Gyászhírek 2015. szeptember 3.

Gyászhírek 2015. szeptember 3.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk HŐZSŐ JÁNOSRA (Kovácsi) kinek jóságos szíve, ma egy éve megszűnt dobogni. „Elmentél tőlünk, de nem mentél messze,/tovább élsz bennünk, szívünkbe rejtve./Ne gondold azt, hogy semmivé lettél, őrizzük azt mit mondtál, és tettél./Ettől van az, hogy szeretünk téged, bárhol is vagy, ez nem érhet véget.” Őt soha el nem felejtő családja.


Szeretettel emlékezünk MÉSZÁROS JÓZSEF ISTVÁNRA halálának 12. évfordulóján. Őt soha el nem felejtő családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesanyámra, a nagymamára, dédnagymamára, TÓTH MARGIT-MÁRIÁRA (szül. DOROGHÁZI),
aki 3 éve távozott az élők sorából. „Telnek a hónapok, múlnak az évek,/de mi halljuk a hangod, a nevetésed, érezzük az ölelésed./Megváltozott minden, a világ, az élet, de van ami soha nem változik./Amíg élünk, szeretünk és nem feledünk téged.”
Szerető lányod Ica, Costi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága testvérünkre, JUHÁSZ BARNÁRA, aki 11 éve itthagyott bennünket. Emléke örökké szívünkben él. Gyászolja két húga, sógora, Andi és Atti.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, KIRÁLY GYULA súlyos betegség után 87 éves korában elhunyt. Temetése pénteken, szeptember 4-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, legdrágább gyermek, feleség és édesanya, BOROS ÁGNES (szül. CSUZI) életének 58. évében elhunyt. Temetése 2015. szeptember 3-án 15 órától lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett főnöknőnktől, BOROS ÁGNESTŐL. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Cromdero munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki CSUZI ÁGNESNEK szeretett lánya elhunyta miatt. Bredean Sándor és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak BOROS ÁGNES (könyvelő) elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Trioda Kft. munkaközössége.

*

Fájdalmasan búcsúzom unokatestvéremtől, BOROS (CSUZI) ÁGNESTŐL, kit a szörnyű kór oly korán rabolt el közülünk. Emléke legyen örök! Csuzi István és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki BOROS JÓZSEFNEK és családjának szeretett felesége, ÁGI elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Fenesi Ferenc és volt kollégái a Telepreciziától.

*

Fájó szívvel gondolunk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, MÉRAI JÁNOSRA halálának negyedik évfordulóján.
Felesége Ibi, fiai, menyei, unokái.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, IFJ. MOLNÁR MIHÁLYRA (Fugyi) halálának 15. évfordulóján. Nyugodj békében. Emlékezik rá felesége Erzsike és családja.

*

„Tested pihen, csak anyaföld mélyében, emléked marad, tovább él szeretteid szívében.” KIRÁLY GYULA, FEHÉR ZSUZSANNA, CARTIS VIOREL, POPA IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk az anyától, SITAR MARIATÓL aki örökre megpihent. Temetése 2015. szeptember 4-én, pénteken 14 órától a városi temetőben. Corb Csaba.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki FEHÉR ISTVÁNNAK és családjának a szeretett feleség és édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Weber 2000 munkaközössége.

*

Sajnálattal értesítjük a kedves barátokat, ismerősöket, hogy SELEJAN GYULA nagyszalontai lakos életének 74. évében elhunyt. Temetése 2015. szeptember 5-én, szombaton 14 órakor lesz a nagyszalontai temetőben. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, TASI BÉLA 82 éves korában elhunyt. Temetése 3-án, csütörtökön 14 órakor a biharfélegyházi kápolnából. Béke poraira! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki TASI ÉVA kolléganőnknek szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Lemnul Szövetkezet munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, özv. LOHR ÉVA (szül. Maksay) 90 éves korában megtért Teremtő Istenének mennyei seregébe. Utolsó útjára kisérjük szeptember 3-án 13 órakor a Rulikowski temető városi ravatalozójából. Emlékét megőrizve búcsúzik tőle, családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk ÖZV. VASS JENŐNÉ (szül. SZŐKE ILONÁRA, Bors) halálának 10. évfordulóján. Nyugodj békében! Emlékezik rá szerető családja.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak KISS ANTÓNIA elhunyta miatt érzett mély gyászukban. A Dacia-Múzeum lakótársulás.

*

Őszinte részvétem anyatársamnak szeretett fia, ANDRÁS elhunyta miatt érzett fájdalmában. Tóth Gizella.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk PAPP RÓZÁRA (szül. BIHARI, Bihar), halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes! Fia Laci és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk PAPP RÓZÁRA (szül. BIHARI, Bihar) halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében!
Húga Magdus és családja.

*

Szomorú szívvel, el nem múló fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama,
SÁNDOR ANNA életének 83. évében elhunyt. Temetése pénteken, szeptember 4-én 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából.
Búcsúzik tőle fia Misi, lánya Anikó és veje Feri, unokái Attila, Ádám, Máté és felesége Andrea.