Gyászhírek 2016. április 7.

Gyászhírek 2016. április 7.
TASNÁDI ERZSÉBET szeretteinek Isten Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál! Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.” (Zsoltár 119, 49-50)


„Nem hosszú, hanem tartalmas az élet.” TANER ISTVÁN, TASNÁDI ERZSÉBET, GÁL ELISABETA,
MICLAUS PETRU IOAN, BALUTA ION. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat. DECESE BN 07.04 – Baba

*

Őszinte részvétünk SZEBENI SÁNDORNAK, ÚR-SZEBENI IRMUSNAK és családjuknak a szeretett édesapa és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Osztozunk fájdalmatokban! Palásti Ildikó, Szilárd és Kati.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nászomtól, ID. SZEBENI SÁNDORTÓL (Hegyközszáldobágy). Részvétem a SZEBENI és az ÚR-SZEBENI családnak. „Bizony mondom nektek, aki énbennem hisz örök élete van annak.” (János, 6-7) Nászasszonya Úr Emma.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SZODORAI ALEXANDRÁNAK és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Szent László Gimnázium VII. B osztályközössége, a szülői közösség és Nagy Enikő osztályfőnök.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik mellettünk álltak mélységes gyászunkban, Édesanyám, TAKÁCS ERZSÉBET koporsója mellett, vagy gondolatban, lélekben velünk voltak. Leánya és veje.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, testvérre és nagyapára, JUHÁSZ KÁROLYRA halálának 3. évfordulóján. „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, és mindig könny szökik szemünkbe. Számunkra te soha nem leszel halott. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes.” Őrködj Istenem nyugalma felett! Szerető felesége és családja.

*

Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama, TASNÁDI ERZSÉBET
93 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április 8-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.

*

Szívemben mély fájdalommal veszek búcsút szeretett barátomtól, TORKOS ISTVÁNTÓL. Nyugodjál békében! Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Rollinger László.

*

Ma 1 éve, hogy szeretett férjem, VARGA LÁSZLÓ 79 éves korában hosszú betegeskedés után elhunyt.
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel gondol rá felesége Piroska.

*

Emlékezünk VARGA LÁSZLÓRA, aki egy éve elhunyt, és együtt érzünk VARGA PIROSKÁVAL.
A Szabó család.