Gyászhírek 2016. április 8.

Gyászhírek 2016. április 8.
Szomorú szívvel búcsúzunk Dr. Varga Sándornétól (szül. Mágori Erzsébet). Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nagy Ilona, valamint Knal Sándor és családja Nagyszalontáról.


Őszinte részvétünket fejezzük ki unokatestvérünknek, BOTT ILDIKÓNAK szeretett férje, BOTT ISTVÁN
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodj békében. Kati, Ági és családja.

*

Együttérzésünket fejezzük ki DEBRENTI SÁNDORNAK és családjának a szeretett édesanya, nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmában. Gyuszi és családja, Zsolti és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra, VERES JULIÁNNÁRA (született GUSZTUS, Bihar)
halálának 30. évfordulóján. Gyermekei: Ibike, Anti, Karcsi és családjaik.

*

„Azt mondjuk, hogy a halál az élethez tartozik. Mégis amikor eljött, idegen lett számunkra.” MÉSZÁROS SÁNDOR, BAKRÓ IMRE Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett élettársam, ID. MÉSZÁROS SÁNDOR (cipész, modellőr) életének 89. évében hosszan tartó betegség után csendesen elhunyt. Temetése szombaton, április 9-én a nagyszalontai ravatalozóból. Emlékét szívünkben örökké megőrzöm. Nyugodjon békében. Szerető élettársa Ildikó.

*

Könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett id. MÉSZÁROS SÁNDORTÓL. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Nyugodjon békében. Nevelt fia Tibor és felesége Mónika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagybácsitól, ID. MÉSZÁROS SÁNDORTÓL, akinek jóságos szíve életének 89. évében megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Unokaöccse Borbély Imre és felesége Irénke.

*

Könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett id. MÉSZÁROS SÁNDORTÓL. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Nyugodjon békében. Nevelt lánya Ildikó, férje Sándor és drága unokája Marci.

*

Őszinte részvétem fejezem ki nászasszonyomnak, KECSE ILDIKÓNAK szeretett élettársa, ID. MÉSZÁROS SÁNDOR elvesztése miatti fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Nászasszonya Mészáros Erzsébet.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, DR. VARGA SÁNDORNÉTÓL (szül. MÁGORI ERZSÉBET). Emléke örökké legyen áldott. Kati, Ági és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzom unokatestvéremtől, DR. VARGA SÁNDORNÉTÓL (szül. MÁGORI ERZSÉBET). Emléked örökké él bennünk. Nyugodj békébe drága ERZSI! Jutka és Zsolt.

*

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezem drága férjemre, KUN LAJOSRA (Bihar).
Szomorú 6 hónap telt el, hogy drága, beteg szíved utolsót dobbant. „Hamar elmentél, itthagytál, /pedig nagy szükségem lett volna rád,/mert nélküled olyan sivár a világ./Itt állok sírodnál némán, csendesen,/nem győzöm törölni hulló könnyeimet./Tudom, hogy nem jössz már, mégis mindig várlak./Fájdalmamat nem enyhíti az idő múlása,/legyen sírodon Isten áldása./Könnyes szemeimmel a jó Istent kérem,/hogy nyugtasson téged csendben és békében.” Bánatos feleséged, Erzsike.

*

Szememben könnyekkel, szívemben mérhetetlen fájdalommal emlékezem a szeretett feleségre,
KISS ILONÁRA, aki már 2 hónapja, hogy örökre itthagyott engem. „Elmentél egy hosszú útra, ahonnan visszaút nincsen,/Elvitted a szeretetet, a boldogságot,/ csak a bánatot és fájdalmat hagytad nekem./Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,/itthagytál mindent, amiért 64 éven keresztül velem együtt küzdöttél./A fájdalmat leírni nem lehet,/csak letörölni az érted hulló könnyeket./Az én időm is most már hamar lejár,/hozzád megyek megpihenni./ Míg éltél, nagyon szerettelek, míg élek, soha el nem felejtelek.” A Te bánatos és nagyon szomorú férjed, Ferenc.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legjobb szívű emberre, CSILLAG GYÖRGYRE
(Szentjános), akit ma egy éve, 57 évesen ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. Megemlékezik élettársa, szomorú özvegye Ilona, „Mert amíg én élek, te is élsz a szívemben.” Gyászolja őt lánya Mónika, veje Karcsi, fia Gyuri, menye Orsi és két drága kis unokája Anita és Kinga, akiket – amíg élt – mindennél jobban szeretett. Drága Tata mi tudjuk, hogy csillagként ragyogsz fent az égben, a Jó Isten vigyázzon rád! Nyugodj békében!

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, testvérre, PAPP ERZSÉBETRE
(szül. BERECKI, Kémer, élt 59 évet). „Hat hónapja rászállt szívünkre a bánat,/nincs semmi sem, ami ennél jobban fájna./Veled együtt volt teljes az életünk,/emléked örökké itt van velünk,/míg élünk, téged soha el nem feledünk./A fájdalmat leírni nem lehet,/csak letörölni a hulló könnyeket.” Szerető férjed Tibor, fiad Tibor, menyed Szende és a család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, KOVÁCS TIBORRA halálának 9. évfordulóján. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/Emlékét őrizze béke és nyugalom./Téged elfelejteni soha nem lehet,/Csak tovább élni az életet nélküled.”

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/Hiába szállnak, árnyak, álmok, évek.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, SZŰCS KÁLMÁNRA (Kágya) halálának 15. évfordulóján. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/Emlékét őrizze béke és nyugalom.” Emlékezik rá szerető felesége, lánya és annak családja.

*

„Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/szívünkben örökké megmarad emléked.” Mély fájdalommal emlékezünk a felejthetetlen édesanyára, BODÓ MAGDOLNÁRA halálának 13. évfordulóján. Örökké bánatos lánya, veje, unokája, unokaveje és dédunokája.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szüleinkre, BIRÓ ISTVÁNRA. halálának első, és feleségére, BIRÓ IRÉNRE halálának második évfordulóján. „Kerek esztendeje már, hogy itthagytatok minket Édesapám, Édesanyám./Itthagytatok, mert el kellett mennetek, szívünk azóta is értetek eped./Álom voltatok, egy gyönyörű álom,/Én voltam a legboldogabb a világon./Azt hittem ez nem fog múlni soha,/De elvett tőlünk az élet, mert oly mostoha./Sokszor szólok hozzátok Édesapám, Édesanyám,/Mert tudom, hogy odafentről figyeltek rám./A legfényesebb csillagok az égen ti vagytok,/Mikor felnézek, fényetek utat mutat,/tudom odafentről, mindig vigyáztok ránk./Örökké hiányoztok és szeretünk Édesapám, Édesanyám.” Szerető gyermekeitek Évi és Pisti.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága feleségre és édesanyára, SĂTEANU GITTARA
(szül. TOFAN), aki 7 éve távozott közülünk az örökkévalóságba. Emlékeznek rá szerettei: Monica, Vlady, Puiu.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel mélységes gyászunkban, és szerettünket, ID. SZEBENI SÁNDORT (Hegyközszáldobágy) elkísérték utolsó útjára. A gyászoló család.

*

„Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk.
Vesztett remény minden percünk
És gyászmenet az életünk.” (Ady)
Fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, IFJ. PAPP ALBERT ATTILÁRA (élt 35 évet).
Mintha tegnap lett volna,
Hogy a koporsód mellett álltam,
Pedig 11 éve, hogy itthagytál engemet.
Ameddig élek, szívemből szeretlek.
Rövid volt életed, de hosszú a bánat,
Amit el kell viselni egy édesanyának.
Telnek a napok, hónapok, évek,
De a bánat egyre nehezebb lesz.
De az emléked él és élni fog,
Ameddig az én szívem e földön dobog.
Őrzöm a képed, a mosolyod,
Mert te nem haltál meg,
Mindig élsz – nekem – csak
Messze mentél, de itt vagy velem.
Miért múlik el az élet?
Miért van az, hogy nincs tovább?
Szívemet marja a bánat
Amikor előttem van egy sírhalom,
Úgy érzem néha, hogy
Megöl a fájdalom.
Hideg sírköveden kezem megpihen,
Itt vagyok drága, rád emlékezem.
Soha nem felejtünk Attilám! Örökké gyászoló szüleid, anyu, apu és az egész bánatos család.

*

Köszönet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek és egykori kollégáknak, akik akár Magyarországról is eljöttek, hogy mellettünk álljanak mélységes gyászunkban, férjem KOVÁCS GYÖRGY
koporsója mellett. Felesége, született Halász Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 10 éve 64 évesen elrabolta tőlünk a kegyetlen halál a drága, jó édesapát, apóst, nagyapát, ID. FIKÓ JÁNOST (Bihar). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Gyászoló felesége Mária, gyermekei és azok családjai, és unokái.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nővérem, GÁL ERZSÉBET (szül. ZAHA) rövid szenvedés után 63 éves korában elhunyt. Nyugodjon csendben, legyen álma békés, emléke örökké itt van velünk. Búcsúzik tőle testvére Öcsi, Inci, Enikő és Zsolti.

*

Őszintén együtt érzünk a GÁL családdal szeretett édesanyjuk elhunyta alkalmából. Lăpuşan Sorin és szülei Ovidiu és Doina.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, GÁL ERZSÉBET (szül. ZAHA)
életének 63. évében súlyos szenvedés után távozott imádott családja köréből. Temetése szombaton a Steinberger kápolnából 12 órakor. Gyászolják gyermekei, Zolika, Tibike, Andreea, Adi és unokája Tamara.