Gyászhírek 2016. április 13.

Gyászhírek 2016. április 13.
Szeretettel emlékezünk testvéremre, Ft. KOLOZSVÁRI ISTVÁNRA halálának 3. évfordulóján. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlékét őrzi béke és nyugalom. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket. Szerető testvére Edit és családja.

Fájó szívvel emlékezünk PAPP ANDRÁSRA (BANDI bácsi), akit egy éve veszítettünk el. „Mindent adhat az ég kétszer, márványt, kincset, palotát, csak egyet nem adhat kétszer, szerető édesapát.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Emlékeznek rá, Papp András és családja és Papp Sándor és családja.
*
Részvétünket fejezzük ki a BORSI családnak a szeretett feleség, édesanya és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Győri család.
*
Könnyes szemmel, szívemben mély fájdalommal veszek végső búcsút testvéremtől, SPALEK SÁNDORTÓL, akinek jóságos szíve életének 67. évében megszűnt dobogni. Nyugalma legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos testvére Irma és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyósra, nagymamára, GERGELY IRÉNKÉRE, aki 1 éve adta vissza lelkét Teremtőjének. Emlékét örökké őrizzük. Bánatos családja.
*
Könnyes szemmel és szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, KISS BÉLÁRA (margittai születésű) halálának első évfordulóján. „Megállt a szíved, mely élni vágyott, Pihen a két kezed, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenhol látjuk, Szerető jóságod szívünkbe zárjuk. Szívünkben megmarad szép emléked, Legyen áldott örök pihenésed, Pihenj békében, drága életem!” Bánatos szívű feleséged Jutka, drága lányod Babi, aki utolsó percig fogta a kezed, kicsi „Bogárkád” Nándika, vejed Jancsi.
*
Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 36 éve örökre elrabolta tőlünk a kegyetlen halál a legdrágább édesanyát, nagymamát, anyóst, DRIENYOVSZKY PIROSKÁT. Emléke szívünkben örökké élni fog! Pihenése legyen csendes. Bánatos családja.
*
„Élet a halál után.” „Az élet virág, lelkéből adta, / Isten kertjében nincs más gazda / Az élet virág, illata édes. / Isten kertjébe semmi sem véges, / Az élet virág, s ha értem jönnek, / Isten kertjébe csokorba kötnek.” Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, FAZEKAS JÓZSEFNÉ TERIKÉRE (volt érmihályfalvai lakos), akinek már 2 éve jóságos szíve utoljára dobbant. Adjon neked a jó Isten örök nyugodalmat. „A szeretet soha el nem fogy” (1. Korintusi levél.) Emlékező gyászmise 2016. április 13-án este 18 órakor lesz a nagyváradi Szent László-templomban. A te szerető testvéreid Julianna, Ilona, Árpád és azok családjai és az egész gyászoló család.
*
„Mikor elmentél, kialudt egy csillag, / Az angyalok a mennyországba hívtak, / De sajnos itt lent elvesztettünk téged, / A legtisztább angyalát a Földnek és az égnek.” Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesanya és nagymama, MODOK ZSUZSANNA (ZSAZSA) életének 75. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, 15-én 12 órától a Steinberger kápolnából Nagyváradon. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Fiad Guszti és unokád Júlia.
*
„Azt mondjuk, hogy a halál váratlanul jött, rablóként ránk törve, tanácstalanságot és szótlanságot, tehetetlenséget és könnyeket, felháborodást és rémületet okozva.” MODOK ZSUZÁNNA, GÁL IRMA, BARNA ALEXANDRU, TARCEA MIHAI, DUMA LAZAR, TICARAT TRAIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre és édesanyára, KOMSA IRMA IBOLYÁRA (Székelyhíd) halálának 3. évfordulóján. Szerető férje Barna, fia Attila és menye Gyöngyi.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, GÁL IRMA (szül. BALLA IRMA) április 9-én visszaadta lelkét az Úrnak. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodjon békében. Temetése csütörtökön, április 14-én 11 órától a városi kápolnából. Siratja őt lánya Éva és Edith, unokái Heni és Lala, veje László, rokonok, barátok és ismerősök.
*
Osztozunk barátunk, Modok Gusztáv fájdalmában, amit szeretett édesanyja, Modok Zsuzsánna elvesztése miatt érez. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Részvétünk a gyászoló családnak. Boros Piri, Peti és Timi.
*
Elment az, akit a legjobban szerettem,/Ki egész életében kitartott mellettem./Megtanított őszintén szeretni,/A kitűzött célért dolgozni, küzdeni./Embernek maradni mindenki felett,/Egyetlen kincsünk az igaz szeretet./Amíg csak élek, rá emlékezem,/Az együtt töltött éveket soha nem feledem./Lélekben mindig itt leszel velem.” Soha el nem múló fájdalommal búcsúzom drága, jó férjemtől, ID. SPALEK SÁNDORTÓL, akinek drága szíve 67 éves korában megszűnt dobogni. Temetése április 13-án 15 órakor a hegyközcsatári kápolnából. Nyugodjon békében! Örökké bánatos felesége Erzsike.
*
Fájó szívvel búcsúzunk drága édesapámtól, SPALEK SÁNDORTÓL, aki életének 67. évében, hosszú szenvedés után itthagyott bennünket. „Nem integet többé elfáradt kezed,/Nem dobog már értünk jóságos szíved./Számunkra te sosem leszel halott,/Örökké élni fogsz mint a csillagok.” Nyugodjál békében! Szerető lánya Erzsike, veje István, unokái Dávid és Roland.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, após és nagyapa, SPALEK SÁNDOR (Hegyközcsatár, élt 67 évet) drága szíve hosszú szenvedés után április 11-én megszűnt dobogni. „Ezen a héten rászállt szívünkre a bánat,/Nincs semmi sem, ami ennél jobban fájna./Veled együtt volt teljes az életünk,/Emléked örökké itt van velünk./Míg élünk, téged soha el nem feledünk,/A fájdalmat leírni nem lehet,/Csak letörölni a hulló könnyeket.” Temetése április 13-án, szerdán 15 órától a hegyközcsatári kápolnából. Nyugodjon békében! Szerető lánya Katalin, veje János, unokái Tamás és Renáta.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk drága édesapámtól, SPALEK SÁNDORTÓL, aki hosszú betegség után elhunyt. Sosem felejtünk el, nyugodj békében. Szerető fia Sándor, Melinda és a gyerekek.
*
Fájó szívvel búcsúzunk drága édesapánktól, SPALEK SÁNDORTÓL. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/Megmarad a szívünkben fájó emléked./Egy fájó perc alatt elszállt az életed,/Itthagytál minket, akik téged szerettek./A te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik./Mert a fájdalmat az élők érzik.” Szerető lányod Éva, veje László unokái Krisztián és Evelin.
*
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,/Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett./Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.” Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább édesapától, SPALEK SÁNDORTÓL, aki hosszú szenvedés után elhunyt. Szerető fia Zoltán, menye Annamária, unokái Annamária és Zolika.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább édesapától, SPALEK SÁNDORTÓL, aki hosszú betegség után elhunyt, akit nagyon szeretünk és soha el nem feledünk. Nyugodjon békében! Örökké bánatos legkisebb lánya Tünde, veje István és legkisebb unokája Bianka.
*
Fájó szívvel búcsúzik ID. SPALEK SÁNDORTÓL sógora Szilágyi József és neje Ica és családja, keresztfia Gyula és neje Edina, Szilágyi Gábor és családja. „Míg élt, szerettük, míg élünk, el nem feledjük.”