Gyászhírek 2015. szeptember 7.

Akt.:
Gyászhírek 2015. szeptember 7.
Őszinte részvétünket fejezzük ki KATINAK és CRISTINEK a mindenki által szeretett, kedves barátunk, szomszédunk, BODNÁR TAMÁS elvesztése miatti fájdalmukban. Babi és Miki.

Fájó szívvel emlékezem volt élettársamra, VICSAY ATTILÁRA halálának 1. évfordulóján (4-én). Pihenése legyen áldott.
Bánatos élettársa Piri.

Sajnálatos tévedés folytán nem a megfelelő kép került a megemlékezéshez. Ezúton kérünk elnézést a családtól.

*

Megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett férj és nagyapa, BODNÁR TAMÁS hosszú betegség után, szeptember 3-án elhunyt. Temetése szeptember 5-én volt. Nyugodjon békében! Fájó szívvel búcsúzik tőle felesége Kati és imádott unokája Cristian.

*

Őszinte részvütünket fejezzük ki KATINAK és CRISTINEK a szeretett férj és nagyapa, BODNÁR TOMIKA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Magda, Éva és Péter.

*

Szeretettel és tisztelettel emlékezünk a drága, jó apára, nagyapára, apósra, NAGY IMRÉRE (Jákóhodos, 2006. okt. 26)
halálának 9. évfordulóján. „A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak mint az őszi szél,/de a szeretet mely a szívünkben él, a síron túl is elkísér,/akiket szerettünk, s már a sírban nyugszanak,/igaz nyugvóhelyük a szívünkben marad,/bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt az örök szeretet.” Emléked örökre szívünkben őrizzük, lányod Tünde és családja.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, anyósra, NAGY JOLÁNKÁRA (szül. SIPOS, Jákóhodos), akinek 10 éve már a temető csendje nyújt örök nyugalmat. „Beteg teste megpihenni tért, nehéz út volt, amit ő megélt,/elment tőlünk mint a lenyugvó nap,/de szívünkben örökké él és ott is marad./Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen./Hiányzol nagyon! Hiányodat feldolgozni nem lehet,/csak próbálkozunk élni nélküled.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Örökké bánatos lányod Tünde, vejed Gyula, unokáid Zsolt és Henrietta, unokamenyed Henrietta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, id. TOMA ERZSÉBETRE
(szül. Mezőtelegd), akit 1 éve, 87 évesen rabolt el a kegyetlen halál. „Vágytam még maradni szeretteim között,/de a sors végül ellenem döntött./Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedett,/amit mondtam volna, tudja, aki engem szeret.” Nyugodj békében. Örökké bánatos lánya, szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett szülőkre, az édesapára, apósra, MÉSZÁROS GYULÁRA halálának 28. évfordulóján, valamint az édesanyára, anyósra, halálának 13. évfordulója alkalmából. „Bús a temető csendes suttogása, ha kimegyünk hozzátok,/ ez maradt számunkra, ráborulunk fejfátokra zokogva./Fájó szívvel hagyunk ott magatokra, pihenjetek sírotokba csendesen./Elfeledni titeket nem tudunk soha sem,/ míg mi élünk, szívünkben ti is élni fogtok.” Szerető lányotok Rózsi és vejetek Gyuri.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága, jó szüleinkre, KEREZSI KATALINRA és KEREZSI SZILVESZTERRE
(Éradony) haláluknak 6. évfordulóján. Őrködj sírjuk felett drága, jó Istenem, hogy nyugalmukat ne zavarja semmi sem. Emlékük szívünkben örökre megmarad. Emlékeznek rájuk fiúk, lányuk, az unokák és a dédunokák.

*

Mély együttérzéssel, szomorúan búcsúzunk a szeretett rokontól, barátnőtől, volt kolléganőtől, BOROS ERZSIKÉTŐL
(építésztechnikus). Panni, Lajcsi, Kati és családjaik.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, nagynénire, GERGELY (DEBRENTI) MAGDÁRA, aki egy éve örökre megpihent. Áldott legyen emléke. Gyuszi és családja.

*

Könnyekkel teli 2 év telt el, amióta örökre elment közülünk a szeretett férj, édesapa, nagyapa és testvér, PAP ZSIGMOND
(szül. Kémer). Megállt a szíved, mely élni vágyott,/ Pihen a kezed, mely dolgozni imádott,/ Két kezed munkáját mindenhol látjuk,/ Szerető jóságod szívünkbe zárjuk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos család.

*

„Elmúlt egy év és ugyanúgy fáj, mit gyógyítani sosem lehet már. Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ VERONIKÁRA halálának első ővfordulóján. Szerető családja.

*

Eltelt egy szomorú év, amióta utolsó útjára kísértük a drága férjet, apóst, apát, nagyapát, SZILÁGYI FERENCZET
(asztalos mester). Hiányodat pótolni nem lehet, csak megpróbálunk élni nélküled. Bánatos felesége, fia, menye, unokái.

*

Szeretettel emlékezünk drága Dédinkre, TOMA ELISAVETA, aki egy éve örökre itthagyott bennünket. Egy szál virág, egy gyertyaszál, egy fénykép, amin mosolyogsz ránk. Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk, Te itt élsz velünk.
Emlékét őrzi unokamenye Gizi, unokája Norbika és barátnője Magdika, unokája Brigitta és barátja Gergő.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, anya, gyermek, testvér és anyós, CRIŞAN MÁRIA (szül. Laskovics, Érmihályfalva), rövid betegség után mindössze 56 éves korában váratlanul elhunyt. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes! Drága hallottunkat vasárnap délután helyeztük örök nyugalomra az érmihályfalvai református temetőben.
Drága emlékét egy életen át megőrzi szerető férje József, fia Gábor, és annak felesége Enikő.

*

Szomorú szívvel veszünk búcsút, és osztozunk szeretett unokaöcsénk, CRIŞAN JÓZSEF és családja mérhetetlen gyászában a szeretett feleség, anya, anyós, CRIŞAN MÁRIA (Érmihályfalva), elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes! Emlékét megőrzik: Dérer Magdolna és családja, Dérer Mária és családja, Krizsán Erzsébet és családja, Székely Sarolta és családja, Dérer Ferenc családtagja.

*

Tested pihen csak az angyalföld mélyében, emléked itt marad, tovább él szeretteid szívében. KASTAL GIZELLA, MOCSÁR SÁNDOR, BACSÓ ANNA, IGNA FLOARE, VARODI IOAN, CHEREGI FLORIAN, BIBART OLIMPIA, BONTA ELENA,
DACIN IONEL, VAIDA FLORIAN, NECHITA IOAN, POPA MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: