyörű gyermekemre, POPA MIRTILRE. Hét éve, hogy vidámságtól tele, gyógyító mosolyát felváltotta a néma gyász. „Emlékszem arra, mikor sírós szemeiddel esdőn néztél rám,/S én féltő mozdulattal hajoltam hozzád, hogy karomba vegyelek,/Mert ha öleltelek, felszáradtak arcunkról a könnyek,/S mosolyod napfénnyé változtatta életem minden napját.”
Gyászoló családod: anya, kishúgod Mirjám és Mircea.

*

Mély fájdalommal emlékezünk halálának 9. évfordulóján SERCHELI VLADIMIRRA (VLÁDI, élt 31 évet). „Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,/Míg e földön élünk, nem fogunk feledni./Hiába teszünk sírodra virágot,/Eltemettük veled az egész világot.” Soha nem felejtő, szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, GÖNCZI BORBÁLÁRA halálának 20 éves évfordulóján, GÖNCZI LAJOSRA halálának 17 éves évfordulóján, és testvéremre, IFJ. GÖNCZI LAJOSRA halálának 5 éves évfordulóján. Fiad Laci, menyed Felicia és unokáik Lacika és Andrea.

*

Szeretettel a szívünkben emlékezünk ID. KISS FERENCRE halálának 5. évfordulóján. „Soha nem halványul szívünkben emléked,/Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted!/Még nagyon fáj, s örökre így marad,/Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Örökké bánatos édesanyja, felesége, fia, húga és családja, valamint sógornői családjaikkal.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki VURA FERENCNEK és családjának édesapja elvesztése miatti fájdalmukban. A Lokodi és Kacsó család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától és anyóstól, ÖZV. SZŰCS ÁGOTÁTÓL aki rövid szenvedés után csendesen megpihent. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük! Nyugodjon békében! Gyászolja fia Bakonyi Lajos és felesége Katika.

*

Szívemben mérhetetlen fájdalommal búcsúzom szeretett édesanyámtól, ÖZV. SZŰCS ÁGOTÁTÓL,
akinek jóságos szíve örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében!
Gyászolja lánya Macsingo Erzsébet és családja az Egyesült Államokból.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett dédink, ÖZV. SZŰCS ÁGOTA jóságos szíve életének 94. évében megpihent. Halálod fájdalmat okozott, de jóságod, szereteted örökké emlékünkben marad. Temetése augusztus 12-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják: unokája Beti, unokaveje Jóska és dédunokája Gergő.

*

Fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett apától, apóstól, nagyapától, ID. KIS LAJOSTÓL (Bors),
aki eltávozott szerettei közül. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Temetése 2016.08.12-én 16 órakor a borsi kápolnában. Búcsúznak két fia Lajos, Zoltán és leánya Margit.

*

Mély fájdalommal vettünk tudomást a drága rokon haláláról, aki éveken át, hősként viselte a szörnyű fájdalmakat. Isten veled drága MEZEI RODI Nem felejtünk! Nyugodj békében! Az Oláh család: Piri, Gyuszi és Jutka.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MEZEI családnak a szeretett feleség és anya, RODICA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodj békében! A Halász család.

*

„Egyedüli reményem, ó Istenem csak Te vagy.” Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre,
TORJAI TIBORRA és TORJAI MAGDOLNÁRA haláluk második évfordulóján. Csendes pihenésük legyen áldott! Szeretettel emlékezik rájuk családjuk.

*

„A mi oldalunkról nézve a halál végállomás, az Isten oldaláról nézve, kezdet. Egy új élet kezdete.” Tisztelettel és hálával emlékezünk a mindnyájunk számára példás magatartású, elhunyt osztályfőnökünkre, valamint tisztelt és szeretett tanárainkra. Kegyelettel emlékezünk néhai, szeretett osztálytársainkra, akik már nem oszthatják meg velünk, a viszontlátás örömét. De egy a remény amely él, találkozunk!! Nyugodjatok békében drága lelkek! A Székelyhídi „Petőfi Sándor” Középiskola 1964-ben végzett véndiákok az 52 éves érettségi találkozó alkalmából.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, anyósra, dédmamára, VASS IRÉNRE halálának első évfordulóján. „Számunkra Te sosem leszel halott,/Örökké élni fogsz mint a csillagok.” Nyugodj békében! A bánatos család.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy ID. KISS LAJOS, az apa, após és nagyapa, hosszú szenvedés után elhunyt. Nyugodjon békében! Gyászolja lánya, veje, unokája, unokaveje, dédunokája.