Gyászhírek 2016. április 25.

Gyászhírek 2016. április 25.
Szívemben mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzom szeretett édesanyámtól, BRADÁCS ROZÁLIÁTÓL (szül. Kotlár, Margitta) aki türelemmel viselt hosszú és súlyos betegség után itthagyott, betöltetlen űrt hagyva maga után. Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik a búcsú nehéz idejében üzeneteikkel, koszorúikkal, vigasztaló szavaikkal mellettem álltak. Emlékét szívemben örökre megőrzöm. Egyetlen lánya Alíz.


A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház adminisztratív osztályának munkatársai, orvosai és ápolói, valamint teljes munkaközössége őszinte együttérzéssel osztozunk Bradács Alíz igazgató asszony mérhetetlen fájdalmában, szeretett édesanyja, BRADÁCS ROZÁLIA (szül. Kotlár, Margitta)
elvesztése miatt. Vigasztalódást kívánunk a búcsú nehéz időszakában. Isten nyugtassa békében!

*

A margittai RMDSZ vezetősége, választmánya és tagsága együttérzéssel állunk Bradács Alíz elnökasszony mellett, szeretett édesanyja, BRADÁCS ROZÁLIA (szül. Kotlár, Margitta) eltávozása miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugtassa békében!

*

Őszinte együttérzéssel osztozunk Bradács Alíz barátunk fájdalmában, szeretett édesanyja, BRADÁCS ROZÁLIA (szül. Kotlár, Margitta) elvesztése miatt. Isten nyugtassa békében. Cseke Attila és családja.

*

Őszinte együttérzéssel osztozunk Bradács Alíz barátunk fájdalmában, szeretett édesanyja, BRADÁCS ROZÁLIA (szül. Kotlár, Margitta) elvesztése miatt. Isten nyugtassa békében. Tőtős Norbert és családja.

*

Baráti együttérzéssel osztozunk klubtársunk, Bradács Alíz fotóművész fájdalmában, szeretett édesanyja,
BRADÁCS ROZÁLIA (szül. Kotlár, Margitta) elvesztése miatt. Isten nyugtassa békében. A Helios Fotoclub tagjai.

*

Szomorú szívvel értesültünk, hogy a szeretett édesanya, BRADÁCS ROZÁLIA jóságos szíve örökre megpihent. Nyugalma legyen csendes és emléke áldott. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
Dr. Pop Mircea és dr. Bondici család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Bradács Alíznak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Osztozunk BRADÁCS ALIZ kolléganőnk fájdalmában, amit szeretett édesanyja elvesztése miatt érez. Őszinte részvétünk. Dr. Marius Chiriiac és családja.

*

Együttérzésünket fejezzük ki BRADÁCS ALIZNAK ezekben a nehéz percekben, drága édesanyja elvesztése miatti fájdalmában. Őszinte részvétünk. A jó Isten nyugtassa békében! A margittai „Dr. Pop Mircea” Városi Kórház sebészeti részlegének munkaközössége.

*

Már 5 éve annak a szomorú napnak, amikor életének 66. évében elment az élők sorából a szeretett apa és élettárs, SEBESTYÉN JÁNOS. Míg élünk, soha nem feledünk el! Gyászolják lányai: Anikó és Marika, élettársa Marika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára és nagyapára, ID. BÁTHORI SÁNDOR JÓZSEFRE
halálának 4. évfordulóján. „Bármennyi nap, hónap vagy év teljen is el, akik igazán szerettek, soha nem felednek el.” Erika, Gyuri, Noémi és Ádám.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 3 éve elhunyt drága feleségre, édesanyára, JUHÁSZ ERZSÉBETRE (élt 55 évet, Bihar). „Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád,/Ez maradt már hátra./Virágot viszünk néma sírodra,/De téged sajnos nem hozhatunk vissza./Feledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled./Megállt a szív, mely élni vágyott,/pihen két kezed, mely dolgozni imádott./Két kezed munkáját mindenütt látjuk,/Emléked míg élünk, szívünkbe zárjuk./Hogy egy drága feleség, édesanya milyen drága kincs,/csak az tudja, akinek már nincs./Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,/Isten áldja meg az emlékedet.” Soha el nem feledünk, szívünkben örökké élni fogsz! Emlékezik rá bánatos férje és fia.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, OLTEAN RÓZSIKÁTÓL
(szül. TARCZA ROZÁLIA, Érselind). Szorgalmas életére és szeretetben gazdag drága szívére örökre emlékezni fogunk. Temetése 2016. április 25-én 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Szeretett fia Jancsi és családja, lánya Erzsike és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett feleségemtől, OLTEAN RÓZSIKÁTÓL, akit az Isten 66 év házasság után szólított magához. Örökké szeretni foglak! Férje Jenő.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesapám, NICOLESCU DUMITRU 66 éves korában hirtelen elhunyt. „Váratlanul ért a halál búcsú nélkül mentél el,/Aludd békés, örök álmod,/Soha nem felejtünk el.” Temetése április 25-én a Hasas kápolnából 13 órakor lesz. Nyugodj békében apukám! Bánatos lányod Mónika, kis unokád Cynthia és vejed Feri.

*

Utolsó üdvözlettel szeretett nászunknak, NICOLESCU DUMITRUNAK, nászai Hodos Ferenc és Rozália. Béke poraira!

*

A szeretetet nem köti sem tér sem idő. Örök! Legyél bár a földön vagy fent a mennyben, szeretetem elkísér FĂRCUŢ GYÖNGYI. Bánatos testvéred Mirela György és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 6 hónapja elhunyt szeretett feleségemre, MIERLUT ÁGNESRE (szül. VÁSGYURA) és drága, egyetlen lányomra halálának 15. évfordulója alkalmából. Emlékük legyen áldott. Nyugodjanak békében. Szerető férj és apa Mierlut György.

*

Fájó szívvel búcsúzom és őszinte részvétem bánatos édesanyjának, kedves kis barátnőm, segítőm,
CUIBUS DANA GYÖNGYI korai, hirtelen halála miatt. Sohasem foglak elfelejteni. Nyugodjál békében!
Szomorú, öreg barátnőd Nusi és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, édesapa, testvér, férj, unokatestvér, Oláh Attila
(jákóhodosi születésű, Nagyváradról áttelepült debreceni lakos) 58 éves korában távozott e földi létből. A gyászszertartás április 25-én, hétfőn (magyar idő szerint) 14.30 órától lesz a debreceni köztemető kápolnájánál. Szomorú szívvel búcsúzik tőle a gyászoló család.

*

Az igaznak… ha időnap előtt hal is meg, nyugalomban lesz része, mert a tisztes aggkort nem a hosszú élet adja, nem függ az évek számától. ID. SIPOS SÁNDOR, OLTEAN ROZÁLIA, MARCULESCU CRENGUTA, TARTA ANA, CUIBUS GEORGETA-LOREDANA, NICOLESCU DUMITRU, VAIDA ELENA, BRINDA CATITA, TRIFAN FLORIAN, IVAN FLORENTINA-MIORITA, SMOLSCHI ADRIANA-MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Az emlékezéshez nem kell emlék, hanem szeretet. Akit szeretünk, azt nem feledjük el. Hálával és szeretettel emlékezünk az együtt töltött 55 évre a drága, szerető férjre, ID. SÍPOS SÁNDORRA
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Temetése ma, április 25-én 15 órakor a városi kápolnából.
Búcsúzik tőle felesége Anna.

*

Itthagytál minket, elmentél hirtelen, drága szíved megpihen a mennyben. Fájó szívvel búcsúzunk a szerető apától, apóstól és nagyapától.

*

ID. SÍPOS SÁNDORTÓL Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik fia Sándor, menye Katalin, unokái Csaba, Attila, Csongor és Tünde.

Címkék: