Gyászhírek 2016. április 22.

Akt.:
Gyászhírek 2016. április 22.
Szívünkben fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett anyától, nagymamától és dédnagymamától, BARTHA MAGDOLNÁTÓL (szül. GÁLL), aki e hó 20-án, életének 83. évében hosszú szenvedés után örök nyugalmat talált. Utolsó útjára kísérjük 2016. április 23-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyermekei: Kati és férje Radu, Barbara és férje Attila, Lajos és neje Lucia, unokái: Krisztina, Ági és férje Béla, dédunokája Emma.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk minden kedves rokonnal, ismerőssel, hogy a legdrágább édesanya,
DANDÉ JULIANNA életének 81. évében elhunyt. Temetése pénteken, április 22-én 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászoló hozzátartozói: lánya Gabriella, fia László, veje Áron.

*

DANDÉ JULIANNA szeretteinek Isten lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem az nem hal meg soha.”

*

„Szent és üdvösséges dolog imádkozni a halottakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől.” (2 Mark 12,46). BARTHA MAGDOLNA, BALOG TERÉZIA, DANDÉ JULIANNA, LAKATOS MELINDA,
FILIMON IULIANA, PETRIŢA TRAIAN, ABRUDAN LIVIA, DUTCĂ IOSIF, ŢIRTEA FLORIAN,
CHIŞE CATIŢA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Az emberi élet röpke dráma, csak egyszer játsszuk és nincs több előadás.” 1991. április 20-án végleg lement a függöny. Édesapám, GÁBOR JÓZSEF (színművész-rendező) tragikus hirtelenséggel, életének 72. évében, búcsú nélkül hagyta itt imádott családját és szeretett színházát. Halálának 25. évfordulóján mély gyásszal a szívemben emlékszem rád drága APU. Lélekben mindig velem vagy. Szerető lányod Kati.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleimre, ADLER JÁNOSRA (Mezőtelegd) halálának 14. évfordulóján és
ADLER MÁRIÁRA halálának közelgő 14. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes!
Leányuk Marika és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 27 éve elhunyt szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára és testvérre,
DUNAI KÁLMÁNRA. Soha nem feledünk! Felesége és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem drága férjemre, SZABÓ IMRÉRE (Szentimre) halálának 15. évfordulóján. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/Emlékét őrzi béke és nyugalom,/Az élet múlik, de az emlékek élnek./Őrizzük őket.” Bánatos felesége Ilona.

*

„Múlnak az évek, de az emlékek élnek,/Amíg élünk, őrizzük őket.” Kegyelettel emlékezünk a drága édesapára, nagyapára, dédapára, VARGA ALADÁRRA (Bors, élt 51 évet) halálának 29. évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön hálánk és az emlékezet. Szerető családja.

*

Múlnak az évek, de az emlékek élnek,/Amíg élünk, őrizzük őket.” Szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, testvérre, nagyapára, DÓCZY LAJOSRA (jákóhodosi születésű, élt 73 évet)
halálának 4. évfordulóján. „Elment az, akit a legjobban szerettem,/Ki egész életemben kitartott mellettem./Most már megint nélküled jő el a tavasz,/De bármilyen szép is lesz, nem lesz ugyanaz./Pihenj te drága szív, megszűntél dobogni,/Kedves arcodat, hangodat nem tudjuk feledni./Könnyes az út mely sírodhoz vezet,/Isten áldja meg drága emlékedet.” Bánatos felesége Erzsébet és 2 unokája: Lajos és Beáta, testvére Irma és családja.

*

„Múlnak az évek, de az emlékek élnek,/Amíg élünk, őrizzük őket.” Szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagyapára, SOMOGYI GYULÁRA (Pelbárthida) halálának 15. évfordulóján. Emlékét a szívünkben örökké őrizzük. Szerető családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 5 éve elhunyt drága gyermekre és testvérre,
TÓTH SÁNDORRA (élt 16 évet, Biharfélegyháza).
Ha fejfád mellett ég a gyertya,
Látjuk benne arcod,
Odaföntről – messzeségből
Karod felénk nyújtod.
Vigyázol ránk most is, tudjuk,
Ugyanúgy mint régen,
Drága jó Fiunk, sosem feledünk téged! Nyugodj békében, drága szerettünk! Szerető édesanyád, édesapád, kisöcséd és nénéd.

*

Ma 6 hónapja annak a szomorú napnak, amikor a szeretett férj, apa, após, NÉMETI LÁSZLÓ
itthagyott bennünket. Emlékét szívünkben őrökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Örökké bénatos felesége Gyöngyi, fia Attila és menye Dana.

*

Szomorúan emlékezünk az 1 éve elhunyt édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára,
DEBRECZENYI MARGITRA (Örvénd, élt 83 évet). Emléke szívünkben örökké élni fog! Fia Pityu, menye Baby, unokái István, Levente, Zsolti, Attila és dédunokája Orsolya.

*

VARGA LÁSZLÓ ha élne ma lenne 80 éves.
„Ködbe tűnt a szívem tarka rétje.
Bánatom az égig tornyosul.
Zord magányom kínos sötétje
Szívet tépő módon rám borul.”
Felesége Piroska.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa és nagyapa,
TÎRTEA FLORIAN életének 81. évében elhunyt. Temetése 2016. 04. 23-án 14 órakor lesz a szentjánosi temetőben. Búcsúzik tőle bánatos szívvel fia Flóra, lányai Elvira és Irénke és unokái.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, mély fájdalommal búcsúzunk ŢÎRTEA FLORIANTÓL.
A Szilágyi Szabó család Szenjánosról.

*

„Múlnak az évek, de az emlékek élnek,/ Amíg élünk, őrizzük őket.” Kegyelettel és hálával emlékezünk elhunyt szeretteinkre, MÉSZÁROS SÁNDORRA (Kis tatánk), MÉSZÁROS RÓZSIKÁRA (szül. CSATA),
BALOGHNÉ MÉSZÁROS HUGI (volt tanárnő), BALOGH FERENCRE (Négus), HALÁSZ PIROSKÁRA
(volt PÁLMAY), PÁLMAY LÁSZLÓRA. Emlékük legyen áldott! Teca, Józsi, Feri, Levente és Attila Kanadából.

*

Emlékezünk arra a kegyetlen napra, április 26-ra, amikor te felmentél az égbe, engem itthagytál a nagy bánatommal. IANCU MAGDA, gyászollak, míg élek. Míg éltél, szerettelek, míg élek, szeretni foglak.
Bánatos férjed Iancu Öcsi.

*

Drága kislányom, ANCIKÁM! Iancu mama és tata soha nem fog elfelejteni. Sirat a kislányod Réka, a messzi távolban.

Címkék: