Gyászhírek 2016. április 28.

Gyászhírek 2016. április 28.
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra és nagymamára, BANCSA ERZSÉBETRE (Hegyközszáldobágy) halálának 1. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet./Bennünk él egy múlt, egy végtelen szeretet./Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./Egy a reményünk mely éltet és vezet,/Hogy egyszer még találkozunk veled!” Bánatos lánya Erzsike, veje Géza, unokái Attila és Csaba.


Fájó szívvel emlékezünk drága, jó nővéremre, BANCSA ERZSÉBETRE (szül. SZABÓ, Száldobágyról),
aki ma egy éve április 28-án hunyt el. Emléke legyen áldott, pihenése legyen csendes! Örökké emlékezni fogunk rád! Bánatos öccse Kálmán és felesége Veta, Krisztina lányom, férje Ghiţă, unokám Andrea, Tibi fiam és felesége Bea, unokáim: Vivien és Márk.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, dédapára, ID. BALOG PÁLRA
(Síter), aki ma 10 éve itthagyott bennünket. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága feleségtől, anyától, anyóstól, nagymamától, SZELLŐ MÁRIÁTÓL.
Belépsz a kapun Isten hajlékába, légy ott vidám, fenn a menyországban. Azzal a reménnyel élünk nélküled tovább, hogy te is egy jobb helyről nézel le, és vigyázol reánk. Őrködj sírja felett drága Istenem, hogy a te oltalmad alatt csendesen pihenjen! Temetése április 28-án 16 órakor a hegyközújlaki kápolnából. Búcsúzik tőle férje, lányai, fia, vejei, menye és unokái.

*

Megtört szívvel emlékezünk ID. TAMÁS SÁNDORRA (Bihar), akinek 1 éve, hogy szíve megszűnt dobogni. Szerető édesanyád, testvéreid Imi, Gyöngyi, sógora Imi és Ivett.

*

Őszinte együttérzésünk a családnak volt egyetemi évfolyamtársunk, KOHÁN JÓZSEF elvesztése miatt.
Taródi Lőrinc és Fórizs Attila.

*

Döbbenten és szomorúan értesültünk volt évfolyamtársunk, a kiváló főmérnök, KOHÁN JÓSKA
elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! A kolozsvári Bólyai Egyetem, 1961-ben végzett vegyész kollégái.

*

„Nem múlnak el ők kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula) Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a KOHÁN családnak a szeretett férj, apa, nagyapa és jó barát, KOHÁN JÓZSEF (főmérnök, Feketeerdő) elvesztése miatt ért mély fájdalmukban. Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük. Weinberger Iván és Emike.

*

„Megőrzi az Úr az ő kegyeltjeinek lelkét.” (Zsolt 97:10a) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a KOHÁN családnak KOHÁN JÓZSEF (főmérnök, Feketeerdő) szeretett osztálytársunk elvesztése miatt ért nagy fájdalmában. Emléke legyen áldott. Volt osztálytársai: Iván, Miklós, János, Sándor, Lajos és Pál.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett volt évfolyamtársunk, KOHÁN JÓZSEF
elvesztése miatti fájdalmukban. Az 1961-ben végzett volt kollégái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 2 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, nagyapára, ID. VERES JÁNOSRA
(Szentmárton). Soha nem feledünk. Emléke legyen áldott, nyugodjon békességben. Bánatos felesége, gyermekei, unokái.

*

Fájó szívvel könnyes szemmel emlékezem a szeretett feleségre, ID. KENDI ÉVÁRA (meghalt 70 évesen, szül. Jákóhodoson, szalárdi lakos), aki ma két éve eltávozott tőlem. Bús a temető, csendes a suttogása, Ma kimegyek hozzád, ez marad számomra. Pihensz a sírban csendesen, elfeledni téged nem foglak soha.
Bánatos férjed és fiad gondol rád.

*

A vég kezdet is (Jel 21,1-5a) MUNTEANU IOAN, SIRB MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.