Gyászhírek 2016. augusztus 11.

Gyászhírek 2016. augusztus 11.
Fájó szívvel emlékezünk a hat hónapja elhunyt LÁSZLÓ ANDRÁSRA (Biharvajda). „Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,/Hol megpihent a jóságos szíved./Könnycsepp gördül arcunkon,/Az azért van, mert szeretünk, és hiányzol nagyon.” Gyászoló családja.


„Az anyák halhatatlanok, csak testet, arcot, alakot váltanak; egyetlen halott sincs közülük; fiatalok mint az idő.” (Ratkó József: Zsoltár). Őszinte részvétünk FÜGEDY ANIKÓ, drága édesanyád elhunyta miatti fájdalmadban. Nyugodjon békében! Pető Csilla tanfelügyelő és a Pedagógiai Körfelelős Tanítók Közössége.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk a legdrágább gyermekre és édesanyára, BALLA EMMÁRA (MOLNÁR) halálának 37. évfordulóján. „Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,/rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem./Még fáj nagyon, s talán örökké így marad,/Te mindig velünk leszel,/Az idő bárhogy is halad.” Vigasztalhatatlan édesanyja, lánya, veje és unokája.

*

Szeretettel emlékezünk halottainkra, a drága szülőkre, TOTKA ÉVÁRA (LŐRINCZ) és TOTKA GYULÁRA haláluk első, valamint negyvenharmadik évfordulóján. Nyugodjanak békében!
Lányaik családjukkal és az unokák.

*

Fájdalommal emlékeztünk a szeretett feleségre és édesanyára, nagymamára, KÓRÓDI MÁRIÁRA
(Székelyhíd) halálának 2. évfordulóján (augusztus 10-én). Örök álmod felett őrködjön az irántad érzett szeretetünk. Bánatos férjed Imre, lányaid, fiad, vejeid és drága unokáid.

*

„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,/Megtölteni szépséggel családod életét./Elmentél, s veled együtt a remény,/De lelkünk egy darabja utadon elkísér./Itthagytál minden álmot-vágyat,/S nem mesélsz majd az unokáknak./Örök álom zárja le két szemed,/Megpihenni tért két dolgos kezed.” Soha nem feledünk el! Fájó szívvel, de soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZÉKELY ATTILÁRA
halálának 6 hónapos évfordulóján. Szerető felesége, leánya, veje, unokái és dédunokái.

*

„Az igaz ember hitből él és emléke meg nem hal.” Őszinte együttérzésünk és részvétünk VURA FERENCNEK és gyászoló családjának. Csaba, Édua és Kinga.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól, ID. KLINCSE JÁNOSTÓL
(volt kovácsi lakos). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Húga Erzsike és családja Kovácsiból.

*

Fájó szívvel emlékezünk a két éve elhunyt szeretett férjre és édesapára, KULCSÁR ÁRPÁDRA.
Nyugodj békében! Szerető feleséged Gyöngyi és gyermekeid Alizka és Árpi.

*

„Én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára megáll az én porom felett.” (Jób: 19,25) Őszinte részvétünket fejezzük ki a VURA család összes tagjának a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa,
VURA FERENC (Várasfenes) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában és bánatában. Isten nyújtson vigasztalást a gyászoló családnak. Búcsúzik Varga Csaba és családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától és nagyapától, ID. VURA FERENCTŐL (Várasfenes), aki életének 75. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése csütörtökön, augusztus 11-én 16 órakor lesz Várasfenesen. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel osztozunk, kedves barátunk, VURA FERENC édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Nemes, Platon, Pálfi és Rittner család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MEZEI PÁLNAK és családjának a legdrágább feleség, édesanya, anyós és nagymama, MEZEI RODICA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. „Megpihent a dolgos anyai szív,/Áldás és hála övezi a lelkét.” Nyugodj békében! Szotyori Ferenc és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzik a család MEZEI RODICATÓL. Temetése pénteken, augusztus 12-én 12 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából. Béke poraira!

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Vura Ferencnek és családjának a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Vigasztalódás kíván Mados Attila és családja.

*

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik szeretett feleségem, FÜGEDY KATALIN (szül. CSERVID)
temetésén részt vettek. Özvegységem első pillanataiban bátorságot, erőt adtak számomra. A jó Isten bőséges kegyelmével, szeretetével árassza el őket. Bánatos férje: Antal.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, FÜGEDY KATALIN (szül. CSERVID) temetésén részt vettek, jelenlétükkel, imáikkal, bátorító szavaikkal, énekükkel, koszorúikkal, virágaikkal és részvétükkel erőt adtak számunkra. Gyászoló gyermekei: Katica, Öcsi, Anikó és Erika.

*

A Székelyhídi Elméleti Líceum 1966-ban végzett diákjai, az 50 éves érettségi találkozó alkalmából tisztelettel és kegyelettel emlékezünk néhai osztályfőnökünkre, ERDEI ISTVÁNRA, elhunyt tanárainkra, valamint BEKE JÓZSEF, CORODAN MÁRIA, LÁSZLÓ MÁRIA, LENGYEL BÉLA, PÓCS ANNA
és SZEJKE VINCE volt osztálytársainkra. Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek. Emléküket örökké megőrizzük.

*

Fájó szívvel emlékezünk KESKENY RÓBERTRE halálának 6. hetén. Az idő múlik, a fájdalom csak nő. Nem hoz enyhülést a múló idő. Sírodra hiába visszük a virágot. Veled együtt temettük el az egész világot.
Szomorú felesége és lánya.

*

Szomorú szívvel emlékezünk KESKENY RÓBERTRE (élt 48 évet). Barátjai, ismerősei, Erika családjával, Rita, Nagy Gyöngyi és Feri.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk szeretett testvérünkre, a sógorra, nagybácsira, KESKENY RÓBERTRE (élt 48 évet), aki ma 6 hete távozott közülünk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes.
Gyöngyi és Carmen családjukkal.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, rokon, FENESI JÓZSEF (Gyanta) életének 88. évében csendesen elhunyt. Búcsúztató 11-én, csütörtökön 13 órakor kezdődik a gyantai baptista imaházból. Emléke legyen áldott. Bánatos fia és gyermekei, valamint unokahúga Sárika.

*

„Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled haljak, veled éljek.” VURA FERENC, KLINCSE JÁNOS,
PATER TEODOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.