Gyászhírek 2016. április 5.

Akt.:
Gyászhírek 2016. április 5.
Fájdalommal közöljük, hogy eltávozott kedves édesanyám, LŐRINCZ PIROSKA (szül. KÁDÁR). Fájó szívvel kísérjük utolsó útjára szerdán, 2016.04.06-án 15 órától a püspöki temetőben. Gyászolja fia János, menye Éva, unokái és dédunokái.


Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, anyóstól, LŐRINCZ PIROSKÁTÓL, (szül. KÁDÁR), aki életének 81. évében eltávozott az élők sorából. Temetése szerdán 15 órától a biharpüspöki kápolnából. Gyászolja szerető családja.

*

„Krisztus, akiben élünk, együtt szenved, és együtt hal meg velünk. Ő nem mentesít a szenvedéstől, de segít a keresztet hordozni.” LŐRINCZ PIROSKA, PARDI LILI, CIOS TEODOR, BORZ MARIA, PANTEA PASCU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel tudatom, hogy édesapám, ID. BURZIK SÁNDOR-JÓZSEF (volt nagyváradi lakos),
életének 63. évében tragikus hirtelenséggel Győrben elhunyt. Gyászoló fia Sándor, menye Angéla, unokája Alexander.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy ID. BURZIK SÁNDOR (az Electro-Metal dolgozója és tájfutó) életének 63. évében tragikus hirtelenséggel Győrben elhunyt. Szomorú szívvel búcsúzik húga Babi, az Aranyi család, valamint élettársa Nagy Gabriella.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, OPRE JÓZSEFRE halálának 4. évfordulóján. „Várjuk míg élünk, várjuk őt, hátha ott áll az ajtónk előtt./Aztán a valóság ránk szakad, lelkünk tovább fáj e kín alatt./Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát,/Hol vagy? nélküled üres a világ./Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz,/mi megyünk hozzád, ott leszünk veled./Szívünkben megmarad szép emléked, legyen áldott örök pihenésed!” Bánatos felesége Katalin, fia Levente, menye Erika, unokája Alexandra és a szerető család.

*

Életének 84. évében elhunyt Budapesten BENEDEK JÁNOS (mérnök). Temetése Budapesten április 8-án. Szenteljünk egy percet az emlékére. Felesége Irénke és fia Zsolti.

*

Megnyugvást kívánunk drága kolléganőnk, KATI, édesanyád elvesztése miatt érzett mély fájdalmadban. A Jóisten nyugtassa békében! Őszinte részvétünk! Cîrnu-Bogdan Gabriela és a Tibor család.

*

Őszinte és mély együttérzésünket fejezzük ki NOVÁK KATALIN kolléganőnknek szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Crişul áruház – Kozmetika és Papirárú Részlege.

*

„Az élet fájdalmát letettem,/Nem fáj már többé a lelki gyötrelem./Most hozzám hajolt megváltóm,/És magához vette megfáradt lelkemet!” Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, nagyapától, apóstól,
ID. RIKK JÓZSEFTŐL, aki 66 éves korában búcsú nélkül itthagyott bennünket. Nyugodj békében, emléked szívünkben él! Szerető fiad Józsi, unokád Dávid, menyed Éva.

*

Szomorú, fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, NAGY ZOLTÁNRA,
akit ma hat hónapja rabolt el a kegyetlen halál. Emléked örökké itt van velünk! Bánatos felesége Joli, lánya Szimike, veje Joci és unokája Petike.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, özv. ILONCZAI ERZSÉBET
(szül. PÁL ERZSÉBET) életének 81. évében csendesen megpihent. Drága halottunk temetése 2016.04.05-én, kedden 14 órakor lesz a Városi Temetőbe, a Steinberger Kápolnában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szeretett családja: lányai Katalin és Ildikó, unokái Anita, Norbert, Claudiu és vejei Mihály, Nelu.

*

Őszinte részvétünk ÁKOS KATALIN kolléganőnknek és családjának édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Bors község tanintézményeinek dolgozói.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, unokatestvérre, keresztgyermekre,
PINTYÁK RÓBERTRE halálának 3. évfordulóján. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Nyugodj békében! Szüleid, húgod és a gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, nagytatára, ID. GERGELY JÁNOSRA, aki ma 8 éve, és a drága édesanyára, nagymamára, GERGELY ROZÁLIÁRA (szül. Papp), aki 8 hónapja távozott közülünk. Soha nem hal meg, akit szeretünk, szívünkben ő él, és amíg élünk, rá emlékezünk. Nyugalmuk legyen áldott, pihenésük csendes! Bánatos fiuk János, unokájuk Timea.

*

„Szeretettel emlékezünk” ID. MOLNÁR LAJOSRA (volt Ruhagyár dolgozója) halálának első évfordulóján. Isten nyugtassa békében! A gyászoló család.

*

Emlékezünk ÖZV. BUGYA TERÉZRE (szül. TÓTH, Érmihályfalva), halálának 1 éves évfordulóján. Elrabolt a halál 73 évesen. Szomorúan állunk a sírodnál, és könnyezve emlegetünk. De jó lenne, ha itt lennél velünk, de örök álom zárta le jóságos szemed. Nélküled üres a házunk, most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Szerettünk, nagyon hiányzol, de az Isten akaratában megnyugodva, testvéreid emlékeznek rád. Nővéreid: Juliska, Ági, Mariska.

*

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.” (Jókai Mór) Édesanyánk,
DR. VARGA SÁNDORNÉ (szül. MÁGOR ERZSÉBET, mindannyiunk ERZSIJE) megfáradt és örökre itthagyott bennünket. Búcsúztatása református szertartás szerint 2016.04.08-án 11.30 órakor lesz Budapesten a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FODOR RÓBERTNEK és szeretett családjának szerettük elvesztése miatti fájdalmukban. A Szacsvay Imre Általános Iskola I. J osztályának közössége és Simon Gabriella tanító néni.

*

„Nem dobog már a szív mely a jóság tükre volt, ajka sem szól többé mert lezárt, néma, holt. Megállott a kéz, mely mindig csak adott, soha semmit se kért, el nem fogadott.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk és nagyapánk,
FODOR BÉLA életének 61. évében elhunyt. Az engesztelő szentmise és utolsó búcsúztatása kedden, április 5-én a köröstarjáni kápolnában délután 15 órától. Soha nem fogunk elfelejteni! A gyászoló család.