Gyászhírek 2016. április 18.

Akt.:
Gyászhírek 2016. április 18.
A Bihari Református Egyházmegye és a Lelkészértekezlet nevében őszinte részvétünket fejezzük ki és vigasztalódást kívánunk Boros István belényesújlaki lelkipásztornak és családjának a szeretett testvér elhalálozása miatt. Isten igéje vígasztalja a gyászolókat: „ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul” (Jn. 16,20)

Örök fájdalommal és könnyes szemmel emlékezünk a drága édesanyára – gyermekei, veje, unokái, és dédunokái, HAJNER MAGDALENÁRA
halálának 2. évfordulóján. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek. Emlékét örökre szívünkben örizzük. Nyugodjék békében! Fia Emil, lányai Magdus, Erzsi, Camelia, veje Béla.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára, anyósra, KOCSIS ERZSÉBETRE, aki 1 éve hagyott itt bennünket. Emlékét örökké őrizzük. A bánatos család.Szomorú szívvel emlékezünk halálának 4. évfordulóján a szeretett férjre, apára és nagyapára,
LÁSZLÓ JÁNOSRA (Sapka). Felesége Ibi, fiai Jani, Pisti, Béla, Zoli, menyei Anikó, Juli, Gabriella, unokái Timi, Bea, Tefi, Trisa, Danika és Grilla.
*
Ma egy éve annak a szomorú napnak, mikor utolsó útjára kísértük gyermekünket, IFJ. SZILÁGYI GÁBORT (élt 50 évet, Székelyhíd). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos szülei, testvérei és azok családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk LUKÁCS SÁNDORRA (Nagyvárad) halálának 20. évfordulóján. Szívünkben örökké megőrizzük emlékét! Felesége Viola, fia Miki, lánya Enikő, menye Otti, veje Sorin, unokái: Renáta, Robi, Szinty, Noémi.
*
„Nem múlnak ők el, akik a szívünkben élnek,/Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,/Ők itt maradnak bennünk csendesen.” Szeretettel emlékezünk a drága édesapára, KATONA ZSIGMONDRA, aki ma 22 éve hunyt el, és a szeretett nagymamára, JAKAB IRMÁRA, aki ma 12 éve távozott közülünk. Emléküket szívünkben megőrizzük! Erika, Tibi, Zselyke és Kristóf.
*
Nincsenek szavak a fájdalomra. Ma lehajtott fejjel emlékezünk, arra a 4 évvel ezelőtti szomorú napra, amikor a drága férj és apa, FÜREDI SÁNDOR örökre távozott családja köréből. Soha nem feledünk, emléked mindhalálig szívünkben él! Felesége és gyermekei.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett apatársunktól, HEIPACK JÓZSEFTŐL. Emlékét örökké megőrizzük. Az Illés család.
*
„Múlnak az évek, de az emlékek élnek,/Amíg élünk, őrizzük őket.” Szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagyapára,
VAD JÁNOSRA (Bors, élt 48 évet) halálának 15. évfordulóján. Emlékét a szívünkben örökké őrizzük! Szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, ID. BEDE KÁLMÁNRA (Szenjános), aki 2 éve távozott közülünk. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Testvére András és családja.
*
Az elválás örök fájdalmával emlékezem drága fiamra, ID. BEDE KÁLMÁNRA (Szentjános), akit 2 éve ragadott el a kegyetlen halál. „Nincsen nap az életemben, hogy ne legyen könny a szememben, / Sír a lelkem, gyászol szívem, mert itthagytál engem. Őrködj sírja felett drága Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.” Örökké bánatos édesanyja.
*
Urunk, mi tudjuk, hogy kedves halottainkat nem veszítjük el, csupán azért búcsúznak el tőlünk, hogy előremehessenek. ORBÁN MAGDA-ILONA,
HODOS SÁNDOR, BALOGH LÁSZLÓ, ÁGOSTON ERZSÉBET, POPA MIRCEA, VOICULESCU BUCIUMAN ILEANA, CIMPOIERU ILIE-ROBERT, LOGHIN STEFAN-RAZVAN, GHERDAN GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy BALOGH LÁSZLÓ (a Solidaritatea volt dolgozója) 58 éves korában hosszantartó betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése ma, április 18-án 11 órakor a Hasas kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Livia, lánya Laura és veje Florin.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, HODOS SÁNDOR életének 73. évében hirtelen elhunyt. Temetése április 18-án 15 órakor a püspöki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik felesége Irén, fia Gábor és családja, lánya Irénke, veje Ferencz, unokái Szandika és Dávid, unokahúga Erika és családja.
*
Szomorú szívvel búcsúzom drága, mosolygos, jóságos bátyámtól, HODOS SÁNDORTÓL, aki tragikus hirtelenséggel elhunyt. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet! Nyugodjon békében! Kishúga Erzsike és családja.
*
Szívünkben örökké tartó mély fájdalommal búcsúzunk HODOS SÁNDORTÓL (élt 73 évet). Minden múlandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon, csak egy van, ami a sírig vezet, a szívünkben tartó testvéri szeretet. Nyugodj békében testvérem! Testvéred Manci, lánya Erika és férje Florin és kisfiuk Eric.
*
Köszönetünket nyilvánítjuk mindazoknak, akik támogattak és együtt éreztek velünk a szeretett férj, apa, após, nagyapa, KOZMA JÓZSEF elhunyta miatt érzett mély fájdalmunkban. A gyászoló család.
*
Megallt a szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott, két kezed munkáját mindenhol látjuk, szerető jóságod szívünkbe zártuk. Szíved sugta: Isten veletek, most már csak azt kérem tőletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek! Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, özv. ÁGOSTON ERZSÉBET (Kárásztelek) hosszantartó betegség után 84 éves korában csendesen elhunyt. Temetése a kárásztelki ravatalozóból 2016. április 19-én 12 órakor lesz. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet! Búcsúzik tőle lánya Marika, veje Jóska, unokái Dalma és Ármin.
*
Küzdöttél, de már nem lehet. A csend ölel át es a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Örökké él, akit nagyon szeretnek. Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, özv. ÁGOSTON ERZSÉBET (Kárásztelek) 84 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Fia Emi, menye Margit és unokája Emil.

Címkék: