Gyászhírek 2015. szeptember 4.

Gyászhírek 2015. szeptember 4.
Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján a drága, jó anyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, özv. BENDE SÁNDORNÉRA (szül. SZŰCS MARGIT, volt szalárdi lakos). „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/nyugalmad nem zavarja senki./Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/nem vagy feledve, szívünkben örökké megmaradsz.” A gyászoló család.


Fájdalmas 3 év telt el, amióta a szeretett édesanya, nagymama, anyós, KERTÉSZ ILONA (Ica néni) itthagyott bennünket. „Bennünk él egy arc, és a végtelen szeretet,/amit tőlünk soha, senki el nem vehet./Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled.” Örökké bánatos lánya Rodica és családja.

*

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára és nagymamára, ORBÁN MIHÁLYNÉ (szül. SZABÓ MAGDÁRA)
halálának ötödik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos családja.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, BURAI ANNÁRA
(Nagyszántó), akinek 1 éve már a temető csendje nyújt örök nyugodalmat. „Beteg teste megpihenni tért,/nehéz út volt, amit ő megélt./Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de szívünkben örökké él és ott is marad./Örködj álma felett édes Istenem,/hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen./Hiányzol nagyon, hiányodat feldolgozni nem lehet,/csak próbálkozunk élni nélküled.”
Szerető gyermekeid: Viola, Imi, Magda és azok családjai.

*

Ma egy éve, annak a szomorú napnak, hogy a szeretett édesanya és nagymama, LÁZÁR ILONA (Biharpüspöki) örökre megpihent. „Álmaid a mennyben legyenek csendesek,/a jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Őt soha nem felejtő lányai: Ica,Viki és családjaik.

*

Emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, KISS GYÖRGYRE, aki hat hete örök álomra hajtotta fejét. Erzsike és Attila.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki ANIKÓNAK édesanyja elvesztése miatt. A Tank-Szigeti család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ANIKÓNAK édesanyja halála miatt. Nagy Attila és Ibolya.

*

Kimondhatatlan fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, özv. ANTAL ANDRÁSNÉRA
(ERZSIKE, Élesd), akit ma hat hónapja rabolt el a kegyetlen halál. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodjon békében.
Gyászolja lánya Joli és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett nagynénire és keresztanyára, özv. TÓTH BÉLÁNÉRA (MANYI, Élesd), aki szeptember 9-én nyolc hónapja búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Nyugodjon békében. Joli és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, a 9 éve tragikusan elhunyt SORBÁN ILDIKÓRA (szül. BIRÓ) Nyugodj békében.
Gyászoló férje, fiai, menyei, unokái és anyósa.

*

Köszönet mindazoknak, akik drága halottunk, GULYÁS ÉVA temetési szertartásán jelenlétükkel és vigasztaló szavaikkal enyhítették fájdalmunkat. A gyászoló Gulyás család.

*

Fájó szívvel emlékezünk PÉNZES FERENCRE, aki 6 éve hagyott itt bennünket. „Tiéd a csend és nyugalom,/miénk a könny és a fájdalom.” Nyugodj békében! Bánatos családjaik.

*

A székelyhídi Vegyes Középiskola 1960-ban végzett tanulói az 55 éves érettségi találkozó alkalmából (aug. 5.) tisztelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és fájó szívvel emlékeznek elhunyt osztálytársaikra: Both Margit, Bán Gizella, Deák Ilona, Farkas Imre, Hadházi Sándor, Kiss Etelka, Kelemen Csaba, Péntek Árpád, Wakszman Jolán. Az osztály nevében, Handzó Ilona.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk dr. TAKÁCS MAGDOLNÁRA halálának 5. évfordulóján. Szerető férje és gyermekei, családjaikkal.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legfájdalmasabb napjára. Egy éve távozott drága édesanyánk,
KISS IRÉN. Gyermekei: Géza, Ildi, János, Feri és unokái, Brigitta, Bobbi, Norbi és veje Lajcsi.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki BOROS JÓZSEFNEK és családjának szeretett felesége, ÁGI elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Venczel Márton és családja.

*

Szomorú 11 év telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, édesapát, apóst, nagyapát, ID. TÁRNOK VINCZÉT
(Biharpüspöki, élt 54 évet, volt UAMT dolgozó).
Ott vagy most már, ahol senki se lát,
Ott vagy most már, ahol semmi se fáj,
Ott vagy ahol már nincsenek kérdések,
Ami utánad maradt színtiszta érzések.
Gondolatban sírodnál suttogom a neved,
Gondolatban sírodnál megfogom a kezed,
Gondolatban azt kívánom, hogy legyél itt velem,
És te ott vagy, mert érzem, hogy szorítod a kezem.
S ha majd én is egyszer lecsukom a szemem,
Ne fájjon már semmi, csak Te legyél ott velem,
Ne sírjon az, ki akkor nem jöhet még velem,
Mert, aki utánam jön, annak majd én
nyújtom a kezem.
Örökké bánatos felesége Gyöngyi, fia Vinczus, menye Bea, unokája Vivike, a Papdán és Antal család, keresztfiai és azoknak családjai.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, anyára, feleségre, testvérre, TEMPFLI-BALICA TÜNDÉRE halálának első évfordulóján. „Lelked remélem békére talált,/ S te már a mennyből vigyázol Reánk,/ Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,/ Rád örökkön-örökké emlékezünk.” Nyugodj békében! Szerető családod.

*

Fájdalomtól szomorú szívvel búcsúzunk a drága szomszédasszonytól és keresztanyától, KISS ANTÓNIÁTÓL, aki örökre itthagyott bennünket. Együtt érzünk a gyászoló családdal. Nyugodjon békében! Búcsúzunk: a Simon és a Duţ család.

*

Emlékét szívünkben őrizve emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, NAGY ZOLTÁNRA, aki már tíz éve nincs közöttünk. Feledni nem fogja soha szerető családja.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki drága barátunknak, ANIKÓNAK és családjának a szeretett édesanya, nagymama,
SÁNDOR ANNA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjék békében! Adi és Felician.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett feleségemtől, a drága GYENGE ERZSÉBETTŐL, aki életének 63. évében, búcsú nélkül, hirtelen elhunyt. Temetése szeptember 5-én 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emlékét szívembe zárom egy életen át.
Szerető, bánatos férje Józsi.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút egy őszinte, igaz szívű baráttól, a szeretett GYENGE ERZSIKÉTŐL, kinek halálhíre mélyen lesújtott bennünket. Őszinte részvétünk bánatos, szerető férjének JÓZSINAK! „Isten a mi oltalmunk és erősségünk!, igen bizonyos segítség a nyomorúságban.” (Zsolt. 46:2) Szerető, szelíd lényét szívünkben hordozzuk egy életen át. Papp Zoltán és családja.

*

Összetört szívvel veszünk örök búcsút a szerető, kedves GYENGE ERZSÉBETTŐL kinek hirtelen halála megdöbbentett bennünket. Őszinte részvétünk férjének, JÓZSINAK. Unokatestvére Szabó Albert és családja.

*

Fájdalmasan búcsúzom szeretett sógornőmtől, GYENGE ERZSÉBETTŐL. Nyugodj békében drága lélek! Sógora Jenő.

*

Megtört szívvel búcsúzunk szerető testvérünktől, GYENGE ERZSÉBETTŐL. Margit Gizella – Ibolya.

*

Fájó szívvel búcsúzom szerető sógornőmtől, GYENGE ERZSÉBETTŐL. Bíró Pál és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki unokatestvéremnek, JÓZSINAK szeretett felesége, GYENGE ERZSÉBET elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Özv. Kígyósi Istvánné és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzom sógornőmtől, GYENGE ERZSÉBETTŐL. Sógora Patakfalvi Sándor és családja.

*

Megtört szívvel búcsúzom szeretett sógornőmtől, GYENGE ERZSÉBETTŐL. Sógora Buzogány István és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk GYENGE ERZSÉBETTŐL a kedves és szerető baráttól. Józsa Béla és családja.

*

Őszinte részvétem és együttérzésem fejezem ki GYENGE JÓZSINAK szeretett felesége, GYENGE ERZSÉBET elvesztése miatt.
Özv. Ladányi Irénke.

*

Őszinte részvétem fejezem ki szomszédomnak, JÓZSINAK kedves felesége, GYENGE ERZSÉBET hirtelen halála miatt.
Szomszédasszonya Margit.

*

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték IFJ. KOVÁCS JÁNOST (Biharszentjános) és gyászunkban együttérzéssel osztoztak. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Szeretettel emlékezünk szomszédasszonyunkra, SAJÓ ÉVÁRA (szalacsi születésű, élt 43 évet) halálának 5. évfordulóján. „Az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit szeretnek.” Áldott legyen emléke, pihenése csendes! Márk Lajos és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, SÁNDOR ANNÁTÓL, aki 2015. szeptember 2-án, életének 83. évében örökre megpihent. Emlékét szívünkben őrizzük. Unokája Máté és felesége Andrea.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk halottunkra, a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára,
KABÓDI KATALINRA (Fugyivásárhely) halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fia Jóska és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy hosszú szenvedés után, 72 éves korában elhunyt LELE JÓZSEF Győrben. A gyászoló család.

*

Valameddig mi e földön élünk,
Sokszor kereszt ér bennünket.
És amitől legjobban félünk,
Sokszor gyakran azzal büntet.
A halál mindent elvégez,
Bajnak, búnak akkor vége lesz:
Légy csendes szívvel! (400: Zsolt)
Édesanyánk, ÖZV. GYÖRGY JÓZSEFNÉ (szül. SZABÓ VIOLA) hat hete nyugszik az érmihályfalvi csendes temetőben. Emlékeznek: lányai, veje, unokái: Erika, Enikő, Tünde, István, Roland, Zsuzsánna, Lea, Lara, Anna, Alexander. Hálás szívvel köszönjük vigasztaló szavait, virágait mindazoknak, akik együttérzésüket, támogatásukat fejezték ki szerettünk, MAMA elvesztése kapcsán. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett „MAMÁRA” ZEFFER JULIÁNNÁRA halálának 2. évfordulóján. Leánya Erika, unokája Palkó.

*

Szomorú egy év telt el, amióta a szeretett feleség, édesanya, nagymama, GERGELY MAGDA szíve hirtelen megszűnt dobogni és elment a minden élők útján. A boldog feltámadás reményében várjuk viszontlátását! Az emlékező család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, ZSUPON FERENCRE halálának 1 éves évfordulóján. „Elmentél tőlünk egy szép, őszi napon, búcsúzni sem volt alkalom. Nehéz a kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak. Míg a sírod rendezgetem kis Ferim, a könnyem törölgetem. Sírva gondolok mosolygós arcodra. Biztonságot adó, két erős karodra. Hervadtál, mint vázában a rózsa, szívemben nagy űr tátong azóta! Virágot csak a sírodra tehetünk, de soha el nem feledünk. Nyugodjál békében! Bánatos felesége Marika, lánya Éva és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma egy éve a drága férj, édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, ID. PATAKI ISTVÁN itthagyott bennünket. „Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Mindig egy célod volt, a családodért élni. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi. Emléked szívünkben örökké élni fog.
Felesége, lánya, fia, veje, menye, unokái, unokamenye és dédunokája.

*

A 4-es Számú Fiú Középiskola X.A osztályának diákjai a 60 éves érettségi találkozó alkalmából kegyelettel emlékeznek azokra, akik nem lehetnek közöttük. Tanáraikra: MIHALYI MAGDA (igazgató), BENDE VILMOS (aligazgató), SCHWARTZ LAJOS
és SCHWARTZ BÉLA (osztályfőnökök), BÉCZY TAMÁS, BURIK ISTVÁN, CIURDARU SÁNDOR, DIENES SÁNDOR, FORIS BÉLA, KOÓS IBOLYA, KUN JÓZSEF, MOTTL R. PÁL, PÉTER SÁNDOR, TÁRNOKY GYÖRGY, TÁTRAY BARNA, VELCIOV TOMA, osztálytársainkra ADELMANN TIBOR, ÁBRAHÁM FERENC, BARAKONYI JÁNOS, BODIS MIKLÓS, DOBÉ GUSZTÁV, KULI ISTVÁN, SZATMÁRI SÁNDOR, VAJNA IMRE, és a párhuzamos osztály diákjaira. Emlékük legyen áldott.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel és mindig szeretettel emlékezünk a legdrágább feleségre és édesanyára, TÓTH GYULÁNÉRA
(szül. FODOR JOLÁN, Bors), aki ma 5 éve hagyott itt bennünket örökre. „Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad, bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.”
Bánatos férje és leánya.

*

Szomorúsággal teli 10 év telt el, mióta elvesztettem drága gyermekemet, KÖTELES JANCSIT (Élesd), akit 37 évesen szólított magához az Úr. Hiánya fáj, de sok szeretettel emlékszik rá édesanyja, Tata, bátyja családjával együtt.

*

Ma 15 éve annak a napnak, amikor búcsú nélkül örökre itthagyott a legdrágább édesanya, testvér, feleség, MOLNÁR MARIANNA (élt 42 évet, Székelyhíd). Nem az a fájdalom, mely jajba full, és melyre könnyes lesz a szem, hanem az, amit magunkban hordozunk egy életen át halkan, csendesen. Pihenése legyen csendes. Bánatos férje István, gyermekei Lóránd és Istvánka.

*

FEHÉR LÁSZLÓ (1943–2011) Bármerre járok / csak téged kereslek, / Az emlékek, mindenhol / visszaköszönnek. / Mióta küszködök / csendben a magánnyal, / Álmatlan éjszakák / sodornak, álomvilágban. / De bármerre vagy, / a csoda te maradsz. / Én keresni foglak, / mert az idő, nekem is szalad. / Hogy elmondjam újra, / mennyire szeretlek. / Hisz vágyódom utánad, / és éppen ezért kereslek. Soha el nem múló fájdalommal szívemben emlékezem imádott férjemre, aki már 4 éve örökre itthagyott engem, és szerető családját. Emléke, jósága, hangja felejthetetlen. Szívemben őrzöm, míg szívem dobog e földön. Nyugodj békében. Szeretetem ragyogjon be világod. Fájó szívvel emlékeznek: felesége, Irmuska és gyermekei családjukkal együtt.

*

Fájó szívvel emlékezem volt élettársamra, VICSAY ATTILÁRA halálának 1. évfordulóján (4-én). Pihenése legyen áldott.
Bánatos élettársa Piri.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki, drága Anikó, Ádám, Attila és Misi a szeretett anya és nagymama,
SÁNDOR ANNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmatokban. Nyugodjék békében. Szabó Géza és családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett anya, LUCSESZK JOLÁN elhunyt. Temetése szeptember 4-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Fia Albert.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, anyós, nagymama, BOROS ERZSÉBET életének 80. évében rövid szenvedés után megpihent. Temetése 2015. szeptember 5-én 12 órától a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle férje Sándor, fia Csaba, menyei Kati és Marika, unokái Zsombor, Anikó, Peti és Zoltán.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik családunk szeretett tagját, BOROS ÁGNEST utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, ÖZV. KISS ANTÓNIA 81 éves korában hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése hétfőn 14 órakor a Steinberger kápolnából. Szerető családja.

*

„Bezáródott e világon élete, de megmarad mindvégig áldott és kedves emléke.” BOROS ERZSÉBET, MICLEA MARIA, LUCSESZK JOLÁN, GYENGE ERZSÉBET, NEMES ECATERINA, MICORICIU TEODOR, GHETE TEODOR, PRECUP MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.