Gyászhírek 2016. április 21.

Gyászhírek 2016. április 21.
Köszönetünket nyilvánítjuk mindazoknak, akik támogatták a szeretett testvért, sógornőt és nagynénit, ILYÉS JULIÁNNÁT (Tenke) és mellette voltak nehéz óráiban és elkísérték utolsó útjára. Gyászoló családja.


Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló VAS és SZABÓ családoknak a szeretett férj, apa, nagyapa, após, VAS ANDRÁS elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Zsigmond család.

*

Akik lakoznak csendben valahol,
Szomorú fűz akikre ráhajol,
Akiknek sírján halvány mécs lobog,
A gyötrődést azok már rég feledték;
Mi sírva élünk, ők meg boldogok…”
(Ady Endre: A halottak)
Szomorú három év telt el azóta, hogy búcsú nélkül távozott közülünk a szeretett gyermek, rokon,
KÖRTVÉLYESI BÉLA (Bihar). Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden már csak emlék. Áldott legyen drága emléked, Isten adjon örök nyugodalmat neked! Örökké bánatos édesanyád Eszter és a család.