Gyászhírek 2015. szeptember 28.

Gyászhírek 2015. szeptember 28.
Mély fajdalommal tudatjuk, hogy MIHUŢ JÁNOS JÓZSEF, a szeretett férj, apa és sógor életének 58. évében elhunyt. Temetése 2015.09.28-án a városi kápolnából délután 15 órakor. Búcsú nélkül mentél el, véget ért a szenvedésed. Szívedben nyugalom, a mienkben fájdalom, nyugodj békében. Szívünkben örökké élni fogsz. Felesége Ica, lánya Enikő, fiaid Levente, Robi és Lali és sógórnője Erika.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki NYAKÓ JÓZSEF polgármester úrnak és családjának szeretett testvére elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki POCSALY ZOLTÁN polgármester úrnak és családjának szeretett apósa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki NYAKÓ JÓZSEF polgármester úrnak és családjának a szeretett testvér elvesztése miatti gyászukban. A Vidéki Ifjúsági Szövetség vezetősége és közössége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki POCSALY ZOLTÁN polgármester úrnak és családjának a szeretett após elvesztése miatti gyászukban. A Vidéki Ifjúsági Szövetség vezetősége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki NYAKÓ JÓZSEF polgármester úrnak és családjának szeretett testvére,
NYAKÓ JÁNOS elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Érmihályfalvi Zelk Zoltán Általános Iskola munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki NYAKÓ JÓZSEF polgármester úrnak és családjának szeretett testvére,
NYAKÓ JÁNOS halála miatt érzett fájdalmukban. Cseke Attila Parlamenti képviselő és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, GERE ERZSÉBET temetésén részt vettek, és jelenlétükkel gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk, BÁNDI VILMOS (Szalacs) elhunyta miatt érzett fájdalmunkban mellettünk voltak és utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága, jó testvéremtől, KOVÁCS MÁRIÁTÓL. A jó Isten adjon örök nyugodalmat. Nyugodj békében!
Nővéred Bözsi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága, jó testvéremtől, KOVÁCS MÁRIÁTÓL (a Drum Nou volt dolgozója). A jó Isten őrködjék álmaid felett. Nyugodj békében! Húgod Annuska és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a nagyra becsült és tisztelt SZOKOLSZKY ISTVÁN (gyógyszerész)
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Jordán gyógyszerész családja, Médy és Kriszti.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, AMBRUS JÁNOSRA (élt 40 évet) halálának 3. évfordulóján.
„Állt a fiú apja sírja mellett./ Gondosan elrendezte a virágokat./ Mintha apját elérhette volna,/ Simogató volt minden mozdulat./ Igaz harmat, ami maga is virágot fakaszt./ Úgy megölelné! Úgy beszélne vele, de már nem lehet./ A sír bezárult, ráterítették ezer virággal hímzett szemfedelet./ S a fiú tétován áll ott úgy, mindjárt összerogynak lábai./ A sírás fojtogatja, de nem sírhat, felnőtt férfi!/ Aztán hirtelen, mint aki engedélyt kap,/ Megindult könnye, mint a sebes patak,/ Amit a tél fogságából hirtelen olvaszt a nap,/ S még egy mozdulat, magára keresztet vet./ Nyugodj békében, apám, rebegi, s megtört szívvel/ Csendben elmegy./ Könnyei mind imává válnak, s az égi hazában/ Üdvözülni segítenek a szeretett édesapának.”
Szerető felesége Erika és fia Tomi.

*

Együtt érzünk a SUBA családdal szerettük elvesztése miatt. A Bauman és Bekő család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzom szeretett édesanyámtól, ÖZV. CSÁKI GYULÁNÉ (SZABÓ BÖZSITŐL), aki 92 éves korában szép csendesen elhunyt. Temetése 2015. IX. 28-án 15 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. „Vágytam még maradni szeretteim között, de a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondtam volna tudja, aki engem szeret.” Nyugodj békében! Bánatos leányod Erzsike.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága, szeretett nagymamától, dédmamától, CSÁKI ERZSÉBETTŐL, aki 92 éves korában itthagyott minket. „Megállt a szíved, mely élni vágyott, pihen a két kezed, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenhol látjuk, szerető jóságod szívünkbe zárjuk. Szívem súgta, Isten veletek! Most már csak azt kérem tőletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek.” Köszönjük, hogy minket felneveltél és szerettél. Unokád Mónika és Ghita, dédunokád Tímea és Bruno.

*

Ő megsebez, be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. (Job. 5-18) KOVÁCS MÁRIA, CSÁKI ERZSÉBET, ERDEI LÁSZLÓ JÓZSEF, VARGA MIKLÓS, GHENTIU ERIKA GABRIELLA, ZOICA AUREL, GAVRILUŢ ALEXANDRA IOANA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Elmondhatatlan fájdalommal búcsúzunk szeretett lányunktól, édesanyánktól, a feleségtől, nagymámánktól és anyósunktól,
GROF DIANA ERZSÉBETTŐL (szül. MÁTÉ), aki 54 éves korában távozott tőlünk. Utolsó útjára kísérjük szerdán, szeptember 30-án 13 órakor a biharpüspöki temető kápolnájából. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre. Szerető családja: édesanyja Margit, leánya Hajni, férje Sanyi, unokái Olivér és Evelin, veje Olivér.

*

Mély fájdalommal búcsúzom egyetlen leányomtól, GROF DIANA ERZSÉBETTŐL. Mindörökké a szívemben fogsz élni.
Bánatos édesanyád Margit.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága édesanyámtól, GROF DIANA ERZSÉBETTŐL. Szerető lányod Hajnalka

*

Bánatosan búcsúzom drága feleségemtől, GROF DIANA ERZSÉBETTŐL. Szerető férjed Sanyi.

*

Súlyos szenvedés után 62 évesen elhunyt VARGA MIKLÓS. Temetése ma, szeptember 28-án 12 órakor a városi ravatalozóból. Nyugodjon békében! Búcsút vesz tőle felesége, gyermekei, sógórnői és egész családja.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk hogy, a legdrágább feleség és édesanya, GHENTIU ERIKA GABRIELLA 52 éves korában türelemmel viselt, rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése, kedden, szeptember 29-én du. 15 órakor a Steinberger kápolnából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik tőle férje Jenő, fiaid Norbert és Levente, anyósod Ibolya és férje Gábriel, sógórnőd Cami és sógorod Titusz.

*

Megtőrt szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték hogy, a szeretett gyermek, testvér és unokahúg, GHENTIU ERIKA GABRIELLA 52 évesen szenvedéseitől megszabadulva eltávozott az élők sorából. Emléked szívünkben örökké élni fog.
Búcsúzik tőled szerető édesanyád Gizella, szerető testvéred Pali és szerető nagynénéd Ida.

*

Soha el nem múló fájdalommal veszek végső búcsút szeretett unokahúgomtól. GHENTIU ERIKA GABRIELLÁTÓL.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle nagynénje Ida.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, ERDEI LÁSZLÓ JÓZSEF életének 70. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése kedden, szeptember 29-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk hogy, drága édesanyám, özv. KOVÁCS MÁRIA 90 évesen súlyos betegség után csendesen megpihent. Temetése szeptember 29-én, hétfőn 11 órától a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető lánya Marika, veje Nelu, unokái Marius és Corina, dédunokája Tania.

*

Fájó szívvel tudatjuk hogy, drága édesanyánk, özv. KOVÁCS MÁRIA 90 évesen, súlyos betegség után csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető lánya Éva, veje Karcsi, unokája Évi, unokaveje Öcsi, dédunokái Petra és Matyika.

Címkék: