Gyászhírek 2016. április 19.

Gyászhírek 2016. április 19.
Őszinte részvéttel, baráti érzelmekkel osztozunk Hámos Marika édesanyja elhunyta miatti gyászában. A Darvas, a Jámbor, a két Pásztor, a Szilágyi, a Tóth, a Tőke, a Váradi és a Zalder család.


Mély együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ EDITNEK és családjának a szeretett édesapa, VAS ANDRÁS
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Mavrodoglu Ildikó és családja.

*

„Angyalok jöttek és karon fogtak fényesség útjára kalauzoltak, s mentél szótlanul, némán, követted őket az örökkévalóság útján.” Búcsúzom aputól, VAS ANDRÁSTÓL, aki visszaadta lelkét Teremtőjének. Áldott legyen drága emléked. Búcsúzik fiad Laci a messzi távolból.

*

Fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett apától, apóstól és nagyapától, VAS ANDRÁSTÓL,
aki hosszan tartó betegség után eltávozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Búcsúzik lánya Edit, veje Laci, unokái Márk és Kinga.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, VAS ANDRÁS életének 78. évében, április 18-án visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szerdán, április 20-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Gyászolja felesége Magdi.

*

„Mind az, ki belém vetett hittel el, nem hal meg örökre.” VAS ANDRÁS, KREMPINSZKI LÁSZLÓ, SIM PETRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógornő, nagynéni, ILYÉS JULIÁNNA
(Tenke) 68 éves korában elhunyt. Temetése 2016.04.19-én 14 órakor a tenkei református kápolnából.
Ilyés Károly és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, vőre, IFJ. DÉZSI JÁNOSRA (Kisszántó),
aki ma 2 éve távozott szerettei köréből. „Küzdöttél végig, míg erődből tellett,/élni akartál, de a halál nem kegyelmezett./Egy múló perc alatt elszállt az életed,/Annyit sem mondtál, Isten veletek./Már semmi nem olyan, mint régen,/Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében./Idézzük szavaid, tetteid, emléked,/Örökké szeretünk, nem feledünk téged./Szerette családját, mindenkit szeretett,/Akkor volt boldog, hogy ha segíthetett./Arcunkat könny mossa, mert nincs ő már többé,/Szívünkben emléke élni fog örökké.” Bánatos felesége Erzsike, gyermekei Levi és Kriszta, anyósa és apósa.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra,ID. DUŢ JÁNOSRA halálának 18. évfordulóján. „Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/Szívünkben örökké megmarad emléked.” A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett DEÁK IRMA (szül. ALAFI) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Csizmadia György és családja.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett DEÁK IRMA (szül. ALAFI) elvesztése miatt érzett fájdalmában. „Megszólalnak a harangok./Magához hívtak az angyalok./A földi szenvedést itthagyom,/Ami vár reám, az a nyugalom./S ha az ég boltján egy csillag sem ragyog,/Tudni fogod, akkor is, hogy ott vagyok.” Soós Réka és Levente.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 8 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, nagyapára, ID. CZVIKKER JÁNOSRA.
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Felesége, fia, unokaveje és a rokonság.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, férjre, édesapára és testvérre, ELEKES CSABÁRA, aki 10 éve távozott el közülünk. Emléke legyen áldott! Örökké bánatos édesanyja, felesége, gyermekei és testvére.

*

„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19, 25) DEÁK IRMA presbiter testvérünkre emlékezve, imádkozunk a gyászoló özvegyért, árván maradt gyermekekért és a család minden tagjáért. A Hegyközszentimrei Egyházközség lelkipásztora és presbitériuma.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagytatától és dédtatától, KREMPÁNSZKI LÁSZLÓTÓL, aki életének 85. évében hosszantartó betegség után elhunyt. Temetése szerdán, április 20-án 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Szívünk fájdalmát nem enyhíti az idő múlása, mióta elveszítettük drága szerettünket, a feleséget, édesanyát, anyóst és nagymamát, KERTÉSZ IBOLYÁT (szül. ERDEJI, Ilosva). A búcsúszó amit nem volt időd kimondani, elmaradt, beteg és gondterhelt voltál és fáradt. A sors kegyetlen volt és mostoha. A családodat nagyon szeretted, óriási szívedet két marékkal szórtad, adtál szeretetet jónak és rossznak. Míg közöttünk voltál, mi nagyon szerettünk, és soha el nem feledünk. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen, drága lelked nyugodjon békében! A jó Isten őrködjön sírod felett! A bánatos család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szomszédunktól, VAS ANDRÁSTÓL. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk a családnak. Szűcs István és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a tenkei, szeretett szomszédunktól, ILYÉS JUCITÓL. Nyugodjon békében!
Pirike és István.

*

Fájó szívvel emlékezünk szomszédunkra, HEIPACH JÓZSEFRE, aki itthagyott bennünket. Emlékét, jóságát soha el nem felejtjük. Zoli és Gizike.