Gyászhírek 2016. április 12.

Akt.:
Gyászhírek 2016. április 12.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, VÁMOSI JENŐ-EUGENIU (volt atléta, a bőrgyár volt dolgozója) hosszú, súlyos betegség után életének 81. évében szíve örök nyugalomra tért. Temetése szerdán, április 13-án déli 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk, VÁMOSI JENŐ életének 81. évében hosszú, súlyos betegség után megpihent. Drága Édesapánk, az égbe írjuk Neked, még sírva ejtjük ki a nevedet. Elmentél és máig sem értem, egy élet, hogy érhet ily véget. Felneveltél és csak szeretetet adtál, pedig tőlem néha rosszat is kaptál. Nyugodj békében! Temetése szerdán, április 13-án 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúznak tőled szerető lányaid: Gabriela és Angéla.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk drága nagytatánktól, VÁMOSI JENŐTŐL (Öcsi tata, Csicsi tata) kinek hosszan tartó betegség után zaklatott szíve örök nyugalomra tért. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Temetése szerdán, április 13-án 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúznak tőle szomorú unokái: Jessica, Tibor és felesége, Bob Patrick és felesége és dédunokái: Nikolász, Kevin és Dominik.
*
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága tatámtól, VÁMOSI JENŐTŐL, aki hosszan tartó betegség után örök nyugalomra tért. Temetése szerdán, április 13-án 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Gyászolja unokája Renate (Renike), férje Samuel (Számi) és kicsi dédunokája Sarah.
*
Szomorú szívvel búcsúzom szeretett apósomtól, VÁMOSI JENŐTŐL, aki életének 81. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése szerdán, április 13-án déli 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle veje Tibor.
*
Hosszú és súlyos szenvedés után elhunyt szeretett testvérem, MODOK ZSUZSANNA (szül. JURICSKAY). Gyászolja öccse Juricskay D. Zoltán és családja.
*
Sok szeretettel emlékezünk szeretett halottunkra, KÓSA KUN GYULÁRA (Nagyvárad) halálának évfordulója alkalmából. Emléke legyen áldott! Béke poraira! Szerető felesége Bernadette és gyermekei.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki BORSI KÁROLYNAK és családjának szeretett felesége, BORSI KÁROLYNÉ (szül. MOLNÁR ELLA) elhunyta miatt. Nyugodjon békében! A volt Nagyváradi Klasszikus Magyar Vegyes Líceum 1954-ben végzett XI. osztály volt diákjai.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre és édesapára, IFJ. ZAKARIÁS ANDRÁSRA (ÖCSI, Diószeg) halálának 6. évfordulóján. „Bús a temető csendes suttogása, ma kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra. Pihensz sírodban örökre, csendesen, elfeledni téged nem fogunk soha sem. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.” Örökké bánatos édesanyja és fia Norbi.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KOZMA JULIÁNNÁNAK és gyászoló családjának a szeretett férj, drága édesapa és nagyapa, KOZMA JÓZSEF elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Gyászotokban veletek érzünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Szovák család.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, BALOGH JÁNOS életének 81. évében türelemmel viselt, hosszas betegség után elhunyt. Temetése kedden 14 órakor a székelyhídi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle örökké bánatos felesége Manci, lánya Évi, veje Jani, unokái Réka és Jancsi.
*
Szomorú szívvel és kegyelettel emlékezünk GAJDÓ ISTVÁNRA (Hegyközszáldobágy) halálának 7. évfordulóján. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, s ha látni akarunk, csak felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj reánk ha időnk lejár. Emléked legyen áldott és pihenésed csendes! A gyászoló család.
*
„Az élet múlik, de akit szerettünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.” Fájdalmas 12 év telt el, azóta, hogy elvesztettük az imádott kislányt, testvért és sógornőt, MICULA RAMÓNA LIVIÁT, valamint a drága férjet, édesapát és apóst, MICULA LIVIU EUGENT, aki 9 éve és 10 hónapja hagyott itt bennünket. Akik ismerték és szerették őket, áldozzanak egy néma percet emléküknek. Áldott legyen a föld melyben örök álmukat alusszák! A gyászoló család.
*
Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, dédnagymamától, ÖZV. MĂRCUŢIU ILONÁTÓL (INCI NÉNI, szül. NOVÁK), aki életének 103. életévében eltávozott mellőlünk. Temetése április 12-én, kedden, 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Szeretett családja: fiai Tibor, György és Péter, menyei, hat unokája és nyolc dédunokája.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és mély fájdalommal búcsúzunk nagynéninktől, ÖZV. MĂRCUŢIU ILONÁTÓL. Unokaöccse Novák Zoltán és felesége Ildikó.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől, ÖZV. MĂRCUŢIU ILONÁTÓL. Emléke örökké legyen áldott. Id. Novák László és Gizella.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, ÖZV. PINTEA MIHÁLYNÉ (szül. STEIN PIROSKA, élt 88 évet) eltávozott az élők sorából. Temetése kedden, április 12-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.
*
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugodalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virág illata, de emléked ragyog, mint egy fényes csillag! Nyugodj békében, KOZMA JÓZSEF. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Rusneak család.
*
Egy szál gyertya, mely végig ég, egy élet, mely véget ért, sajnos itthagytad azokat, akik szeretnek téged, de emléked örökre a szívünkbe égett! Őszinte részvétünk a gyászoló PAPP és KOZMA család részére a szeretett férj, apa és nagyapa, KOZMA JÓZSEF elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Papp Sándor, Erzsike és Betti.
*
Váratlanul ért a halál. Búcsú nélkül mentél el. Aludd szépen örök álmod, soha nem feledünk el! Őszinte részvétünk a gyászoló család részére KOZMA JÓZSEF elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Puşcaş család.
*
KOZMA JÓZSEF (élt 73 évet). Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen napként az égen nektek ragyogok! Ha szép idő van, s kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, inkább a szép dolgokra gondoljatok! Ha telihold van, az értetek ragyog, s azt jelenti, hogy boldog vagyok. Ha hulló csillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem! Én is imát mondok majd értetek, hogy boldog lehessen szívetek! Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.” Gyászoló, szerető felesége Juci búcsúzik tőle.
*
Megpihent a dolgos, jó apai szív, KOZMA JÓZSEF. Áldás és hála övezi a sírt szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa. Bánatos családodnak most az őrző angyala. Papp Edit (lánya) veje Szabolcs, unokája Tamás.
*
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető feleség, anya, testvér, unokatestvér és rokon, BORSI ELLA (szül. MOLNÁR, volt rajztanárnő) életének 81. évében eltávozott az élők sorából. Hamvasztás utáni búcsúztatása április 13-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Béke poraira. A gyászoló család.
*
„Azt mondjuk, hogy a halál várható volt. Mégis, amikor eljött, meglepett bennünket.” PINTEA PIROSKA, KOZMA JÓZSEF, MACOVEI ALEXANDRU. Őszinte részvétünket a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. ANTAL ATTILÁRA halálának negyedik évfordulóján. Most már megint nélküled jön el a tavasz, de bármilyen szép is lesz, nem lesz ugyanaz. Pihenj te drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat, hangodat, nem tudjuk feledni. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg drága emlékedet. Bánatos felesége Irénke, fia Attila, lánya Anikó családjaikkal.