Gyászhírek 2016. április 20.

Gyászhírek 2016. április 20.
Fájó szívvel emlékezünk LUKÁCS MIKLÓSRA (Nagyvárad) halálának 20. évfordulóján. Szívünkben örökké megőrizzük emlékét! Felesége Viola, fia Miki, lánya Enikő, menye Otti, veje Sorin, unokái: Renáta, Robi, Szinty, Noémi.


Könnyes szemekkel búcsúzom ORBÁN MAGDÁTÓL. Magányos napjaid szomorúságát hagytad itt. Remélem odafennt boldogabb leszel. Isten örködjön feletted. Nyugodj békében. Farkas Annamária.

*

Fájdalommal tudatjuk minden kedves rokonnal, ismerőssel, hogy a legdrágább édesapa, NAGY VINCE
75. életévében elhunyt. Temetése április 21-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek.” Könnyes szemekkel, de mosolyogva emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, SERE ISTVÁNRA (PISTA), aki 6 hónapja hagyott itt bennünket. Emlékét szívünkben megőrzik szerettei: felesége Babi, lánya Kati, unokája Timi, unokaveje Béla.

*

„Ha éjnek idején az égre tekintetsz, úgy tűnhet, hogy minden csillag rád mosolyog, mert egyiken közülük én lakom.” NAGY ILONA, NAGY VINCE, BALHA GYULA, MARCHIS DUMITRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvéttel osztozunk LUCIKÁVAL édesapja, KREMPÁNSZKI LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nagy Mária és Varga Márta.

*

„Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak,/igazi nyughelyük a szívünkben marad./Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,/Mert összeköt minket az örök szeretet!” Szeretettel emlékezünk KATONA ATTILÁRA eltávozásának 7. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük! Húga és nővére családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. PETŐ GYULÁRA (Biharszentjános) halálának 10. évfordulóján. Szívünkben szeretettel őrizzük drága emlékét. Nyugodjon békében! Szerető gyermekei és azok családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédire, testvérre, LUKÁCS ILONÁRA
(Érábrány) halálának 1. évfordulóján. „Emlékeddel szívünkben maradtál,/Számunkra te soha meg nem haltál,/Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mennyben legyenek csendesek,/Isten őrködjön pihenésed felett.” Szerető családod.

*

Könnyes szemmel és szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, édesanyára és nagymamára, DIMÉNY MAGDOLNÁRA (LŐRINCZ) halálának első évfordulóján. Bánatos férje Jóska, fia Jóska és családja, lánya Gyöngyi.

*

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk, hogy a drága, jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon, barát és jó ismerős, SZITKÓ JÓZSEF életének 72. évében, 2016. április 18-án csendesen elhunyt. „Mikor már nem bírtam, mert nagyon fájt,/Akkor szép csöndben átölelt Isten.” Felejthetetlen, szeretett halottunkat 2016. április 20-án 15 órakor kísérjük utolsó útjára a római katolikus egyház szertartása szerint a szentjobbi kápolnából a helyi temetőben. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! A gyászoló család.

*

Soha el nem múló hálával és szeretettel emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, FONÓDI MÁRIÁRA
(szül. ARI, volt egészségügyi asszisztens) és FONÓDI JÓZSEFRE, akik már nem lehetnek velünk. Hiányukat az évek teltével egyre jobban érezzük. Drága emlékük legyen áldott, a jó Isten vigyázza örök álmukat! Bánatos családjuk.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezem drága testvéremre, FONÓDI MÁRIÁRA (szül. ARI),
aki már 9 éve, hogy nincs közöttünk. Amíg élek, siratom és hiányolom! Bánatos, szerető húga Incike, unokahúga Andrea és annak családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, BALLA GYUSZITÓL, aki életének 50. évében hagyott itt minket. Temetése április 21-én, csütörtökön 15 órától a tótteleki kápolnából. Emlékét örökké a szívünkben őrizzük! Nővére Anna, sógora János és unokahúga Noémi.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a testvértől, NAGY VINCÉTŐL. Testvére Sándor, felesége Erzsike, keresztlánya Mónika, férje Csaba és annak gyermekei, Banjámin és Gréta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, RÁCZ LAJOSRA, aki 1 éve nincs közöttünk.
Gyújtok egy gyertyát és gondolok Rád,
Bárcsak itt lennél, bárcsak tudnád.
Olvad a viasz, a kanóc leég,
Lelkemben bánat, s a szívem sötét.
Megfáradt kezed már soha nem foghatom,
Szerető szavaid többé nem hallhatom.
Fénylő szemeidbe már sohasem nézhetek,
De senki nem veheti el tőlem az emlékedet.
Bánatos felesége, lánya, fia, veje, menye.

*

A szeretet erősebb életnél és halálnál. Hét év távlatából, a messzi Kanadából emlékezünk drága szerettünkre, KUN LAJOSRA. Emléke legyen áldott! Soha el nem múló szeretettel: felesége Manci, leánya Kati, Mari, Móni, vejei és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KIGYÓSI ERZSIKÉNEK és családjának nővére, valamint ICUKÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama, NAGY ILONKA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Özvegy Kigyósi Lajosné és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki sógornőmnek, KIGYÓSI ERZSIKÉNEK, valamint ICUKÁNAK a szeretett testvér és édesanya, NAGY ILONKA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott! Tárnok Károly, Julika és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, VAS ANDRÁSTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Achim Éva és családja és Jucika.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel veszünk végső búcsút a drága, jó édesanyától, anyóstól és nagymamától,
NAGY ILONÁTÓL (SZÜL. LEMÉNYI, Nyüved), akinek jóságos szíve életének 66. évében rövid szenvedés után megszünt dobogni. Temetése április 20-án 14 órakor a nyüvedi kápolnából.
Nehéz dolog anyának lenni,
Hisz mint ő, nem szeret úgy senki.
Szeretnek bár sokan téged,
De csak édesanyád ért meg téged.
Érted küzd és érted fárad,
Ha meg is bántod jó anyádat
Ő mindig megbocsájt neked.
Hibát ő is csak egyet követ,
Hogy meghal és itthagy téged.
Nyugodj békében!
Örökké bánatos lányod Icuka, vejed Karcsi, imádott unokád Petike.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől, keresztanyától, nagynénitől, NAGY ILONÁTÓL (SZÜL. LEMÉNYI, volt nyüvedi lakos), akinek jóságos szíve 66 éves korában megszünt dobogni. Temetése április 20-án, szerdán 14 órakor a nyüvedi kápolnából. Örök álmát őrizze a csend és nyugalom, nyugodjék békében! Búcsúzik tőle húga Erzsike, sógora Sanyi, keresztfia István, felesége Tünde, Dávidka és Viki, unokahúga Andrea és férje Sorin.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KATONA MÁTYÁSRA, (Hegyközcsatár) halálának hatodik évfordulóján.
Elfáradtál az élet tengerén,
Pihenj csendben a föld lágy ölén.
Ha ránézünk sírodnak kövére,
Szorgalmas munkádnak e sír lett a bére.
Istenünk, kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt,
Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt.
Emléke örökre velünk marad! Gyászolja Florika és családja.