Gyászhírek 2016. április 27.

Gyászhírek 2016. április 27.
Szívünkben fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett apától, apóstól, nagyapától, ID. SZILÁGYI KÁROLYTÓL, aki e hó 25-én, életének 86 évében hosszú szenvedés után örök nyugalmat talált. Utolsó útjára kísérjük ma, 2016. április 27-én 15 órától a Steinberger kápolnából. Fia Karcsi, menye Marika, unokái Norbert és Bernadett.


„Az igaz ember hitből él, és emléke meg nem hal.” Őszinte részvétünket fejezzük ki SZILÁGYI KÁROLYNAK és kedves családjának az édesapa, após, nagytata elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Mélyen együtt érzünk veletek. A Popovici család.

*

„Legszebb emlék a szeretet,
Melyet mások szívében
Hagyunk magunk után.” (Cicero)
Mélyen együtt érzünk SZILÁGYI KÁROLLYAL és családjával a szeretett édesapa, após, nagyapa,
ID. SZILÁGYI KÁROLY elvesztése miatti fájdalmában. Őszinte részvéttel a Kecse család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZILÁGYI MARIKA tanító néninek szeretett apósa, Id. SZILÁGYI KÁROLY elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az I.B osztály osztályközössége.

*

„Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alakot váltanak; egyetlen halott sincs közülük; fiatalok, mint az idő.” (Ratkó József: Zsoltár) Ezúton fejezzük ki részvétünket BRADÁCS ALÍZ igazgató asszonynak édesanyja elhunyta miatti gyászában. Pető Csilla és Dalma.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Szabó András munkatársunknak szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, ID. BÁTORI SÁNDORRA
halálának 4. évfordulóján. Nyugodj békében! Felesége Irén és egész gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett édesanya, nagymama és rokon, KOÓS VILMA (szül. MEGYERI, ny. tanítónő) elhunyt. Temetése pénteken 15 órakor a szalontai városi ravatalozóból. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Búcsúzik tőle fia Attila, unokája Zoltán és a család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, testvér, nagyapa, KOHÁN JÓZSEF (Feketeerdő, volt főmérnök) 2016. április 25-én, életének 77. évében távozott közülünk. Utolsó útjára április 27-én 14 órakor kísérjük a feketeerdői római katolikus kápolnából. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki KOHÁN LILI EMILIA kolléganőnknek és családjának apósa elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Közegészségügyi Igazgatóság Járványügyi munkaközössége.

*

Fájdalommal emlékezem szeretett élettársamra, MIKO SÁMUEL-FERENCRE halálának 5. évfordulóján.
Élettársa Éva és testvérei.

*

Szívet tépnek most az emlékek, egy éve még együtt voltunk veled. Kórházi ágyadon fogtuk a kezed, remegve figyeltük megtört tekinteted. Fájó szívvel, végtelen szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, SZABÓ ZSUZSÁNNÁRA (kémeri lakos). Neked szól ma a templom harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Munka és szeretet volt egész életed, jóság volt szíved, lelked. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Adja a jó Isten, legyen csendes álmod, szeretetünk ragyogja be síri világod. Örökké gyászoló család.

*

Szomorú hat hét telt el, amióta ÖZV. VILIDÁR ISTVÁNNÉ ICA itthagyott bennünket. Nyugodjon békében. Gyászoló családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett OTTENBERGER MÁRIA Székelyföldön, Alfaluban rövid szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Béke poraira. Őt soha nem feledő sógornője Ottenberger Magdi, Gyöngyike, Vilmos, Vilike, Máthé, Tímea és Sanyi.

*

„Mély nyugalom uralkodik, a csend irtóztató, csak szél sóhajt a fákon át, sziszegve hull a hó.” SZABÓ SÁNDOR, SZILAGYI KÁROLY, KOHÁN JÓZSEF, ERDEI FLOAREA, LUNCAN ALEXANDRU.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy nagyapánk, RÁCZ KÁROLY elhunyt. Temetése szerdán, 2016. ápr. 27-én 14 órától. Búcsúzik tőle unokája, Csaba és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagytatától, RÁCZ KÁROLYTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Unokája Andrea és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, RÁCZ KÁROLY életének 87. évében elhunyt. Temetése április 27-én a köröskisjenői ravatalozóból 14 órától. Búcsúzik tőle gondviselő fia Viktor és menye Éva.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, KISS JULIANNA (szül. CSILIK, volt jákóhodosi lakos) 91 éves korában elhunyt. Temetése április 30-án, szombaton 14 órakor lesz a jákóhodosi temető kápolnájából. A gyászoló család.

*

Emlékezetemben megőrzöm életem hátralévő részére azokat a jó dolgokat, melyek nehézségekből születtek. Szeretettel emlékezünk TÓTH ELEMÉR közgazdászra, a drága férjre, apára, nagyapára, dédapára halálának 11. évfordulóján. Álmát ne zavarja semmi. Ágnes, Alíz, Tomi, Anita és a dédunoka Milánka.