Gyászhírek 2016. április 15.

Gyászhírek 2016. április 15.
Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 6 éve búcsú nélkül távozott tőlünk ID. KOKOVAY LÁSZLÓ. Emlékét őrzik: felesége és fiai.

Van két szó, a szeretet és a fájdalom, ami soha nem múlik el. „Valaki végleg elmehet,/ Őrizd meg emlékét, / És soha el ne feledd. / Így majd veled lesz mindig, /Lelke szabadon száll,/Vár a túlsó parton, / Hol nincsen határ.” A drága gyermekre és szerető testvérre, HEGYI LAJOSRA (Szentjános) emlékezünk halálának 4. évfordulóján. Nyugodj békében drága gyermekem! Szerető édesanyja, testvérei, unokaöccse Zsolti, valamint felesége Anita.
*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága BORZA JULIANNÁTÓL (Bihar), akinek jóságos szíve és a segítő kezei örökre megpihentek. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Őszinte részvétünk az egész családnak. Bandi, Anikó, Béla és Norbi.
*

„Keressük, de nincsenek már sehol,/ Mégis mindig itt vannak valahol. / Örök az arcuk, nem szállt el szavuk,/ Lelkünkben megmaradt minden mosolyuk./ Dolgos két kezük fáradozott értünk,/ Köszönjük Istennek, hogy voltatok nékünk.” Szomorú szívvel emlékezünk drága szüleinkre, PAPP FERENCRE halálának 10. évfordulóján és PAPP MARGITRA halálának 13. évfordulóján (Örvénd). Emlékeznek szeretettel lányuk Manci és családja, fiuk Feri és családja.
*

Mély fájdalommal szívünkben búcsúzunk drága bartánőnktől, BORZA JULIANNÁTÓL, akinek szerető jósága emlékeinkben örökre megmarad. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott! Rozika és Karcsi.
*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló COSTIN családnak a szeretett édesapa és após elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Rono Aqua Kft. munkaközössége.
*

Őszintén együtt érzek keresztfiammal és kislányával a szeretett édesanya és nagymama, MODOK ZSUZSANNA (szül. JURICSKAY) elvesztése miatti mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Süle Ildikó.
*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, FARKAS ADALBERTRE (Biharpüspöki) halálának 3. évfordulóján. Szívünkben szeretettel őrizzük drága emlékét. Nyugodjon békében! A bánatos család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KÖLLŐ BÉLÁRA halálának első évfordulóján. Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Szerető családja.
*

„A könnyek az emlékezés ékszerei: szomorúak, de a múlt szépségét csillogtatják. A gyász keserűségében a véget jelzi, de ugyanakkor az eltávozottat dicsőíti.” Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Papp Tamás barátunknak és családjának a szeretett nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. Zoltán és Brigitta.
*

Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki PAPP EDITHNEK és családjának a szeretett édesapa, após, nagyapa, KOZMA JÓZSEF elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Örök álmát őrizze csend és nyugalom! Gyula és Inci.
*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, VELEA MIRCEA VESPASIAN életének 62. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése a fugyivásárhelyi temető kápolnájából szombaton 13 órakor lesz. Gyászoló, szerető felesége Marika, fiai Mircea és Dániel.
*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól és nagyapától, MURARESCU PAULTÓL, aki búcsú nélkül itthagyott bennünket. Temetése szombaton 14 órakor a bicaci katolikus temetőben. A gyászoló család.
*

„Számunkra te sohasem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájó szívvel tudatjuk minden kedves rokonnal, baráttal, ismerőssel, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, KOZMA JÓZSEF 73 évesen hirtelen eltávozott közülünk mély fájdalmat hagyva maga után. Utolsó útjára kísérjük szombaton, április 16-án 14 órától a püspöki kápolnából. A gyászoló család.
*

Nem foghatjuk már a két kezed, / Nem simogathatjuk őszülő fejed, / Nem tekint reánk aggódó szemed, / Marad a csend, mindent köszönünk neked. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nevelő apa, após, nagytata, ID. HEIPACH JÓZSEF életének 80. évében hosszas betegeskedés után örökre itthagyta szeretteit. Hamvasztás utáni temetése kedden, április 19-én a Steinberger kápolnából 14 órakor. Gyászoló felesége Éva.
*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól és nagyapától, HEIPACH JÓZSEFTŐL, akinek jóságos szíve életének 80. évében megszűnt dobogni. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik bánatos fia, menye és unokái.
*

Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül, szívetekbe tovább élhetek. TÓTH LAJOS (Fugyivásárhely) immár 6. hete nincs köztünk. A gyászoló, bánatos család.
*

Mély fájdalommal emlékezünk szeretteinkre, testvéremre, GŐNCZI LAJOSRA (Szentjános) halálának 13. évfordulóján, és édesanyámra, GŐNCZI MARGITRA halálának 12. évfordulóján. Emléküket megőrizzük. Sándor és családja.
*

„Azt mondjuk, hogy a halál az élethez tartozik. Valóban ennek ellenére sok a nyitott kérdés. Számtalan.” KISS ANNA, MURARESCU PAUL, BONDOR VICTORIA, MACOVEI PETRU, VELEA MIRCEA VESPASIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*

Szomorú szívvel emlékszünk SZŰCS LÁSZLÓRA (Éradony, élt 31 évet) halálának 3. évfordulóján. „Egy perc alatt elszállt az élet, itthagytál minket, akik szerettek téged./Meghalt egy lélek, mely élni vágyott, pihen egy áldott kéz, mely dolgozni imádott./Könnyes az út mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Emlékezik rá bánatos családja.
*

Fájdalommal emlékezünk szerettünkre, MAKAI GÁBORRA (Erdőgyark) halálának 21. évfordulóján. A bánatos család.
*

„Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/szívünkben örökké megmarad emléked.” Mély fájdalommal emlékezem a felejthetetlen férjre, KATONA ZSIGMONDRA halálának évfordulóján. Bánatos felesége Rózsika.
*

Szívünkben örökké tartó mély fájdalommal búcsúzunk, KOZMA JÓZSEFTŐL. „Minden múlandó ezen a világon,/mint a harmat a letört virágon,/Csak egy van, ami a sírig vezet,/Szívünkben az örök emlékezet.” Sógornői: Teri, Ildikó, Nelly, Pali, Catalina és Norbert.
*

Szívünk soha el nem múló szeretetével emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, nagyapára, MURVAI SÁNDORRA, akinek 2 éve szűnt meg jóságos szíve dobogni. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Felesége Ika, fiai: Csabi és Sanyika, unokái: Eric, Max, Viki és Milán.
*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, KOVÁCS GHEDEON-BÉLÁRA halálának 8. évfordulóján. „Múlnak a napok, telnek az évek,/szívünkben a fájdalom és a bánat nem szűnt meg./Mert te voltál a jóság és szeretet,/Felejteni Téged nem lehet./A fájdalmat leírni nem lehet,/Csak letörölni a hulló könnyeket./Nehéz élni nélküled.” Nyugodj békében! Sírig sirató feleséged Olgi, fiad Béla és családja.
*

Nélküled már semmi nem olyan mint régen./Fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívében./Idézzük szavaid, tetteid, emléked,/Szerettünk, szeretünk, nem feledünk téged.” Szomorú szívvel emlékezünk KISS IRMÁRA (szül. TULKOS) halálának 3. évfordulóján. Szerető családja.
*

Szeretettel emlékezünk a férjre, édesapára, nagyapára, apósra, BALOG JÁNOSRA (Bors) halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerettei.
*

Lelkünkben mély fájdalommal búcsúzunk kicsi ÁRONKÁNKTÓL BRIGINEK és ÁBELNEK vigasztalást és erőt e hatalmas csapás elviselésében. Nyugodj békében kicsi legény! Az angyalok őrizzék álmodat! Gitka dédimama, Márti, Lilla, Blanka és Barna.
*

Vigasztalhatatlan szomorúsággal engedjük utolsó útjára drága, kicsi unokánkat, ÁRONKÁT. Csendes pihenést kis angyal! Gabi mama és Zoli.
*

Szeretett édesanyámra emlékezünk KISS IRÉNRE (MEDGYESI GHINEA), aki 9 éve hagyott itt minket. Fia, Medgyesi Béla.
*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, BORZA JULIANNA (szül. OROSZ, élt 80 évet) április 13-án visszaadta lelkét az Úrnak. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Temetése, pénteken, április 15-én 14 órakor lesz a bihari katolikus kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyánkra, ÖZV. FERENCZI IRÉNKÉRE (szül. TANKÓ), aki 10 éve itthagyott bennünket, és a szerető férjre, FERENCZI IMRÉRE (Biharpüspöki), aki 28 éve hagyott itt minket. „Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása,/legyen sírukon Isten áldása.” „Csendes, kicsi kápolnában ereszkedjél térdre,/és kit legjobban szerettél, imádkozzál érte.” Gyászolják őket szerető fiai: Imre és Gábor, rokonai, szomszédai.
*

„Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,/akik szívből szeretnek, nem felednek téged.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ERDEI BALÁZSRA halálának 9. évfordulóján. „Soha nem halványul szívünkben emléked,/Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted./Örök az arcod, nem száll el a szavad,/Minden mosolyod a lelkünkben marad.” Áldott legyen emléked! Örökké bánatos családja.
*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett gyermekre, drága, jó testvérre, KÉRI EMMA ERIKÁRA (szül. MOLNÁR), akitől 2 éve vettünk fájdalmas búcsút. „Emléke mint lámpafény az éjben,/Kitündököl és ragyog egyre szebben./És melegít mint kandalló a télben./Derűs szelíden és örök fehéren.” Örökké sirató édesanyja és testvérei.
*

Fájó szívvel emlékezünk a legjobb anyára, nagymamára, anyósra, testvérre és keresztmamára, DROBNYÁK ANNAMÁRIÁRA halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos fia Sanyika, unokája Edina, menye Melinda, testvére Ildi, keresztfia Attila.
*

Fájó szívvel emlékezünk drága, jó édesanyánkra, CSÓRJÁN ÉVÁRA (Székelyhíd), és bátyánkra, Fr. CSÓRJÁN ANDRÁSRA O. Práem. PÁL TESTVÉRRE (a váradhegyfoki Premontrei Rendház szerzetesére), akik április 15, illetve 22-én volt 10 éve, hogy eltávoztak közülünk. Isten áldása legyen mindazokon, akik reájuk emlékeznek. Húga, öccse és azok családtagjai.

Címkék: