Gyászhírek 2016. április 4.

Gyászhírek 2016. április 4.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és anyós, özv. Horváth Jolán (Biharsályi) életének 86. évében elhunyt. Temetése április 4-én 14 órakor lesz Biharsályiban. „Elmenni oly nehéz volt, itthagyni titeket,/ De ne fájjon most már szívetek,/ Mert én boldog vagyok,/ S fényes felhőkön túl találkozunk még.” Búcsúzik bánatos leánya Gyöngyi és veje József.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága nagymama és dédnagymama, özv. Horváth Jolán életének 86. évében elhunyt.
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.”
Búcsúzik tőle szerető unokája Gyöngyi és Józsi, unokaveje Csaba, unokamenye Marika, és dédunokája Dominik.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós,
özv. Horváth Jolán (Biharsályi) életének 86. évében elhunyt. „Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk, te itt élsz velünk.” Búcsúzik tőle: fia Zoltán, menye Katalin és unokája Róbert.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagymamától, dédnagymamától, özv. Horváth Jolántól,
aki életének 86. évében elhunyt. „Nyugodj csendben, legyen álmod békés, találj odafenn örök boldogságot.” Búcsúzik tőle: unokája Andrea, férje Róbert és dédunokája Tamara.

*

A feltámadás reményében búcsúzunk szeretett szomszédunktól, ÖZV. SOLOMI ÉVÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Vigasztalást a gyászoló családnak. Budaházy Klári, Bandi, Zozó, Peti.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a szeretett SOLOMI ÉVA elvesztése miatt érzett mély gyászában. Az RMDSZ újvárosi körzete.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SOLOMI ÉVÁNAK és családjának szerettük elvesztése miatti fájdalmukban. A Partiumi Magyar Nyugdíjas Egyesület Kórusa.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk MILLE GABRIELLÁRA (szül. GÁMENCI), az édesanyára, nagymamára, gyermekre és testvérre halálának 1 éves évfordulóján. Őt soha nem felejti az egész család. Pihenj békében.

*

Fájdalommal búcsúzunk szerettünktől, SOLOMI ÉVÁTÓL. Temetése ma 14 órától a Steinberger kápolnából. Béke poraira. Imádott családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, MAGYARKA MAGDOLNÁT
utolsó útján elkísérték, virágaikat sírjára helyezték, mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, GYENGE ISTVÁN életének 81. évében csendesen elhunyt. Temetése hétfőn 2016.04.04-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik bánatos felesége Angéla, fia István családjával.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy folyó hó 29-én DR. NAGY GYULÁNÉ (szül. KÓNYA ILDIKÓ TÜNDE) jóságos szíve megszűnt dobogni, 62 esztendő elteltével, tragikus körülmények között, Shelton Connekticat-ban (USA). Gyászolja családja.

*

Fájó szívvel emlékezem drága, jó édesanyámra, IZSÁKI MARGITRA (Szalárd), aki 4 éve örökre megpihent Emléked örökké él szívünkben! A család.

*

Szűnni nem akaró fájdalommal őrizzük emlékedet CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBET (Betke tanító néni)
kit öt éve ragadott el közülünk a kegyetlen sors, életének 55. esztendejében. Örökké bánatos férje, fia, unokái és menye.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal, emlékezünk arra a szomorú péntek hajnalra, amikor a drága férj, édesapa, HORVÁTH SÁNDOR-ANDRÁST (Szalacs, élt 53 évet) elhunyt. „Szívet tépnek most az emlékek, 2 éve még együtt voltunk veled,/kórházi ágyadon fogtuk a kezed./Remegve figyeltük fájdalomtól megtört tekinteted./Nincsen az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,/s olyankor mindig könny szökik szemünkbe./Ha bánatom van és ölelésre vágyom,/itt a hideg sírkőre borulva, zokogom el,/hogy mennyire fáj a hiányod./Addig vagy boldog, míg vanm aki szeret,/aki a bajban megfogja a kezed./Áldott legyen a föld, melyben örök álmod alszod,/és a Jóisten békében nyugtasson – szerettünk drága – /Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása,/köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,/nem haltál meg, csak aludni mentél.” Örökké bánatos felesége Inci, egyetlen fia Sanyika és menyasszonya Andika.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal emlékezünk, arra a szomorú napra, amikor a drága férj és édesapa, CSÓKA SÁNDOR (Nagyvárad, élt 43 évet) elhunyt. „Ma szomorú 6 hete, hogy itthagytál minket,/és már boldog 22 éve, mikor megismertelek téged./Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,/de a kegyetlen halál mindent összetépett./Nélküled szomorú, üres a házunk,/még most sem hisszük el, hogy hiába várunk./Tiéd a csend, a nyugalom,/miénk a könny és a fájdalom./Nehéz az életet élni nélküled,/feledni téged egy percre sem lehet./Szívünk fájdalmát nem enyhíti semmi,/mert hiányodat nem pótolja senki és semmi.” Örökké bánatos feleséged Edit és fiad Alex.

*

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,/búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett./Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.” CSÓKA SÁNDOR (élt 43 évet).

*

„Fájdalmat nekünk csak egyszer okoztál,/amikor bennünket örökre itthagytál./Szívünkbe helyedet nem pótolja semmi,/míg a földön élünk nem fogunk feledni.” CSÓKA SÁNDOR halálának 6. hete. Gyászoló anyósa, apósa és sógornője Krisztina.

*

„Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/szívünkben örökké megmarad emléked.” Emlékezünk
ZBORAY ETELKÁRA halálának 15. évfordulóján. Bánatos lánya Ildikó, unokája Kinga.

*

Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket ERZSIKÉNEK és családjának, a szeretett KOVÁCS GYÖRGY
elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Sütő Gábor és Oli.

*

Fájdalommal búcsúzom nagynénémtől, LENKE nénitől. Bredean-Gergely Éva és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, BOTTYÁN GYULÁT utolsó útjára elkísérték. Virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Krisztus szeretetétől senki és semmi sem képes elszakítani bennünket, még a halál sem. DOROGHÁZI JULIANNA, HAISZLER BÉLA, ID. RIKK JÓZSEF, HORVÁTH JOLÁN, DRAGAN PETRU, GALIS ANA,
DRAGHICI CRISTEA, SAV DUMITRU, POINAR AUREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Az élet fájdalmát letettem, nem fáj már többé a füldi gyütrelem. Most hozzám hajolt megváltóm és magához vette megfáradt lelkemet. Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, nagyapától, dldnagyapától és apóstól, ID. HAISZLER BÉLÁTÓL (vadász), aki életének 89. évében csendesen távozott. Temetése ma, április 4-én 11 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Nyugodj békében, emléked szívünkben él. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket, ID. HAISZLER BÉLÁT utolsó útjéra elkísérték, gyászunkban osztoztak. A Haiszler család.

*

Szememben könnyekkel, szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy a drága, jó társ, ID. RIKK JÓZSEF
(az EXMOB volt igazgatója) 66 éves korában hirtelen, búcsú nélkül távozott szerettei köréből. Temetése kedden 15 órakor a szentandrási temető kápolnájából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet!
Búcsúzik tőle örökké bánatos társa Mia.

*

Szomorú szívvel veszünk búcsút a legjobb baráttól és szomszédtól, ID. RIKK JÓZSEFTŐL (TATÁTÓL),
aki hirtelen távozott közülünk. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A Molnár család Szentandrásról.