Gyászhírek 2016. április 26.

Gyászhírek 2016. április 26.
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor ma 23 éve a drága, jó férj, édesapa, após és nagyapa, VARGA LAJOS (Bors) eltávozott. Pihenj békében, legyen szép az álmod, soha nem feled szerető családod.

Könnyes szemmel, fájó és megtört szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a kegyetlen halál szeptember 28-án, három és fél éve, elrabolta szerettei köréből a mindig élni vágyó, fáradságot nem ismerő, legdrágább férjet, édesapát, testvért, gyermeket, sógort, jóbarátot, munkáltatót, AMBRUS JÁNOST (élt 40 évet).
„Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg nekünk?
Könyörögni, szenvedni kell azért, hogy boldogok legyünk?
Nem sokat kértem, csak hogy gyógyuljon meg,
S élje azt át velünk, mit ő már nem élhet meg.
Gyönyörű szemében a fény még csillogott,
Még az utolsó napokban is csak mosolygott.
Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt,
Semmi mást nem akart ő, csak élni még.
Küzdött, még tudott, még volt ereje,
De a végzet őt is utolérte.
Hosszú útra ment és csillagok vezetik,
Vezetik útját, amíg csak álmodik.
Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép,
Álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él.
Súgják meg a csillagok üzenetünk…
hogy szeretünk és soha nem feledünk.”
Bánatos felesége Erika és fia Tomi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, ID. SZABÓ ANDRÁS (Kárásztelek) 83 éves korában türelemmel viselt, hosszú és súlyos betegség után elhunyt. Temetése április 27-én 12 órakor a kárásztelki ravatalozóból. „A könnyek az emlékezés ékszerei, szomorúak, de a múlt szépségeit csillogtatják. A gyász keserűségében a véget jelzi, de ugyanakkor az eltávozottat dicsőiti.” Nyugodjon békében! Búcsúznak tőle: lánya Anuska, fia András, vejei, menye, unokái, unokamenye, unokaveje, és dédunokája Zsanett.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett szomszédunktól, OTTENBERGER MÁRIÁTÓL. A Pável utca 8. szám alatti lakóközösség.

*

Őszinte együttérzéssel osztozom BRADÁCS ALÍZ barátnőm fájdalmában szeretett édesanyja elvesztése miatt. Isten nyugtassa békében! Dr. Bodoni Istvánné Éva.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, KOÓS VILMÁTÓL (szül. MEGYERI). Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A Tanítóképző 1948-ban végzett diákjai.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett barátnőmtől, KOÓS VILMÁTÓL (ny. tanítónő). Őszinte részvétem fiának Attilának és családjának. Nyugodjál békében! Molnár Kati és családja.

*

Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk halála első évfordulóján szerető leányomra,
IANCU MAGDA ANCIKÁRA. Bús temető csendes suttogása,/ Oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra./ Minden virág beszél, amit sírodra teszünk,/ Elmondja neked, hogy mennyire szerettünk./
Hiába teszünk reád virágot,/ Eltemettük veled az egész világot. Nyugodj békében te drága lélek!
Szerető édesanyád Mária és testvéreid Marika, Márton, Árpi és Gyöngyike és családjuk.

*

Szomorú szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt SZABÓ PIROSKÁRA (szül. LÉVAI, Bihardiószeg).
Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk MARIN ŞTEFANRA és MARIN EMMÁRA (Élesd) 3 éves, illetve 1 éves évfordulójukon. Emlékük örökre szívünkben él. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Bánatos gyermekei Fáni, Öcsi és családjaik, húga Bözsi és családja.

*

„Múlnak az évek, de az emlékek élnek, őrizzük őket.” Szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, ID. FODOR GYULÁRA (Nagykágya) halálának 40. évfordulóján. Emlékét a szívünkben örökké őrizzük. Nyugodj békében drága lélek. Szerető családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, MATEUTZ JÓZSEFNÉRA (Székelyhíd, szül. PALLAGI MÁRIA), aki ma 2 éve távozott szerettei köréből. Ez alkalommal kérem embertársaimat, hogy jobban tiszteljük és szeressük az öregeket. Fia József és unokája Krisztina.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma egy éve tragikus hirtelenséggel elvesztettük a drága, jó feleséget, édesanyát, anyóst, nagymamát, KÁSA PIROSKÁT
(szül. SZABÓ, Kémer). „Egy tavaszi napon életed véget ért,/bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél./Hiába borul rád a temető csendje,/szívünkben élni fogsz mindörökre./De az élet csendben megy tovább,/Emlékedet megőrizzük egy életen át.” A gyászoló család, férjed, lányod, két unokád, vejed.

*

Fájó szívvel emlékezem drága nővéremre, KÁSA PIROSKÁRA (szül. SZABÓ, Kémer) halálának évfordulóján, aki búcsú nélkül hirtelen ma egy éve itthagyott örökre. Emléke legyen áldott és pihenése csendes! Húga Gyöngyi.

*

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről és a halál nem lesz többé.” (János Jel. 21:4) Ezzel a igével fejezzük ki együttérzésünket NYERGES SAROLTÁNAK és családjának a szeretett testvér elhunyta alkalmából. A nagyvárad-velencei református egyházközség nőszövetsége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a őt éve elhunyt ILLE IMRÉRE. Még fáj nagyon, örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Ha itt lennél és megkérdeznéd mi bajunk, annyit mondanánk: hiányzol nagyon! Bánatos felesége Erzsike és családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett nővérem, OSTOFI JULIÁNNA 95 éves korában Temesváron visszaadta lelkét Teremtőjének. Földi maradványait a margittai temetőbe helyezzük. Gyászolja szerető öccse családjával és a rokonság.

*

„Ne sajnáljuk tőle az új életet, hanem kívánjuk neki, hogy ez az élet boldog és örök legyen.” CHEREJI FLORIAN, LASZKA PETRICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, SZABÓ SÁNDOR
(kémeri lakos) életének 88. évében csendesen elhunyt. Temetése szerdán, április 27-én 13 órakor a kémeri kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik felesége Margit, lánya Piroska, fia Zoltán családjaikkal.