Gyászhírek 2016. április 11.

Gyászhírek 2016. április 11.
Mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk a drága férjtől, édesapától, nagyapától, Tolna Józseftől (Margitta), akinek szíve életének 74. évében megszűnt dobogni. „Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk”. Temetése folyó hó 11-én 13 órakor a margittai református temető kápolnájából. Búcsúzik tőle bánatos felesége Éva, fiai és unokái.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett sógornőnk, BORSI KÁROLYNÉ (szül. MOLNÁR ELLA, ny. tanárnő)
életének 81. évében elhunyt. Nyugodjon békében, és az örök világosság fényeskedjék neki. Budaházy István és Mária.

*

Soha el nem múló szeretettel gondolok húgomra, SZILÁGYI ROZÁLIÁRA (szül. LÉVAI) halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes! Bátyja Feri.
*
Őszinte részvétünk REZI MÓNIKÁNAK szeretett édesanyja elhunyta miatt. A „Nicolae B[lcescu” Gimnázium II.D. osztálya és Kis Jolán tanító néni.
*
Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 19 éve örökre elrabolta tőlünk a kegyetlen halál a legdrágább feleséget, édesanyát, SERES ESZTERT. Emléke szívünkben örökké élni fog! Férje István és fiai Pisti és Attila.
*
Sok szeretettel emlékezünk szeretett édesapánkra, MIKÓ GYULÁRA (Poklostelek) halálának 25. évfordulóján. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek.” Ilu és Gyuszi és a népes család.
*
„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, A bajban megfogja a kezed. Milyen fontos is volt nekünk, Akkor érezzük, ha nincs velünk.” Fájó szívvel emlékezünk CZAKÓ SÁNDORRA (Érsemjén) halálának ötödik évfordulóján. Szerető felesége, fia Sándor és családja.
*
„Megállt a drága szív, mely élni vágyott, Nélküled üres és szomorú a házunk, Nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk. Nem vársz már bennünket, ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De lelkünk egy darabja utadon elkísér, Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy, Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy!”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk IFJ. FARKAS JÓZSEFRE halálának negyedik évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Felesége Edit, édesanyja Rózsika, lányai Timi és Noémi, vejei Zoli és Norbi, unokái Noelke, Vivike és Henike.
*
Szívünkben örökké tartó mély fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, sógornőre, SZABÓ ÉVÁRA,
akinek jóságos szíve ma 1 éve megszűnt dobogni. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, Megmarad szívünkben fájó emléked. Egy fájó perc alatt elszállt az életed, Itthagytál minket, akik téged szerettek. A te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, Mert a fájdalmat csak az élők érzik. Szerető fiad Pisti, menyed Gabi és sógorod Dezső.
*
„Minden mulandó ezen a világon, Mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, Szívünkben az örök emlékezet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, keresztanyára, SZABÓ ÉVÁRA halálának első évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Édesanyja Juliska, testvére Gyula, keresztgyermekei Anita és Norbi.
*
Őszinte részvétem KOCSIS ILONÁNAK édesanyja elhunyta miatt. Nyugodjon békében. Ildikó.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, KRIPPÁN JÁNOSRA halálának 4. évfordulóján. Emlékét örökre szívünkbe őrizzük. Felesége Éva és lánya Kinga.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagytatára, dédnagyapára, ID. PERECSENYI ZOLTÁNRA
halálának első évfordulóján. Beteg teste megpihent, elment tőlünk, ám szívünkben tovább él és örökre ott marad. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja.