Gyászhírek 2015. szeptember 8.

Gyászhírek 2015. szeptember 8.
Szomorú szívvel veszünk végső búcsút a szeretett testvértől és nagybácsitól, SELEJAN GYULÁTÓL (Nagyszalonta). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Megnyugvást kívánunk gyermekeinek. Tisztelettel Lajos, Ilona és Lajcsi.


Fájó szívvel emlékezünk BODOR SÁNDORRA (Élesd) halálának 2. évfordulóján. Nyugodjon békében. Felesége, fia, lánya, veje, unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk id. TARSOLY LAJOSRA (Szentjános), aki ma 30 éve itthagyott bennünket. „Megállt a szív, mely élni vágyott,/pihen a kéz, mely dolgozni imádott,/két keze munkáját mindenütt látjuk,/emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk.”
Fia, lánya, unokái és dédunokái.

*

Hálás szívvel emlékezünk szeretett nagynénénkre, SZABÓ JOLÁNRA (Püspöki) halálának 4. évfordulóján. „Lelked remélem békére talált,/s te már a mennyből vigyázol reánk./Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk./Rád örökkön-örökké emlékezünk.” Kati és családja és te kis Mercikéd.

*

Halálának 8. évfordulóján emlékezünk TUDOR MIRCEA TIBIKÉNKRE, aki itthagyta nagynénjét, feleségét, lányát, vejét. Nem ismerte meg a két kicsi unokáját. „Szívünkben őrizzük drága emlékedet./Egy reményünk van, hogy egyszer még találkozunk veled.” Megemlékező szent mise szeptember 16-án lesz reggel 7 órakor a Barátok templomában. Szerető nagynénje Sütő Ibi, felesége Otilia, lánya Sandra, veje Cristi és a Juhász család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, KIRÁLY LÁSZLÓRA halálának 2. évfordulóján. „Leállt a szív, mely értünk dobogott,/pihen a kéz, mely értünk dolgozott./Szívünkben örökre élni fogsz.” Örökké gyászoló felesége Irén, lányai: Csilla, Melinda, vejei: Sanyi, Gyuri, unokái: Krisztián, Dávid és Áron.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az OROSZ és RAPA családnak a szeretett fiú, testvér, sógor és nagybácsi, OROSZ LÁSZLÓ
elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Az Alföldi család, Sebestyén család és Gabi.

*

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk KAJTOR JOLÁNRA, aki ma két éve hagyott itt bennünket. Nyugodjál békében. A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, FARKAS IRÉNKE 81 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 8-án 14 órakor a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Ma 6 hónapja annak a szomorú napnak, amikor a drága férj és imádott édesapa, VINITOR IMRE örökre itthagyott minket. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Felesége Kati és leánya kis Kati.

*

Köszönet mindazoknak, akik drága halottam, GYENGE ERZSÉBET temetési szertartásán jelenlétükkel és vigasztaló szavaikkal enyhítették fájdalmamat. Gyászoló férje József.

*

„Akik lakoznak csendben valahol, szomorúfűz, akire ráhajol,/ Akiknek sírján halvány mécs lobog,/ A gyötrődést azok már rég feledték:/ Mi sírva élünk, ők meg boldogok…” (Ady Endre). Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a 3 éve elhunyt SCHMIDT JÓZSEFRE (ÖCSI). A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat! Felesége Ida, leányai Evelyn és Edina, vejei Attila és Zsolt, imádott unokái Attika és Julika, testvérei Tóni és Pista.

*

Életedben sok jót, a becsületet és megegyezést követted és kerested. Az elmúlás kegyetlen és mindig igazságtalan. A földön túli igazság legyen lámpásod az úton, a sok jót, amelyet létedből osztogattál nekünk, egy másik létezés dimenziója kárpótolja neked, kedves „Öcsi bácsink”, COROIU NICOLAE-ZENO. Lelkünkben tovább élsz, ha már nem is lehetsz közöttünk.
Balogh-S. Csaba és családja és a Rono Aqua munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, drága édesapánk, COROIU NICOLAE ZENO mérnök hirtelen elhunytát. A temetési szertartás szerdán, szeptember 9-én 12 órakor kezdődik a nagyváradi köztemető Steinberger kápolnájából. Nyugodjék békében!
Öcsi, Vivi és családjaik.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak és a gyászoló családnak szerettük, COROIU NICOLAE ZENO hirtelen elhunyta miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Plan-Therm Kft. munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki COROIU ÖCSINEK és VIVINEK szeretett édesapjuk elhunyta miatt. A Nagy-Szölösi család.

*

Őszinte részvétünket nyilvánítjuk FARKAS FERENCZNEK és családjának édesanyja elvesztése miatt. A Francisco Kft. munkaközössége.

*

„Már nincsenek holnapok, ennyi az élet… Emlékezzetek csendesen, mert én szívetekben élek.” FARKAS IRÉN, JELENSZKY FLOAREA, JUNC FLOARE, LUNCAN TRAIAN. Őszinte részvétünket a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Elmúlt öt év és ugyanúgy fáj, amit gyógyítani sosem lehet már. Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, feleségre, testvérre, TÓTH ANNA GIZELLÁRA halálának 5. évfordulóján. A bánatos család.​​​

*

Könnyező szemekkel búcsúzunk a drág, jó édesanyától, anyóstól, nagymamától és dédnagymamától, SZABÓ PIROSKÁTÓL
(szül. KÉRI). Temetése szeptember 8-án 13 órától a városi ravatalozóból. Pihenése legyen csendes! Szerető fia István, menye Katalin, unokái Zsolt, Tünde és férje Florin.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága feleségemtől, SZABÓ PIROSKÁTÓL. Temetése szeptember 8-án 13 órakor a városi ravatalozóból. Isten nyugtassa békében! Szerető férje Sándor.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógornőtől, SZABÓ PIROSKÁTÓL. Nyugodjon békében! Sógora István és sógornője Ica és családja, István és Róbert.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HORVÁTH ATTILÁNAK szeretett édesanyja, MELEG PIROSKA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Szentpéteri Zoltán és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós és nagymama, KÁNTOR MAGDALÉNA (szül. BALOG) életének 71. évében szeptember 5-én eltávozott közülünk. Elmentél tőlünk egy szép, őszi napon, búcsúzni sem volt alkalom. Nehéz a kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak. Temetése szeptember 8-án 14 órakor a kisszántói temetőben. Nyugodjál békében! Gyászolja lánya, fiai, menyei, veje és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, JAKAB LAJOSRA (Pusztaújlak), aki ma 14 éve távozott közülünk. „Fáj az egyedüllét, bánattal telt szívünk, amióta elmentél, és nem vagy velünk. Könnyes szemmel már csak a fényképedet nézzük, jóságos szeretetedet soha nem feledjük. Segítő szavad most hiányzik csak igazán, kérlek, továbbra is figyelj és vigyázz reánk!” Nyugodj békében! Örökké gyászoló felesége Magdus, fia Lajos, menye Marika és unokája Norbert.

*

Fájó szívvel emlékezünk az imádott feleségre, édesanyára, KÖSZEGI IRÉNKÉRE halálának 3. évfordulóján. Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni, kedves arcodat nem tudjuk feledni. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, simogató kéz, szív, mely minket szeretett, de abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Áldja meg az Isten emlékedet! Szerető férje István, lánya Irénke, veje Nelu és unokája.

*

Mélyen együtt érzek MÉSZÁR JULIANNÁVAL, a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum igazgató asszonyával szeretett édesanyja elvesztése miatti fájdalmában. Részvéttel: Pető Csilla tanfelügyelő.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesanyánk, BACSÓ ANNA (szül. Gálospetri, élt 88 évet) utolsó útjára elkísérték. Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, hol megpihent a te jóságos szíved! Bennünk örökre élsz egy életen át, odafentről vigyázol reánk. Ha könnycsepp gördül az arcunkon, az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.
Bánatos lánya Jutka, veje Jóska, fia Péter, menye Marika, unokái Rolika, Bea, Peti, felesége Marcela és Lóri.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki FARKAS SÁNDOR kollégánknak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Lemnul Szövetkezet munkaközössége.

*

Fájó szívvel örök szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára anyósra, NAGY JOLÁNKÁRA (szül. SIPOS, Jákóhodos), akinek 1 éve már a temető csendje nyújt örök nyugalmat. „Beteg teste megpihenni tért, nehéz út volt, amit ő megélt,/elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de szívünkben örökké él, és ott is marad./Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen./Hiányzol nagyon! Hiányodat feldolgozni nem lehet,/csak próbálkozunk élni nélküled.”
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Örökké bánatos lányod Tünde, vejed Gyula, unokáid Zsolt és Henrietta, unokamenyed Henrietta.