Gyászhírek 2016. április 29.

Gyászhírek 2016. április 29.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Szabó Andrásnak és családjának szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Györki Csilla és családja.


A Margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte együttérzésünket fejezzük ki Kis-Szétsi Réka kolléganőnknek és családjának szeretett édesanyja, kórházunk egykori alkalmazottja, KIS-SZÉTSI ILONKA (Margitta, élt 62 évet) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága, jó férjemtől, KÓTI BÉLÁTÓL (élt 57 évet) aki 2016. április 26-án rövid, de súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2016. április 29-én 16 órától a hegyközcsatári kápolnából. Nyugodj békében. Felesége Aranka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága, jó édesapánktól, a nagyapától, KÓTI BÉLÁTÓL (Nagyvárad), aki rövid, de súlyos betegség után 57 éves korában elhunyt. Nyugodj békében és örökké emlékezni fogunk rád. Míg élt, szerettük, míg élünk, szeretjük. Búcsúzik fájó szívvel lánya Hajni, veje Feri, fia Robi, menye Marika és 4 unokája.

*

Szívünkben hálával és mély tisztelettel emlékezünk a szeretett férjre, apára, drága nagytatára, ID. TÓTH JÁNOSRA (Székelyhíd) halálának tizenhatodik évfordulóján. A hosszú idő sem enyhítette az elvesztése miatti bánatunkat, hiányzik kedves hangja, mosolya. Áldott emléke örökké velünk marad.
A bánatos család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédnagymama, EGYED MÁRIA (szül. SORBÁN) életének 80. évében hirtelen elhunyt. Temetése április 29-én 11 órakor lesz a városi ravatalozóból. Emléke legyen áldott. Gyászoló családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára,
CSISZÁR JÁNOS-FERENCZRE. Soha nem feledünk! Bánatos felesége Marika, lányod Anna Mária családjával, fiad Csaba családjával.

*

„Nem múlnak el ők kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, évek” (Juhász Gyula). Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki FARKAS MÁRTÁNAK az édesanya elvesztésekor. Emléke legyen áldott. A velencei református prezsbitérium.

*

Emléked az idő tőlem elrabolja, / Nincs már ki féltőn, óvón átkarolna. / Tested enyészeté, porlad lenn a sírban. / Ki ringattál egykor, halkan dalt dúdolva, / fáradt kezed, arcom többé nem simítja, / A sírodnál köszöntelek drága, jó Anyám / Köszönöm az életet, amit testedből adtál. / Köszönöm az éveket, a fájón szépeket, / minden féltő szavad, és a kedveset. / Minden mosolyod és bús könnyedet, / nekem adtál mindent, mit csak lehetett. / Száz emlék súlya nyomja sajgó szívem, / Mit tőled kaptam, meg sem köszönhetem. / Itthagyom a könnyeim harmatként a síron, / Öleljen a holdsugár, a nap fényével simítson. / Szerettelek nagyon, amíg csak éltél, / Legyen áldott a föld, hova megpihenni tértél! Anyák napja alkalmából / Fájó szívvel emlékezem drága, jó anyukámra, SÁNDOR MÁRIÁRA, és a nagymamákra: TARR GIZELLÁRA, CSERVENKA KATALINRA, BERECZKI ZSUZSÁNNÁRA.
Szerető családjuk.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, OROS ERZSÉBET (volt tanárnő) életének 74. évében elhunyt. Temetése ma, április 29-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló férje Dan.

*

„Senki sem juthat az Atyához, csak általam” (JN14,6) OROS ERZSÉBET, VARSÁNYI MÁRTA ERZSÉBET, JUHÁSZ IBOLYA, VADAI JÓZSEF, HODOG SABINA, SERE IOAN, PATER TEODOR,
RUJA MARTIAN, ANDOR ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, TENKEI GIZELLÁRA halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Leánya Rozika, unokái Franciska és Tomi.

*

„Keressük, de nincsenek már sehol, mégis mindig itt vannak valahol…” Szívünk soha el nem múló szeretetével emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára és rokonra, STEIN JÓZSEFRE
(élt 70 évet), aki 6 hete távozott szerettei köréből, valamint menyemre és sógornőnkre,
STEIN ANGÉLÁRA (élt 34 évet) halálának első évfordulója alkalmából. A bánatos Stein család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 4 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. GOMBOS IMRÉRE. „Egy tavaszi napon életed véget ért,/Bánatot ránk hagyva hirtelen elmentél,/Hiába borul rád a temető csendje,/Szívünkben élni fogsz mindörökre./De az élet csendben megy tovább,/Emlékedet megőrizzük egy életen át.” Bánatos felesége Zsuzsanna, fia Imi, menye Ildikó, unokája Gréta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, férjre, apára, apósra, nagyapára,
ID. TAMÁS SÁNDORRA (Bihar), akit 1 éve veszítettünk el. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/ Nyugalmad nem zavarja senki,/Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/Nem vagy feledve,/Szívünkben örökre megmaradsz.” Bánatos családja.

*

Szomorúan emlékezünk szeretteinkre: KOVÁCS SANYIKÁRA és KOVÁCS SÁNDORRA (Érmihályfalva),
korai távozásuk mély fájdalmat hagyott szívünkben. „Megkövült szívünkkel, a múltba merengünk,/
Úgy fáj, hogy nem vagytok itt, hisz annyira szerettünk.” Bánatos családjuk.

*

Szívemben mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzom szeretett húgomtól,
SZELLŐ ICÁTÓL (szül. MARJÁN, Hegyközújlak).
„Egy tavaszi napon életed véget ért,
Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.
De az élet csendben megy tovább
Emlékedet megőrizzük egy életen át.”
Gyászolja bátyja Géza, sógornője Irén és családjaik.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZILÁGYI MÁRIA tanítónőnek szeretett apósa elhunyta miatti fájdalmában. Nyugodjon békében! A Szacsvay Imre Általános Iskola munkaközössége.

*

„Akik lakoznak csendben valahol,
Szomorúfűz akikre ráhajol,
Akiknek sírján halvány mécs lobog,
A gyötrődést azok már rég feledték;
Mi sírva élünk, ők meg boldogok…”
(Ady Endre: A halottak)
Szomorú 2 év telt el azóta, hogy búcsú nélkül távozott közülünk a szeretett édesanya, nagymama,
BÉRES BORBÁLA. Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Áldott legyen drága emléked, Isten adjon örök nyugodalmat neked! Örökké bánatos lányai Borika, Anikó, vejei Józsi és Gyuszi, unokái Edina, Ádám, Noémi, unokaveje István.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától és nagyapától, VADAI JÓZSEFTŐL, aki életének 85. évében elhunyt. Temetése szombaton, április 30-án 13 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! A gyászoló, bánatos család.

Címkék: