Gyászhírek 2016. április 6.

Gyászhírek 2016. április 6.
Fájó szívvel búcsúzom nagynénémtől, PARDI LILITŐL. Emléke örökké megmarad a szívünkben! Unokahúga Evelin, férje Pali és kisfiuk Olivér.


Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok (János Evang. 14.18) Soha nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, ID. SZEBENI SÁNDOR (Hegyközszáldobágy) életének 81. évében hazatért égi Urához. „Míg éltél, szerettünk, / Míg élünk, szeretünk, / Mikor feljön a hold, az éjszaka vándora, / Vigyázzon rád az Úr angyala.” Vigasztalhatatlan lányod Irmus, vejed Barna, unokáid Emőke és Anita.

*

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem.” (Pál II levele Timóteushoz 4.7-8) Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, ID. SZEBENI SÁNDOR (Hegyközszáldobágy)
életének 81. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése április 6-án 16 órától a hegyközszáldobágyi kápolnából. Legyen áldott pihenésed. Szerető feleséged Irma.

*

Az élet fájdalmát letettem, nem fáj már többé a földi gyötrelem. Most hozzám hajolt megváltóm és magához vette megfáradt lelkemet. Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, após és nász,
ID. SZEBENI SÁNDOR (Hegyközszáldobágy) életének 81. évében hirtelen eltávozott. Temetése április 6-án 16 órakor a hegyközszáldobágyi ravatalozóból. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle bánatos fia Sanyi, unokái Szabolcs és Levente menye Kati és nászasszonya Marika.

*

És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jelenések 21.4) Őszinte részvétünket fejezzük ki volt prezsbitertársunk, ID. SZEBENYI SÁNDOR (Hegyközszáldobágy) elhunyta miatt a gyászoló családnak. A hegyközszáldobágyi lelkész és a prezsbitérium.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet,/aki hisz énbennem, ha meghal is él.” (Jn.11:25) Szomorú szívvel búcsúzunk ID. SZEBENI SÁNDORTÓL (Hegyközszáldobágy). Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Isten adjon vigasztalást a feltámadás reményében. A Deák-Szebeni, a Szebeni és a Bán család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZEBENI SÁNDOR polgármester úrnak a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Hegyközpályi Elemi Iskola munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Szebeni Sándornak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy BOTT ISTVÁN (PITYU, élt 76 évet) 2016.01.01-jén elhunyt. Hamvait 2016.04.08 15 órakor helyezzük örök nyugalomra Nagyszalontán. A résztvevők 1-1 szál virággal róhatják le kegyeletüket. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle bánatos felesége Ildikó, unokahúga Éva és a gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, gondoskodó nagymamára, ALMASI ROZÁLIÁRA halálának 4. évfordulóján. Nyugalma felett őrködjön mindnyájunk szeretete. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Bánatos férje, gyermekei, unokái.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága édesanyára és feleségre, BEKE MÁRIÁRA halálának 1. évfordulóján. Szerető családja.

*

„Ha egy ember által egy kicsivel több szeretet és jóság, egy kicsivel több fény és igazság került e világba, életének értelme volt.” SZEBENI SÁNDOR, BUHOCIU IOAN, SIMOCA ALEXANDRINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mely fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett TORKOS ISTVÁN hirtelen elhunyt 62 éves korában. Nyugodjon csendben, legyen álma békés, emléke örökké itt van velünk. Búcsúzik tőle édesanyja, testvére Kati, sógora Viorel, unokája Carmen és férje Marian.

*

Megrendülten értesültünk volt munkatársunk, TORKOS ISTVÁN festőművész, díszlettervező haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! A Szigligeti Társulat.

*

Elhunyt TORKOS ISTVÁN barátunk. Szeretettel fogunk rá emlékezni. Béke poraira. Dusescu Petru és Dana Comes.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, BALOG ILONA hat hónapja búcsú nélkül eltávozott közülünk. „Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,/Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk./Az ész megérti, de a szív soha,/Hogy egyszer majd mi is elmegyünk,/ahol ő van, oda./Az élet múlik, de akit szeretünk,/arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.” Bánatos lánya Maya, unokamenye Ancika, dédunokái Stefánia és Erika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, ÚJVÁROSI JÓZSEFRE és ÚJVÁROSI IRÉNRE
(szül. B. KOVÁCS), akik 10 éve együtt tértek örök nyugalomra. Szerető fiúk Jóska, menyük Tünde, unokájuk Tündike és Emőke, unokavejük Rolland és Jácint, dédunokájuk Eszterke.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk FINTA JÁNOSRA, akit 4 éve elragadott a halál. „Alvó por vagyok csak, csöppnyi hamu…../Ó ringass szomjas föld, én fekete bölcsőm/Itt minden álom úgy törött le, hogy köddé foszlott mindörökre.” Emlékezik rá felesége, leányai és veje.

*

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.” (Jókai Mór) Édesanyánk,
DR. VARGA SÁNDORNÉ, született MÁGORI ERZSÉBET, mindannyiunk ERZSIJE megfáradt és örökre itthagyott bennünket. Búcsúztatása református szertartás szerint 2016.04.08-án 11.30 órakor lesz Budapesten a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesapánkra és édesanyánkra, BUGYA SÁNDORRA és BUGYA TERÉZRE.
„Könnyek csorognak végig arcunkon. Elmentél tőlünk, hiányzol nagyon. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Nincs nyugalom, nincs békesség számunkra, semmi sincs, ami téged pótolna. Egy fájó perc alatt elszállt az életed, itthagytál minket, akik téged szerettek. Emléked örökre itt van velünk, amíg élünk, te is itt élsz velünk.” Emléküket őrzik gyermekeik: Biri Teréz és családja, Gliga Gyöngyi és családja, Bugya Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki IFJ. SZEBENI SÁNDORNAK és családjának a szeretett apa, ID. SZEBENI SÁNDOR elhunyta fölött érzett fájdalmukban. A Hegyközpályi Polgármesteri Hivatal alkalmazottai osztoznak mély fájdalmában.

*

Őszintén együtt érzek SZEBENI SÁNDORRAL és családjával szeretett édesapja elhunyta alkalmából.
Somogyi Lajos.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek. Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Szívünkben mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy Édesanyám, TAKÁCS ERZSÉBET (élt 72 évet, Érsemjén) 2016. április 4-én hosszú betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2016. április 6-án, szerdán 14 órakor lesz az érsemjéni református temető kápolnájából. Gyászolja bánatos leánya és veje.

*

Köszönetünket fejezzük ki a nagyszántói idősek otthona minden dolgozójának áldozatos munkájukért, amellyel Édesanyámat, TAKÁCS ERZSÉBETET gondozták élete utolsó hónapjaiban. Leánya és veje.

*

Fájdalommal búcsúzunk drága, jó keresztapámtól, ID. SZEBENI SÁNDORTÓL (Hegyközszáldobágy),
aki oly hirtelen, búcsú nélkül távozott közülünk. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat! „Aki hisz énbennem, ha meghal is él.” Fájó szívvel búcsúzik tőle keresztlánya Erzsike, annak férje Zoli és fiuk Zoltán.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a drága, jó sógortól és keresztapától, ID. SZEBENI SÁNDORTÓL (Hegyközszáldobágy), akinek jóságos szíve, dolgos két keze örökre mgpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle bánatos sógornője Erzsike és keresztfia Géza.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, GÁLL IRMA életének 87. évében rövid, de súlyos szenvedés után távozott imádott családja köréből. Szeretett halottunkat a kémeri temetőben helyezzük végső nyugalomra április 6-án. A gyászoló család.

*

Köszönetet szeretnénk nyilvánítani mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, amikor utolsó útjára kísértük a drága, jó férjet, apát, nagyapát, MOLNÁR KÁROLYT (Magyarremete). A bánatos, gyászoló család.