Gyászhírek, 2016. április 14.

Gyászhírek, 2016. április 14.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a szeretett INCI NÉNI elvesztése miatti mély fájdalmában. A Drenyovszky család.

Őszinte részvétünket fejezzük ki COSTIN RAMONA kolléganőnknek és családjának szeretett édesapja, CREŢ TEODOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Russmedia Press cég munkaközössége.
*

Mély fájdalommal búcsúzunk drága sógorunktól, CREŢ TEODORTÓL, aki hosszú betegség után elhunyt. Sosem felejtünk el. Nyugodj békében! A Csabai család.
*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett testvéremtől, JÁNI GYÖRGY TIBORTÓL, aki 55 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, április 14-én 13 órától a nagyváradi városi kápolnából.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, VÁSÁRHELYI SÁNDOR 65 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Gyászolja felesége Edit.
*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VÁSÁRHELYI EDITNEK a szeretett férj, VÁSÁRHELYI SÁNDOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Vera és a Bundik család.
*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOZMA JULIANNÁNAK és a gyászoló családnak szeretett férje, KOZMA JÓZSEF hirtelen elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Dózsa Árpád és családja.
*

Őszinte részvétünket fejezzük ki IFJ. MODOG GUSZTÁVNAK és családjának kedves édesanyja elvesztéséért érzett fájdalmában. A Nobilitas Egyesület.
*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MODOK GUSZTÁVNAK szeretett édesanyja, MODOK ZSUZSÁNNA (MAMI) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Angéla és a Buboly család.
*

Őszinte részvétemet fejezem ki MODOK GUSZTÁVNAK édesanyja elvesztése alkalmából. Nyugodjon békében! Baráti szeretettel, Farkas Ili. *

Fájó szívvel emlékezünk KISS FERENCZRE (Hegyközszentmiklós) halálának 13. évfordulóján. „Csillag volt, mert szívből szeretett, / Mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él, és örökké ott marad.” Szerető családod.
*

„Azt mondjuk, hogy a halál az élethez tartozik. De most, amikor itt van, a megszokott szavak idegenek számunkra.” HEIPACH JÓZSEF, GHEORGHE ELISABETA, CRET TEODOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*

Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, nagybátyára, FT. KOLOZSVÁRI ISTVÁN-ANTALRA (római katolikus kanonok), aki 3 éve távozott közülünk. „Suhanva száll az élet tova,/aki elmúlt, nem jön vissza soha./Letesszük sírodra virágaink csokrát,/Örökös álmodért elmondunk egy imát.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Öccse Jóska és családja.
*

Fájó szívvel veszünk búcsút kollégánk, MATUSÁN ISTVÁN édesanyjától. Őszinte részvétünk! A Coralex Com Kft.
*

Őszinte részvétünk és együttérzésünk a PAPP családnak és KOZMA JULIANNÁNAK a szeretett KOZMA JÓZSEF elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Emléke legyen áldott. A Décsi család.
*

Szomorú szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára és nagymamára, BERNÁT ILONÁRA (Érmihályfalva) halálának 9. évfordulóján. „Csillag volt, mert szívből szeretett,/S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett,/Elment tőlünk mint a lenyugvó nap,/De szívünkben él, és örökké ott marad.” A bánatos család.
*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára, anyósra, KARDOS ROZÁLIÁRA (volt érsemjéni lakos) halálának 3. évfordulóján. Szívünkben szeretettel őrizzük drága emlékét! Nyugodjon békében! Bánatos három fia, két menye, öt unokája, hat dédunokája.
*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk, hogy a szerető apa, após, nagytata, kedves dédnagytata, ID. SZIVÁK GYULA (Bihar) életének 85. évében hazaköltözött Teremtő Urához. Temetése április 14-én, csütörtökön 15 órakor lesz a bihari református kápolnából. Búcsúznak tőle: 3 fia, lánya, menyei, veje, 11 unokája családjaikkal és 7 dédunokája.