Gyászhírek 2016. április 1.

Gyászhírek 2016. április 1.
Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, MAGYARKA MAGDOLNA (LENKE néni) 94 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, április 2-án 11 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik tőle gyászoló családja.


Őszinte részvétünket fejezzük ki solomi ÉvÁnak és családjának a szeretett édesanya, nagymama, dédmama elvesztése miatti mély fájdalmukban. A Kunszabó család.

*

Őszinte és mély együttérzésünket fejezzük ki CIURSAŞI MARIA kolléganőnknek szeretett édesapja,
BAROTHY ANDREI elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A nagyváradi dr. Gavril Curteanu Klinikai Kórház nefrológiai osztályának munkaközössége.

*

Hosszú, és békés türelemmel viselt betegség után 75. éves korában elhunyt Kovács György a Metalica szerszámműhely-mestere. Temetése április 1-jén, pénteken 14 órakor a városi kápolnában lesz.
Örök életig tartó fájdalommal gyászolja felesége (született Halász Erzsike), akivel 52 évi házasságban élt.

*

A drága, jó édesapát, Kovács Györgyöt mélységes fájdalommal gyászolják fiai Gyurika és Csaba, menye Manuela, és imádott unokái, Szabolcska, Kiara és Ámira.

*

Búcsúzik szeretett sógorától, Kovács Györgytől, Gyuszi, Irén, keresztfiai Gyuszika és Öcsi, valamint keresztlánya Császár Enikő és családja, nyugodjon békében.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, testvérre, SZÉKELY MARGITRA (GITA, Mezőtelegd), aki 8 éve, hogy örökre itthagyott minket. „Elhagytad a házad, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmad nem zavarja senki.” Emléked örökké megőrizzük! Ez alkalomból gyászmisével emlékezünk rá szombaton 18 órától a mezőtelegdi római katolikus templomban. Örökké bánatos férje Dénes és annak egész családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, VÁRADI VERÁRA, HODOS RUDOLFRA, és nejére
ERZSÉBETRE. Nyugodjanak békében! Lányai Erzsi, Magdi, Kati és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, IMECS DEMJÉNRE halálának 25. évfordulóján és nejére,
IMECS ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. Őket soha el nem felejtjük. Szívünkben örökké élni fognak. Nyugodjanak békében! Gyermekei, menye, vejei, unokái és dédunokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, DÓCZI ROZÁLIÁRA (Mezőtelegd) halálának 8. évfordulóján. Emlékét örökké őrzi szerető családja.

*

Ismét eltelt egy év nélküled, mely sokkal nehezebb mint képzeled. Hihetetlen, hogy már 8 éve elmentél, s a szívünkből egy darabot elvittél. Fájó szívvel emlékezünk DÖCZI ROZÁLIÁRA halálának 8. évfordulóján. Unokája Nóri és dédunokája Evelyn.

*

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, nagynénire, CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBETRE
(BETKE). Öt éve rászállt szívünkre a bánat, nincs semmi sem, ami ennél jobban fájna. Veled együtt volt teljes az életünk, emléked örökké itt van velünk, míg élünk, téged soha el nem feledünk. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Örökké szerető és sirató nővéred és családja.

*

Leírhatatlan fájdalommal emlékezem drága gyermekemre, BETKÉRE, akit 5 éve a halál váratlanul kitépett családja köréből 55 évesen. CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBET (BETKE tanító néni) Temetőben pihen egy szív csendesen. Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem. Sok volt a terved melyre nem volt idő, szeretetben rendezni családod életét. Drága gyermekem mindennap itt vagy velem a szívemben, mindig siratlak. Nem tudom meddig bírom még, hogy nem szakad szerte szét a szívem.
Szerető és örökké gyászoló, összetört szívű édesanyád.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottainkra, drága édesanyánkra, HALÁSZ ERZSÉBETRE, aki ma 2 éve hagyott itt bennünket, drága édesapánkra, HALÁSZ JÁNOSRA, aki 12 éve távozott közülünk és drága nagybátyánkra, MOLNÁR JÁNOSRA, aki 2 és fél éve hagyott itt bennünket örökre. Emlékük örökre szívünkben él. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, testvérünkre, BORBÉLY MARGITRA (szül. SZABÓ MANCIKA, Biharfélegyháza, élt 62 évet), akit hat hete kísértünk utolsó útjára. „Bús a temető csendes suttogása, ma kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra. Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.” Vigasztalhatatlan édesanyád, testvéred Olgi és Sanyika családjaikkal.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki ORSOLYÁNAK szeretett társa, KRISZTIÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Redőny, Andi, Babi néni.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki ORSINAK szeretett társa, KRISZTIÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Csendes álma felett őrködjön a hála és a szeretett „Kis harcos” Totyi.

*

Könnyes szemmel szívemben mély fájdalommal veszek végső búcsút szeretett társamtól, RUJEA CRISTIAN FELIXTŐL, akinek életének 38. évében jóságos szíve megszűnt dobogni. Utolsó útjára április 4-én 14 órakor a püspöki kápolnából kísérjük. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Orsolya.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ERDÉLYI ANDRÁSRA, aki 6 hónapja távozott közülünk. Emlékét örökre megőrizzük szívünkben. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, ANDRICÓ ISTVÁNRA (Margitta) halálának 18. évfordulóján. Soha nem hal meg, akit szeretünk, szívünkben ő él, és amíg élünk, rá emlékezünk. Nyugalma legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos édesanyja és a család.

*

Őszinte részvétünket fejeszünk ki a Kovács családnak a szeretett férj és családapa, KOVÁCS GYUSZI,
elhunyta alkalmából. Kurunczi Sanyi és Bori.

*

„Krisztus velünk gyászol” (Róm 8,31-39) HAINER ROZÁLIA, SOLOMI ÉVA, GURAU AGLAIA,
BAROTHI ANDRÁS. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BOTTYÁN GYULA, kedves lelkipásztorunk elvesztése miatti szomorúságában. Hisszük, hogy már ott van az üdvözültek seregében, és majd találkozunk. Az Erzsébet Nyugdíjas Kör.

*

Fájó szívvel emlékezünk a hat hónapja elhunyt LŐRINCZ JÁNOS-ZSOLTRA. „Életünknek egén fénylő csillag voltál,/itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál/Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,/Pótolhatatlan lesz a te drága lényed.” Szeretett családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, testvérre, ID. ÖTVÖS KÁROLYRA (Kisszántó)
halálának 33. évfordulóján, 30-án, 49 évesen hunyt el. IFJ. ÖTVÖS KÁROLY pedig április 5-én lesz 8 éve, hogy itthagyott minket, 49 éves korában. Nyugodjatok békében! Emlékezik rá édesanyja, testvérei, Éva és családja, Sándor és családja.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára és nagymamára, VIDA RÓZÁRA
halálának 2. évfordulóján. „A múló évek nem feledtetnek, nem halványul emléked.” Szerető lányod és gyermekei.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, OPRE JÓZSEFRE halálának 4. évfordulóján. „Várjuk, míg élünk, várjuk őt, hátha ott áll az ajtónk előtt./Aztán a valóság ránk szakad, lelkünk tovább fáj, e kín alatt./Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát,/Hol vagy? nélküled üres a világ./Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz,/mi megyünk hozzád, ott leszünk veled./Szívünkben megmarad szép emléked, legyen áldott örök pihenésed!” Bánatos felesége Katalin, fia Levente, menye Erika, unokája Alexandra és a szerető család.

*

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (János Jelenések 21.4.) Fájó évfordulókon emlékezünk: KORDA MIHÁLY LÁSZLÓRA (ref. lelkipásztor 1962–2008), ID. SZEBENI JÓZSEFRE,
édes, jó apára, nagyapára (1909–1991), LUCSKAI ERZSÉBETRE, a drága, jó édesanyára, nagymamára (1911–1989). Köszönjük Istenünk, hogy velük megáldottál minket. A szerető család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, ID. SZILÁK IMRÉRE (Paptamási) halálának 10. évfordulóján. Szerető gyermekei: Imi, Lajos, Irmuska.

*

„Angyali mosolyod nem ragyog ránk többé,/De te a szívünkben élsz mindörökké.” SOS AUREL
életének 75. évében hirtelen elhunyt. Lelki üdvéért 2016. április 3-án 12 órától, a bélfenyéri római katolikus templomban megemlékező szentmisét mutatunk be. Örökké bánatos felesége, gyermekei, unokái és a gyászoló család.

*

Az idő múlása sem enyhíti lelki fájdalmunkat. Ma 2 éve távozott el tőlünk szerettünk, VARGA ANDRÁS.
Könnyeinkkel öntözzük sírodon az örök gyász virágait. Béke poraidra. Szeretteid.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 13. évfordulóján MÉSZÁROS JÁNOSRA. „Már megint nélküled jön el a tavasz,/de bármilyen szép, nem ugyanaz.” Nyugodj békében! Felesége és a család.

*

Szívemben örök fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, HORVÁTH DEZSŐRE. Nyugodjál békében!
Egy szomorú év telt el, hogy itt hagytál. Örökké bánatos feleséged, Juli.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, MOCZÁN MÁRIÁRA (szül. BIATOVSZKY),
aki 6 hónapja, és a drága édesapára, nagytatára, MOCZÁN JÓZSEFRE, aki 17 éve visszaadták lelküket Teremtőjüknek. Emlékük legyen áldott, pihenésük békés és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Fiúk Jóska, lányuk Marika, vejük Bandi, unokájuk Marika.

*

Mérhetetlen fájdalommal szívünkben búcsúzunk a drága, jó édesanyánktól, MAGYARKA MAGDOLNÁTÓL, aki hosszú szenvedés után elhunyt életének 94. évében. Gyászoló lánya Marika és gyermekei, unokái.

*

„Elmenni oly nehéz volt, itthagyni titeket./De ne fájjon most már szívetek,/mert én boldog vagyok, s fényes felhőkön túl találkozunk még.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,
MAGYARKA MAGDOLNA 94. életévében elhunyt. Gyászoló lánya Valéria, veje János, gyermekeik és unokáik.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy folyó hó 29-én DR. NAGY GYULÁNÉ (szül. KÓNYA ILDIKÓ TÜNDE) jóságos szíve megszűnt dobogni 62 esztendő elteltével, tragikus körülmények között, Shelton Connekticat-ban (USA) Gyászolja családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, GUI MÁRIÁT elkísérték utolsó útján. Virágaikkal, részvétükkel, fájdalmunkban mellettünk voltak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezem édesanyámra, NAGY TERÉZRE halálának 4. évfordulóján. Adj Uram örök nyugodalmat neki. Bánatos fia Zoli.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal, tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa,
MOLNÁR KÁROLY (Magyarremete) életének 69. évében elhunyt. Temetése 2016.04.02-án 14 órakor a magyarremetei kápolnából. Drága emlékét szívünkben őrizzük. Búcsúzik bánatos felesége Rozália, lányai: Kati és Erzsike családjaikkal, fia Karcsi és családja és 6 unokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BOTTYÁN GÁBORNAK és családjának a szeretett édesapa, após, nagytata, BOTTYÁN GYULA (nyugalmazott lelkipásztor) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban.
Özv. Füzesi Gáborné, valamint Füzesi Attila, Erika és Emese.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk kedves férjemtől, BARÓTHI ANDRÁSTÓL. „Kórházi ágyadon fogtuk a kezedet,/Zokogva kértük: Uram gyógyítsd őt meg./De a betegség erős volt, legyőzte testedet./Beteg tested megpihenni tért,/Nehéz volt, amit ő megélt./Csendes a temető, nem jön felelet,/arcomat mossák a könnyek.” Soha sem feledlek! A temetésre várjuk szombaton, 2016.04.02-án a Steinberger kápolnához.
Szerető feleséged Ilonka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága édesapánktól, BARÓTHI ANDRÁSTÓL Sosem felejtünk el. Nyugodjál békében! Szerető lányaid: Tünde és családja, Marika és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, BARÓTHI ANDRÁSTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Kelemen Ágnes és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom a szeretett keresztanyától, nagynénitől, SOLOMI ÉVÁTÓL. Kívánok vigasztalódást a gyászoló családnak. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott! Gyöngyi és Sanyi.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a szeretett édesanya, nagymama és dédimama, SOLOMI ÉVA
elvesztése miatt érzett mély gyászában. Az Árvay család.

*

„Fájó szívünk felzokog érted,/örökké sirat és nem feled téged.” Mély megrendüléssel értesültünk drága sógornőnk és nagynénénk, ERZSIKE hirtelen távozásáról imádott családja köréből. Nyugodj békében!
Olga, Pisti, Brigitta, Pistike.

*

Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama,
SOLOMI ÉVA (szül. KROPP ÉVA) az Arta Crişana volt dolgozója, életének 84. évében, rövid, de súlyos szenvedés után csendesen távozott imádott családja köréből. Nyugodjon békében! Emlékét szívünkben örökké megőrizzük: lánya Éva, unokája Andrea, unokaveje Csaba és imádott dédunokája Ákoska.