Gyászhírek 2015. szeptember 9.

Gyászhírek 2015. szeptember 9.
Fájdalmas 3 év telt el, mióta elvesztettem drága gyermekemet, ifj. NAGY KÁROLYT (Nyüved). „Fájdalmamat nem enyhítik a múló évek,/mosoly mögött is ott vannak, a fájó könnyek,/hiányodat feldolgozni nem lehet,/nagyon nehéz élni nélküled.” Nyugodj békében drága gyermekem. Bánatos édesanyja.


Fájdalommal emlékezünk drága testvéremre, ifj. NAGY KÁROLYRA halálának harmadik évfordulóján. „Másképp volna minden, ha velünk lennél,/ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél./Veled együtt volt teljes az életünk,/elmentél, elvitted, nagyon sok örömünk,/de emléked örökké itt lesz velünk,/míg élünk, téged soha nem feledünk.” Bánatos nővéred, sógorod, keresztlányod Anikó.

*

Szomorú hat hét telt el, mióta eltávozott közülünk KORNYA IRMA (szül. KOVÁCS IRMA). „Könnyek csorognak végig arcunkon, mióta elmentél, hiányzol nagyon, emléked itt van velünk. El nem múló fájdalommal örökké szerettünk. Beléptél a kapun Isten hajlékába, légy ott is vidám, fenn a mennyországban. Hulló könnyekkel öntözzük sírodat, Isten áldja meg porlandó hamvadat. A gyászoló család.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki FARKAS SÁNDORNAK és FERINEK a szeretett édesanya, nagymama és dédmama,
FARKAS IRÉN (szül. BARTA – Érolaszi) elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
A Varga és Pirtea család.

*

45 éves érettségei találkozónk alkalmából mély tisztelettel emlékezünk azokra, akik már nem lehetnek közöttünk.
Osztályfőnök: LEITNER IRÉN, osztálytársaink: BENEDEK FERENC, MARKOVITS LÁSZLÓ, NAGY KATALIN, SZABÓ ELVIRA. A nagyváradi 4-es Számú Líceum 1970-ben végzet XII.F osztály diákjai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az OROSZ és RAPA családnak a szeretett fiú és testvér, OROSZ LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Búcsúznak tőle kollégái a Divatházból.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az OROSZ és RAPA családnak a szeretett fiú, testvér, OROSZ LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett mély gyászukban. A Sárközi család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága testvérünkre, JUHÁSZ BARNÁRA, aki szeptember 8-án volt 11 éve, hogy itthagyott bennünket. Emléke örökké szívünkben él. Gyászolja két húga, sógora, Andi és Atti.

*

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Megállunk némán sírod mellett, örökké őrizzük emlékedet. Ma szomorú 10 éve annak, hogy a szeretett gyermek, testvér, sógor és nagybácsi, IFJ. COVACIU SÁNDOR (KIS SÜKET, élt 38 évet), itthagyott örökre. Emléke legyen áldott és pihenése nyugodt. Örök gyászoló édesanyja, testvérei, sógorai, sógornője és unokaöccsei.

*

Mély fájdalommal tudatjuk drága édesapánk, COROIU NICOLAE ZENO mérnök hirtelen elhunytát. A temetési szertartás szerdán, szeptember 9-én 12 órakor kezdődik a nagyváradi köztemető Steinberger kápolnájából. Nyugodjék békében!
Öcsi, Vivi és családjaik.

*

Összetört szívvel búcsúzunk COROIU MIKLÓS-ZÉNÓTÓL (ÖCSI) egyetlen, szeretett testvéremtől. Temetése ma, szeptember 9-én 12 órakor, a Steinberger kápolnából. Nővére Pipi és családja.

*

Megdöbbenve értesültünk COROIU NICOLAE váratlan elhunytáról, akit gyerekkorunk óta ismertünk és szerettünk. Lelkünkben őszinte együttérzéssel állunk egykori kedves osztálytársunk RADÓ (COROIU) ANNAMÁRIA mellett, részvéttel osztozva az egész család gyászában. Az Ady Endre líceum 1954-ben érettségizett osztályának gyémántdiplomás öregdiákjai.

*

Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy az imádott gyermek, testvér, sógor és nagybácsi,
OROSZ LÁSZLÓ TIBOR életének 45. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2015. szeptember 9-én, szerdán 15 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Ezelőtt 10 éve annak a szomorú napnak, amikor elvesztettük a drága, jó férjet és apát, VAS LAJOST (LALI, élt 64 évet).
Nincs olyan nap, hogy ne gondoljunk rád. Nyugodjál békében! Kati, Péter, Lali.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, drága édesapára, apósra, nagytatára, BAGDI ZSIGÁRA
(élt 62 évet, Paptamási), aki ma egy éve hirtelen itthagyott bennünket. Szerető férj voltál, drága édesapa,/ Bánatos családodnak most az őrangyala./ Megpihent a dolgos, szerető szív,/ Áldás és hála övezi e sírt./ Nyugodjál békében!
Bánatos feleséged, gyermekeid, vejeid, unokáid, unokavejed, dédunokád.

*

„Halál, te égi utazás kezdete,/ Halhatatlanság időpontja…/ Vagy a föld alatt, vagy a föld felett./ Halálunk egy égi utazás.” (Farkas László) RAUSCHER ERZSÉBET, BRUDER MARIA, COZMA FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: